Remonty bieżące

 

2016 r.

 

Kolonia IV

- modernizacja ciągu pieszego

 

Kolonia V

- modernizacja instalacji CO

 

Kolonia X

- remont elewacji budynku Próchnika 8C