Uchwały Zarządu SPIS

Spis uchwał zarządu rok 2017

Spis uchwał zarządu rok 2016

Spis uchwał zarządu rok 2015

Spis uchwał zarządu rok 2014

Spis uchwał zarządu rok 2013

Spis uchwał zarządu rok 2012

Spis uchwał zarządu rok 2011

Spis uchwał zarządu rok 2010

Spis uchwał zarządu rok 2009

 

2018

1. Uchwała z dnia 03.01.2018 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

2. Uchwała z dnia 04.01.2018 r. w sprawie realizacji planu remontów na rok 2018 ustanowionego uchwałą nr 38 z dnia 11.12.2017 r, Rady Nadzorczej WSM „ŻC”

3. Uchwała z dnia 04.01.2018 r. w sprawie Funduszu udziałów członkowskich oraz osób prawnych

4. Uchwala z dnia 05.01.2018 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

 

2017

1. z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia opłaty członkowskiej

2. z dnia 04.01.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

3. z dnia 11.01.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM  "Żoliborz Centralny"

4. z dnia 13.01.2017 r. w sprawie zasad księgowania wynagrodzeń w kosztach lokali mieszkalnych, działalności gospodarczej i kosztów ogólnych zarządu

5. z dnia 18.01.2017 r. w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków WSM  "Żoliborz Centralny"

6. z dnia 27.12.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM  "Żoliborz Centralny"

7. z dnia 01.02.2017 r. w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 220 przy ul. Kraińskiego 18 w Warszawie

8. z dnia 13.02.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM  "Żoliborz Centralny"

9. z dnia 14.02.2017 r. w sprawie ustalenia kosztu podgrzania wody w nieruchomościach w okresie 1.07-31.12.2016 r.

10. z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wypłaty z powództwa

11. z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podpisania umowy na wykonanie okresowych przeglądów budowlanych nieruchomości w zasobach WSM "ŻC"

12. z dnia 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracowni plastycznej i klubów WSM "ŻC"

13. z dnia 21.02.2017 r. w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania za 2016 r. z użytkownikami lokali mieszkalnych

14. z dnia 22.02.2017 r. w sprawie wysokości opłat i zaliczek na centralne ogrzewanie

15. z dnia 27.02.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

16. z dnia 27.02.2017. w sprawie rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 220 przy ul. Krasińskiego 18 w Warszawa

17. z dnia 28.02.2017. w sprawie rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 175 przy ul. Promyka 3 w Warszawa

18. z dnia 28.02.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na najem lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Krasińskiego 18 w Warszawie

19. z dnia 03.03.2017 r. w sprawie zmiany podstawy opłat za lokal użytkowy w nieruchomości przy ul. Popiełuszki 16 lok. 25 

20. z dnia 03.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulacji ewidencji uchwał Zarządu, które utraciły moc z uwagi na wprowadzenie nowych regulacji

21. z dnia 03.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulacji odsetek umorzonych 

22. z dnia 07.03.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

23. z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 z dnia 03.03.2017 r. dotyczącej regulacji ewidencji uchwał Zarządu, które utraciły moc z uwagi na wprowadzenie nowych regulacji

24. z dnia 13.03.2017 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2017 rok – aktualizacja należności

25. z dnia 13.03.2017 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2017 rok – należności przedawnione

26. z dnia 16.03.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

27. z dnia 20.03.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

28. z dnia 29.03.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

29. z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji windykacji wierzytelności WSM „Żoliborz Centralny” 

30. z dnia 29.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 12.01.2009 r. w sprawie opłat za wywóz śmieci z lokali użytkowych będących w zasobach Spółdzielni 

31. z dnia 30.03.2017 r. w sprawie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

32. z dnia 14.04.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

33. z dnia 14.04.2017 r. w sprawie wypłaty wkładu mieszkaniowego w związku z utratą spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynku przy ul. Próchnika 8 oraz zdaniem lokalu.

34. z dnia 17.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu WSM "ŻC" nr 20 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie sprzedaży świadectw efektywności energetycznej.

35. z dnia 17.04.2017 r. w sprawie organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka

36. z dnia 24.04.2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwerendy Ksiąg wieczystych dla lokali mieszkalnych posiadających odrębną własność w celu dokonania prawidłowych naliczeń księgowych

37. z dnia 27.04.2017 r. w sprawie podpisania umowy w zakresie remontu.

38. z dnia 10.05.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

39. z dnia 19.05.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

40. z dnia 29.05.2017 r. 

41. z dnia 02.06.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

42. z dnia 08.06.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

43. z dnia 08.06.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

44. z dnia 14.06.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

45. z dnia 19.06.2017 r. w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

46. z dnia 20.06.2017 r. w sprawie aktualizacji numeracji przy ul. Mickiewicza 33/35 w Warszawie

47. z dnia 21.06.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

48. z dnia 14.06.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

49. z dnia 22.06.2017 r. w sprawie rozliczenia opłat za lata 2014-2016 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pobieranych opłat od lokali mieszkalnych na nieruchomościach WSM 'ŻC"

50. z dnia 23.06.2017 r. w sprawie rozliczenia opłata z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2016

51. z dnia 27.06.2017 r. w sprawie wypłaty udziałów członkowskich w związku z utratą członkostwa w Spółdzielni

52. z dnia 27.06.2017 r. w sprawie rozliczenia opłat z tytułu zaliczek za domofony i dźwigi za rok 2016

53. z dnia 30.06.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

54. z dnia 03.07.2017 r. w sprawie realizacji preliminarza remontowego na lata 2015-2017 ustanowionego uchwałą nr 24 z dnia 08.12.2017 r. Rady Nadzorczej WSM"ŻC"

55. z dnia 05.07.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

56. z dnia 05.07.2017 r. w sprawie realizacji uchwały nr L/1217/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

57. z dnia 06.07.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

58. z dnia 27.07.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

59. z dnia 31.07.2017 r. 

60. z dnia 09.08.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

61. z dnia 10.08.2017 r. w sprawie ustalenia kosztu podgrzania wody w nieruchomościach  w okresie 01.01 - 30.06.2017 r.

62. z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zrealizowanej ugody sądowej

63. z dnia 28.08.2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

64. z dnia 29.08.2017 r. w sprawie umów remontowych nr 22/DT/2012 z dnia 11.06.2012 r. oraz 33/DT/2011

65. z dnia 29.08.2017 r. w sprawie wypłaty udziałów członkowskich w związku z utratą członkostwa w Spółdzielni.

66. z dnia 29.08.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

67. z dnia 29.08.2017 r. w sprawie uchwały nr 49/2017 z dnia 22.06.2017 r. dotyczącej rozliczenia opłat za lata 2014-2016 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pobieranych od lokali mieszkalnych w nieruchomościach WSM "ŻC"

68. z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zmiany podstawy opłat za lokal użytkowy w nieruchomości przy ul. Filareckiej 3 "Kapiszon" Krzysztof Majewski

69. z dnia 01.09.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

70. z dnia 03.09.2017 r. w sprawie formy i sposobu złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania Członka WSM "ŻC" na Walnym Zgromadzeniu

71. z dnia 04.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu WSM "ŻC" nr 1 z dnia 02.01.2017 r.

72. z dnia 05.09.2017 r. w sprawie Funduszu udziałów członkowskich oraz osób prawnych

73. z dnia 06.09.2017 r. w sprawie aktualizacji rejestru członków

74. z dnia 06.09.2017 r. w sprawie zmiany wysokości naliczeń

75. z dnia 11.09.2017 r.  w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

76. z dnia 22.09.2017 r.  w sprawie odwołania członka Spółdzielni od Uchwały 05/2017 z dnia 18.01.2017 r.

77. z dnia 22.09.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

78. z dnia 02.10.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 95 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 w Warszawie

79. z dnia 04.10.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia licytacji lokalu przy ul. Promyka 5

80. z dnia 12.10.2017 r.  w sprawie rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 170 przy ul. Promyka 3 w Warszawie 

81. z dnia 13.10.2017 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16

82. z dnia 13.10.2017 r. w sprawie organizacji imprezy choinkowej dla dzieci w WSM "ŻC"

83. z dnia 17.10.2017 r. w sprawie anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

84. z dnia 18.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

85. z dnia 23.10.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

86. z dnia 31.10.2017 r. w sprawie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Promyka 1

87. z dnia 09.11.2017 r. w sprawie zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Tucholskiej 13

88. z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu WSM "ŻC" nr 44 z dnia 17.05.2016 r.

89. z dnia 15.11.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych 

90. z dnia 20.11.2017 r. w sprawie wysokości opłat

91. z dnia 22.11.2017 r. w sprawie zwrotu wkładu mieszkaniowego

92. z dnia 27.11.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

93. z dnia 28.11.2017 r. w sprawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Popiełuszki 16

94. z dnia 29.11.2017 r. w sprawie Uchwały Zarządu nr 73 z dnia 06.09.2017 r.

95. z dnia 04.12.2017 r. w sprawie przeksięgowania naliczeń opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych

96. z dnia 06.12.2017 r. w sprawie wykonania zestawień za 2017 rok

97. z dnia 06.12.2017 r. w sprawie materiałów biurowych 

 

98. Uchwała z dnia 08.12.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

 

99. Uchwała z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

 

100. Uchwała z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

 

101. Uchwała z dnia 15.12.2017 r. w sprawie rozliczeń za media z najemcą lokalu użytkowego VIN Sp. J.

 

102. Uchwała z dnia 15.12.2017 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

 

103. Uchwała z dnia 18.12.2017 r. w sprawie Chóru Międzypokoleniowego WSM „ŻC”

 

104. Uchwała z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wysokości opłat za domofon i dźwigi

 

105. Uchwała z dnia 20.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce parkingowe oznaczone adresami Próchnika 2, 4, 6, Park Żywiciela, Popiełuszki 16, Mickiewicza 35.

 

106. Uchwała z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za garaże w budynkach Promyka 1, Promyka 3, Promyka 5

 

107. Uchwała z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za garaże wolnostojące oznaczone adresami Mickiewicza 33/35, Koźmiana 4, 6, 8, i 10A

 

108. Uchwała z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za garaże w budynku Tucholska 9

109. Uchwała z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wysokości opłat centralne dla lokali użytkowych

 

2016

1. z dnia 11.01.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

2. z dnia 11.01.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

3. z dnia 12.01.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM  "Żoliborz Centralny"

4. z dnia 12.01.2016 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1,3

5. z dnia 21.01.2016 r. w sprawie inwentaryzacji wynajmowanych powierzchni na cele reklamowe w zasobach WSM "ŻC"

6. z dnia 21.01.2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

7. z dnia 21.01.2016 r. w sprawie anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

8. z dnia 21.01.2016 r. w sprawie anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

9. z dnia 22.01.2016 r. w sprawie opłaty za konserwację domofonu

10. z dnia 04.02.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM  "Żoliborz Centralny"

11. z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za garaże w budynkach Promyka 1, Promyka 3, Promyka 5

12. z dnia 08.02.2016 r. w sprawie wysokości opłat i zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

13. z dnia 08.02.2016 r. w sprawie wysokości opłat za domofon i dźwigi

14. z dnia 08.02.2016 r.

15. z dnia 16.02.2016 r. w sprawie wypłaty użytkownikom lokali mieszkalnych kwot z tytułu rozliczenia zaliczek na CO za 2015 rok

16. z dnia 16.02.2016 r. w sprawie ustalenia kosztu podgrzania wody w nieruchomościach w okresie 01.07.2015 r. - 31.12.2015 r. 

17. z dnia 26.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wózkowni/rowerowni jako pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynkach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Żoliborz Centralny" na Kolonii XI - ul. Sarbiewskiego 2.

18. z dnia 29.02.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych.

19. z dnia 01.03.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Promyka 3 położonego w Warszawie.

20. z dnia 02.03.2016 r. w sprawie sprzedaży świadectw efektywności energetycznej.

21. z dnia 02.03.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na najem okazjonalny lokalu mieszkalnego nr 151 w budynku przy ulicy Krasińskiego 16 położonego w Warszawie.

22. z dnia 02.03.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na najem okazjonalny lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ulicy Tucholskiej 13 położonego w Warszawie.

23. z dnia 03.03.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych.

24. z dnia 03.03.2016 r. w sprawie opłaty za zużycie wody w lokalu w budynku przy ul. Popiełuszki 16.

25. z dnia 04.03.2016 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Suzina 3.

26. z dnia 04.03.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny".

27. z dnia 14.03.2016 r. w sprawie rozrachunków z członkami skreślonymi.

28. z dnia 18.03.2016 r. 

29. z dnia 21.03.2016 r.

30. z dnia 23.03.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny".

31. z dnia 24.03.2016 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2015 rok - aktualizacja należności.

32. z dnia 24.03.2016 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2015 rok - należności przedawnione.

33. z dnia 24.03.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych.

34. z dnia 04.04.2016 r. w sprawie przeksięgowania wkładu mieszkaniowego w poczet zadłużenia.

35. z dnia 07.04.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych.

36. z dnia 18.04.2016 r. w sprawie anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia.

37. z dnia 19.04.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny".

38. z dnia 26.04.2016 r. w sprawie rozwiązania zadłużenia byłego najemcy lokalu użytkowego.

39. z dnia 09.05.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych.

40. z dnia 10.05.2016 r. w sprawie regulacji stanu prawnego w budynku przy ul. Popiełuszki 16.

41. z dnia 12.05.2016 r. w sprawie regulacji stanu prawnego lokali w budynku przy ul. Popiełuszki 16.

42. z dnia 14.05.2016 r. w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów dot. nieruchomości: Tucholska 13, Tucholska 9, Toeplitza 2 - droga oraz działki będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni w okolicach ulicy Gwiaździstej nr ewid. 11 z obrębu 7-01-04.

43. z dnia 16.05.2016 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 2 przy ul. Promyka 3.

44. z dnia 17.05.2016 r. w sprawie zwrotu kosztów za wykonanie kserokopii dokumentów

45. z dnia 20.05.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

46. z dnia 31.03.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

47. z dnia 08.06.2016 r. w sprawie rozwiązania sprawy lokalu oznaczonego indeksem nr 40162

48. z dnia 08.06.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

49. z dnia 20.06.2016 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomości Promyka 1,3

50. z dnia 20.06.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

51. z dnia 28.06.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

52. z dnia 28.08.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

53. z dnia 06.07.2016 r. w sprawie wypłaty udziałów członkowskich w  związku z utratą członkostwa w Spółdzielni

54. z dnia 06.07.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

55. z dnia 07.07.2016 r. w sprawie zmiany podstawy opłat za lokal użytkowy "Kino Tęcza"

56. z dnia 12.07.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

57. z dnia 04.08.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu sprzedaży lokalu nr 2 w budynku przy ul. Promyka 3 położonego w Warszawie

58. z dnia 04.08.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

59. z dnia 11.08.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

60. z dnia 11.08.2016 r. w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

61. z dnia 24.08.2016 r. w sprawie powołania komisji do ostatecznego odbioru prac remontowych przeprowadzanych w zasobach Spółdzielni

62. z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej nr 24/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. 

63. z dnia 24.08.2016 r. w sprawie realizacji preliminarza remontowego na lata 2015-2017 ustanowionego uchwałą nr 24 Rady Nadzorczej WSM "ŻC" z dnia 08 grudnia 2014 r.

64. z dnia 24.08.2016 r. w sprawie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni

65. z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

66. z dnia 30.08.2016 r. w związku z zakończeniem inwentaryzacji lokalu przy ul. Popiełuszki 16 w Warszawie oraz uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego

67. z dnia 12.09.2016 r. w związku z zakończeniem inwentaryzacji lokalu przy ul. Popiełuszki 16 w Warszawie

68. z dnia 13.09.2016 r.

69. z dnia 15.09.2016 r. w sprawie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

70. z dnia 12.09.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

71. z dnia 21.09.2016 r. w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

72. z dnia 21.09.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

73. z dnia 21.09.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

74. z dnia 21.09.2016 r. w sprawie rozwiązania sprawy najemcy części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna 52, z obrębu 7-01-07 przy ul. Toeplitza 2 w Warszawie

75. z dnia 21.09.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

76. z dnia 22.09.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

77. z dnia 23.09.2016 r. w sprawie korekty wartości gruntów w ewidencji finansowej WSM "ŻC"

78. z dnia 29.09.2016 r. w sprawie szczegółowej kontroli wewnętrznej

79. z dnia 29.09.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

80. z dnia 11.10.2016 r. w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Promyka 3 w Warszawie

81. z dnia 17.10.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

82. z dnia 25.10.2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz świadczenie usług

83. z dnia 25.10.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

84. z dnia 26.10.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

85. z dnia 26.10.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

86. z dnia 03.11.2016 r. w sprawie wysokości opłat miesięcznych dla lokali mieszkalnych, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w 2017 roku

87. z dnia 03.11.2016 r. w sprawie rozwiązania sprawy używania lokalu przy ul. Filareckiej 3 w Warszawie

88. z dnia 04.11.2016 r. w sprawie anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

89. z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

90. z dnia 05.12.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

91. z dnia 05.12.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

91A. z dnia 05.12.2016 r. w sprawie rozwiązania sprawy najemcy lokalu użytkowego o nr ident. 40554 przy ul. Promyka 5

92. z dnia 05.12.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

93. z dnia 05.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

94. z dnia 15.12.2016 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia lokalu nr 151 przy ul. Słowackiego 15/19

95. z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

96. z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia i stosowania w spółdzielni polityki rachunkowości

97. z dnia 20.12.2016 r. w sprawie rozliczenia niedoboru GZM za 2015 rok w części przypadającej na podmioty posiadające spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego bez członkostwa

98. z dnia 30.12.2016 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

2015

 

1. z dnia 13.01.2015 w sprawie rozstrzygnięcia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku przy ulicy Promyka 5 położonego w Warszawie.

2. z dnia 19.01.2015 w sprawie rozwiązania sprawy lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Filareckiej 3 w Warszawie.

3. z dnia 21.01.2015 w sprawie rozwiązania sprawy lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Krasińskiego w Warszawie

4. z dnia 23.01.2015 w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1,3

5. z dnia 29.01.2015 w sprawie pomieszczenia w lokalu użytkowym "CLARISSIMO" w budynku przy ul. Koźmiana 12 w Warszawie

6. z dnia 30.01.2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM " Żoliborz Centralny"

7. z dnia 02.02.2015 w sprawie zmian w regulaminie zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

8. z dnia 02.02.2015 w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

9. z dnia 03.02.201 w sprawie wypłaty użytkownikom lokali mieszkalnych kwot z tytułu rozliczenia zaliczek na CO za 2014 r.

10. z dnia 05.02.2015 w sprawie wypłaty wkładu mieszkaniowego lokal 37 budynek Promyka 5

11. z dnia 11.02.2015 w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1,3

12. z dnia 11.02.2015 w sprawie opłat za miejsca parkingowe

13. z dnia 11.02.2015 w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu nr 49 z dnia 03.03.2011 r. oraz Uchwały Zarządu nr 77 z dnia 07.04.2011 r. dotyczących zmiany wysokości opłat w związku z utratą prawa do lokali.

14. z dnia 11.02.2015 w sprawie anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

15. z dnia 24.02.2015 w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1,3

16. z dnia 05.03.2015 w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1,3

17. z dnia 09.03.2015 w sprawie określenia powierzchni użytkowej lokalu nr 14  przy ulicy Mickiewicza 35 w Warszawie

18. z dnia 09.03.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 36 z dnia 22.04.2013 r. , dotyczącej opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pobieranych od właścicieli lokali.

19. z dnia 11.03.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

20. z dnia 12.03.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

21. z dnia 12.03.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1, 3

22. z dnia 17.03.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1, 3

23. z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1, 3

24. z dnia 24.03.2015 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2014 rok

25. z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1, 3

26. z dnia 24.03.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

27. z dnia 27.03.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

28. z dnia 02.04.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1, 3

29. z dnia 02.04.2015 r. w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

30. z dnia 14.04.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomościach Promyka 1, 3

31. z dnia 14.04.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

32. z dnia 20.04.2015 r. w sprawie anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

33. z dnia 22.04.2015 r. w sprawie korekty naliczeń dla miejsca postojowego

34. z dnia 24.04.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

35. z dnia 08.05.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

36. z dnia 25.05.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

37. z dnia 25.05.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

38. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie rozwiązania sprawy lokalu użytkowego o nr ew. 41567 o nazwie Pracovnia Art-Club s.c. w budynku przy ul. Popiełuszki 16 w Warszawie

39. z dnia 14.07.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

40. z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zamiany uchwały nr 81 z 19.08.2013 r. w sprawie zasad przyjmowania, sporządzania i wysyłania korespondencji

41. z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82 z 19.08.2013 r. w sprawie wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i udzielania pierwszej pomocy

42. z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 91 z 03.08.2012 r. w sprawie windykacji

43. z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Spółdzielni

44. z dnia 16.07.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

45. z dnia 16.07.2015 r. w sprawie wypłaty udziałów członkowskich w związku z utratą członkostwa w Spółdzielni

46. z dnia 21.07.2015 r. w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

47. z dnia 10.08.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów po demontażu krat w nieruchomości Promyka 1, 3

48. z dnia 10.08.2015 r. w sprawie spraw pracowniczych

49. z dnia 13.08.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

50. z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmiany wysokości czynszu najmu za lokal użytkowy mieszczący się w budynku przy ul. Krasińskiego 18 nr ewid. 10536 "Warsztat Artystyczny"

51. z dnia 02.09.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

52. z dnia 11.09.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

53. z dnia 11.09.2015 r. w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

54. z dnia 11.09.2015 r. w sprawie aktualizacji opłat za używanie windy

55. z dnia 18.09.2015 r. w sprawie rozwiązania sprawy rozliczenia wody w lokalu przy ul. Krasińskiego 18

56. z dnia 23.09.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

57. z dnia 28.09.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku przy ul. Suzina 3

57A. z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego przy ul.Filareckiej 3

58. z dnia 09.10.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

59. z dnia 14.10.2015 r. w sprawie anulowania odsetek

60. w sprawie dzierżawy niezabudowanego gruntu o powierzchni 291 m2, stanowiący własność m.st. Warszawy, położony w Warszawie w dzielnicy Żoliborz przy ul. Szajnochy, oznaczony w obrębie 7-01-07 jako działek ewidencyjnych nr 4/3 (74 m2) i nr 4/5 (217 m2)

61. z dnia 15.10.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

62. z dnia 29.10.2015 r. w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego przy ul. Promyka 1 w Warszawie

63. z dnia 30.10.2015 r. w sprawie anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

64. z dnia 30.10.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

65. z dnia 30.10.2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

66. z dnia 05.11.2015 r. w sprawie rozwiązania sprawy reklamy zawieszonej na elewacji budynku przy ul. Tucholskiej 11 w Warszawie

67. z dnia 06.11.2015 r. w sprawie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Popiełuszki 16

68. z dnia 12.11.2015 r. w sprawie anulowania odsetek

69. z dnia 12.11.2015 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej

70. z dnia 16.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

71z dnia 16.11.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

72. z dnia 16.11.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

73. z dnia 16.11.2015 r. w sprawie inwentaryzacji składników naliczeń lokali mieszkalnych

74z dnia 16.11.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

75. z dnia 16.11.2015 r. w sprawie zasad zaliczana zapłaty z tytułu opłat lokalowych

76. z dnia 17.11.2015 r. w sprawie zamiany lokalu

77. z dnia 30.11.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

78z dnia 30.11.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

79z dnia 30.11.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

80z dnia 30.11.2015 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

 

 

2014

 

1. z dnia 02.01.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

1A. z dnia 14.01.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

2. z dnia 16.01.2014r. w sprawie: anulowania odsetek z związku ze spłatą zadłużenia

3. z dnia 22.01.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

4. z dnia 23.01.2014r. w sprawie: wypłaty użytkownikom lokali mieszkalnych kwot z tytułu rozliczenia zaliczek na CO za 2013 r.

5. z dnia 27.01.2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za CO od 01.02.2014 r.

6. z dnia 28.01.2014r. w sprawie: zmiany sposobu rozliczenia kosztów dostarczenia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

7. z dnia 29.01.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy reklamy na budynku Promyka 3

8. z dnia 31.01.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 30 w budynku przy ulicy Promyka 1

9. z dnia 05.02.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 151 w budynku przy ulicy Krasińskiego 16

10. z dnia 25.02.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

11. z dnia 25.02.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 22 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

12. z dnia 03.03.2014r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

13. z dnia 03.03.2014r. w sprawie: anulowania odsetek z związku ze spłatą zadłużenia

13A. z dnia 03.03. 2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

14. z dnia 05.03.2014r. w sprawie: rozliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lata 2012 – 2013 dla nieruchomości określonej adresem Tucholska 13 i Promyka 5

15. z dnia 05.03. 2014r. w sprawie: zmiany wysokości udziału powierzchni lokali użytkowych w całkowitej powierzchni lokali

16. z dnia 07.03. 2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 135 w budynku przy ulicy Krasińskiego 10

17. z dnia 07.03.2014r. w sprawie: ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu nr 143 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

18. z dnia 11.03. 2014r. w sprawie: anulowania odsetek z związku ze spłata zadłużenia

19. z dnia 14.03.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu użytkowego przy ulicy Krasińskiego 10

20. z dnia 18.03.2014r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

21. z dnia 19.03.2014r. w sprawie: określenia wysokości czynszu najmu dla lokali mieszkalnych

22. z dnia 20.03.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 126 w budynku przy ulicy Krasińskiego 10

23. z dnia 24.03.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

24. z dnia 04.04.2014r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

24. z dnia 08.04.2014r. w sprawie: w sprawie sporządzania , wysyłania i ewidencjonowania powiadomień o rozliczeniach mediów

25. z dnia 08.04.2014r. w sprawie: w sprawie: wydania wewnętrznej instrukcji dotyczącej sporządzania , wysyłania i ewidencjonowania powiadomień o rozliczeniach mediów

26. z dnia 08.04.2014r. w sprawie: wydania wewnętrznej instrukcji dotyczącej niektórych aspektów windykacji należności

27. z dnia 08.04.2014r. w sprawie: wydania wewnętrznej instrukcji postępowania przy rozliczeniach za wodę

28. z dnia 09.04.2014r. w sprawie: określenia kosztów adaptacji pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ul. Promyka 5

29. z dnia 29.04.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 66 w budynku przy ulicy Toeplitza 2

30. z dnia 06.05. 2014r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

31. z dnia 13.05.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny"

32. z dnia 15.05.2014r. w sprawie: rozliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości określonej adresem Sarbiewskiego 2 oraz zmiany uchwały Zarządu nr. 121 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 175 z dnia 16.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

33. z dnia 19.05.2014r. w sprawie: rozliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości określonej adresem Mickiewicza 35 oraz uchwały Zarządu nr. 121 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 175 z dnia 16.12.2010r. w sprawie ustalania wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

34. z dnia 31.05.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 104 w budynku przy ulicy Promyka 5

35. z dnia 02.06.2014r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

36. z dnia 09.06.2014r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

37. z dnia 09.06.2014r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia oraz błędnym naliczeniem odsetek

38. z dnia 25.06.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny"

39. z dnia 25.06.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

40. z dnia 27.06.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 149 w budynku przy ulicy Krasińskiego 10

41. z dnia 30.06.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

42. z dnia 30.06.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu użytkowego „Zakład fryzjerski” Małgorzata Kordowina w budynku Promyka 5

43. z dnia 01.07.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

44. z dnia 07.07.2014r. w sprawie: lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul. Słowackiego 5/13

45. z dnia 17.07.2014r. w sprawie: prolongaty czynszu za lokal użytkowy oznaczony indeksem 16522

46. z dnia 29.07.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

47. z dnia 07.08.2014r. w sprawie: zadłużenia lokali zamkniętych

48. z dnia 07.08.2014r. w sprawie: rozwiązanie sprawy lokalu nr 151 w budynku przy ulicy Krasińskiego 16

49. z dnia 21.08.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny" 

50.  z dnia 27.08.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

51.  z dnia 28.08.2014r. w sprawie: wniosku lokalu użytkowego "PraCoVnia Art" s.c.

52.  z dnia 01.09.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

53. z dnia 05.09.2014r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

54. z dnia 15.09.2014r. w sprawie: wniosku lokalu użytkowego nieruchomości przy ul. Suzina 8

55. z dnia 15.09.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

56. z dnia 17.09.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

57. z dnia 18.09.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

58. z dnia 24.09.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

59. z dnia 29.09.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

60. z dnia 29.09.2014r. w sprawie: sposobu rozliczania najemców lokali mieszkalnych oraz zmian wysokości czynszu najmu

61. z dnia 30.09.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

62. z dnia 30.09.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

63. z dnia 07.10.2014r. w sprawie: błędnych naliczeń czynszowych

64. z dnia 09.10.2014r. w sprawie: sposobu rozliczania najemców lokali mieszkalnych oraz zmian wysokości czynszu najmu

65. z dnia 24.10.2014r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

66. z dnia 24.10.2014r. w sprawie: wniosku lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul. Krasińskiego 10

67. z dnia 31.10.2014r. w sprawie: zmiany wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego

68. z dnia 31.10.2014r. w sprawie: zmiany wysokości czynszu najmu oraz dokonania rozliczeń z tytułu najmu lokalu

69. z dnia 31.10.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu w budynku przy ul. Słowackiego 15/19

70. z dnia 31.10.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

71. z dnia 31.10.2014r. w sprawie: korekty naliczeń za lokal w budynku przy ul. Słowackiego 15/19 w związku z wyrokiem sądowym z dnia 16.11.2012r.

72. z dnia 20.11.2014r. w sprawie: wniosku lokalu użytkowego "Constans-Med" Sp. z o.o.

73. z dnia 20.11.2014r. w sprawie: wysokości opłat za wieczyste użytkowania gruntu na cele parkingowe działek 4/3, 4/5 położonych na terenie Kolonii Mickiewicza

74. z dnia 24.11.2014r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

75. z dnia 25.11.2014r. w sprawie: udzielenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach użytkowych w zasobach WSM "ŻC"

76. z dnia 25.11.2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia przetargu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 209 w budynku przy ulicy Suzina 3 położonego w Warszawie

77. z dnia 25.11.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

78. z dnia 27.11.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

79. z dnia 27.11.2014r. w sprawie: rozwiązania sprawy wypłaty wartości lokalu przy ul. Suzina 3

80. z dnia 01.12.2014r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

81. z dnia 08.12.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

82. z dnia 08.12.2014r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

83. z dnia 12.12.2014r. w sprawie: zmiany wysokości czynszu najmu oraz dokonania rozliczeń z tytułu najmu lokalu

84. z dnia 22.12.2014r. w sprawie: rozliczenia zużycia wody w lokalu mieszkalnym

85. z dnia 30.12.2014r. w sprawie:  anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

86. z dnia 30.12.2014r. w sprawie:  anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

87. z dnia 31.12.2014r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

88. z dnia 31.12.2014.: w sprawie rozwiązania sprawy lokalu 136 w budynku przy ulicy Promyka 1

 

 

 

 

 

2013

 

1. z dnia 02.01.2013r. w sprawie: garażu nr 5 położonego na nieruchomości określonej adresem Mickiewicza 33/35

1A. z dnia 02.01.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

2. z dnia 03.01.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy rozliczenia kosztów wody w lokalu nr 11 przy ulicy Krasińskiego10

3. z dnia 09.01.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw księgowych

4. z dnia 10.01.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 63 w budynku przy ulicy Popiełuszki i16

5. z dnia 10.01.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

6. z dnia 11.01.2013r. w sprawie: anulowania odsetek z związku ze spłata zadłużenia

7. z dnia 14.01.2013r. w sprawie: zmian w uchwale nr 67 z dnia 18.03.2011 i wydania tekstu jednolitego Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” z dnia 01.03.2011 r. oraz w sprawie realizacji §2 ust.1 tegoż Regulaminu

8. z dnia 15.01.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 141 z dnia 29.11.2012r.

9. z dnia 15.01.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 113 z dnia 03.10.2012r.

10. z dnia 15.01.2013r. w sprawie: zmiany metrażu garaży określonych adresem Mickiewicza 33/35

11. z dnia 15.01.2013r. w sprawie:. zmiany uchwały nr 115 z dnia 08.10.2012r.

12. z dnia 15.01.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 114 z dnia 08.10.2012r.

13. z dnia 15.01.2013r. w sprawie: określenia wysokości opłat dla miejsca postojowego tzw. za bramą na Kolonii Mickiewicza

14. z dnia 15.01.2013r. w sprawie: wypłaty użytkownikom lokali mieszkalnych kwot z tytułu rozliczenia zaliczek na CO za 2012r.

15. z dnia 17.01.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 141 przy ulicy Popiełuszki16

16. z dnia 21.01.2013r. w sprawie: opłat za ustanowienie służebności przechodu i przejazdu

17. z dnia 23.01.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat na CO na 2013r. oraz zmianie sposobu rozliczenia kosztów dostarczenia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

18PW. z dnia 25.01.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 89PW z dnia 09.10.2009r. oraz 186PW z dnia 14.12.2011r.

18. z dnia 23.01.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

19. z dnia 25.01.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 178 z dnia 30.11.2011r.

20. z dnia 04.02.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 15 z dnia 17.01.2013r.

21. z dnia 05.02.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy poboru prądu w czasie remontu elewacji budynku przy ulicy Krasińskiego 16a

22. z dnia 07.02.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

23. z dnia 13.02.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

24. z dnia 14.02.2013r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

25. z dnia 14.02.2013r. w sprawie: zmiany stawek opłat z tytułu wywozu nieczystości w zasobach WSM „ŻC”

26. z dnia 15.02.2013r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

27. z dnia 22.02.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

28. z dnia 20.02.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

29. z dnia 04.04.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

30. z dnia 05.04.2013r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu nr 111 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

31. z dnia 08.04.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 6 w budynku przy ulicy Tucholskiej 13

32. z dnia 09.04.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu użytkowego nr 01583 w budynku przy ulicy Krasińskiego 10

33. z dnia 11.04.2013r. w sprawie: ustalenia liczby osób do opłat lokalowych i do złożenia deklaracji o liczbie osób zgłoszonych do wywozu śmieci

34. z dnia 12.04.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 77 z dnia 04.07.2012r.

35. z dnia 15.04.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 78 z dnia 04.07.2012r. oraz w sprawie deklaracji o wywozie śmieci

36. z dnia 22.04.2013r. w sprawie: opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pobieranych od właścicieli lokali

37. z dnia 26.04.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

38. z dnia 26.04.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 177PW z dnia 20.2.2010r. oraz 103PW z dnia 16.06.2011r. (Krasińskiego 16)

39. z dnia 06.05.2013r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

40. z dnia 07.05.2013r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

41. z dnia 08.05.2013r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 139 z dnia 14.10.2010r. w sprawie zasad udzielania zezwoleń na przeprowadzanie remontów w lokalach i ogłoszenia jej tekstu jednolitego

42. z dnia 08.05.2013r. w sprawie: wydawania zaświadczeń o prawie do lokalu

43. z dnia 08.05.2013r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

44. z dnia 14.05.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

45. z dnia 14.05.2013r. w sprawie: zmiany wysokości czynszu najmu oraz dokonania rozliczeń z tytułu najmu lokalu

46. z dnia 15.05.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

47. z dnia 16.05.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

48. z dnia 23.05.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

48A. z dnia 03.06.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu nr 26 w budynku przy ulicy Suzina 3

49. z dnia 03.06.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy zadłużenia lokalu nr 107 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

50. z dnia 03.06.2013r. w sprawie: deklaracji na wywóz śmieci

51. z dnia 03.06.2013r. w sprawie: wypłaty wkładu lokatorskiego w związku ze zdaniem i zbyciem lokalu nr 7 w budynku przy ulicy Próchnika 8

52. z dnia 03.06.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielnia

53. z dnia 03.06.2013r. w sprawie: zmiany sposobu księgowania kosztów wody

54. z dnia 10.06.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielnia

55. z dnia 13.06.2013r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 120 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

56. z dnia 18.06.2013r. w sprawie: zmiany wysokości opłat w związku utratą prawa do lokalu

57. z dnia 21.06.2013r. w sprawie: określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości dla niektórych gruntów zajętych na drogi wewnętrzne

58. z dnia 24.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 8 z dnia 15.01.2013r.

59. z dnia 24.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 9 z dnia 15.01.2013r.

60. z dnia 24.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 11 z dnia 15.01.2013r.

61. z dnia 24.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 12 z dnia 15.01.2013r.

62. z dnia 24.06.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy nielegalnego parkowania samochodu przez Wojciecha Pietrzaka przed garażem na terenie kolonii „Mickiewicza”

63. z dnia 24.06.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy bezumownego zajmowania przez Sabinę Malec garażu nr 5 położonego na terenie kolonii „Mickiewicza” w Warszawie

64. z dnia 24.06.2013r. w sprawie: wypłaty udziałów członkowskich w związku z utratą członkostwa w Spółdzielni

65. z dnia 24.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 37 z dnia 26.04.2013r.

66. z dnia 02.07.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

67. z dnia 11.07.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 90 w budynku przy ulicy Słowackiego 15/19

68. z dnia 16.07.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

69. z dnia 19.07.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielnia

70. z dnia 19.07.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

71. z dnia 24.07.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 85 z dnia 31.12.2008r. opłat pobieranych przez Spółdzielnię

72. z dnia 24.07.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 60 z dnia 07.11.2008r. w sprawie określenia zasad instalacji i korzystania ze światła w piwnicach lokatorskich

73. z dnia 24.07.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 50 z dnia 29.09.2008r. w sprawie zasad wynajmowania powierzchni elewacji i dachów budynków w celu zamontowania anten oraz zmiany uchwały nr 5 z dnia 11.01.2010r. zmiany uchwały zarządu nr 50 z dnia 29.09.2008r.

74. z dnia 24.07.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 11 z dnia 02.06.2008r. w sprawie zlecania spraw do rozpatrzenia przez prawnika

75. z dnia 24.07.2013r. w sprawie: wydawania zleceń w Spółdzielni

76. z dnia 24.07.2013r. w sprawie: wynajmowania powierzchni elewacji i dachów budynków na cele reklamowe

77. z dnia 30.07.2013r. w sprawie: rozwiązanie spraw lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Krasińskiego 10

78. z dnia 31.07.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

79. z dnia 31.07.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35 z dnia 15.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 78 z dnia 04.07.2012r. oraz w sprawie deklaracji o wywozie śmieci

80. z dnia 06.08.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

81. z dnia 19.08.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 138 z 11.10.2010r. w sprawie zasad przyjmowania, sporządzania i wysyłania korespondencji

82. z dnia 19.08.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 27 z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i udzielania pierwszej pomocy

83. z dnia 19.08.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 166 z dnia 17.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 67 z dnia 19.08.2009r. w sprawie wystawiania i gromadzenia dokumentów dotyczących spraw członkowskich oraz sporządzenia tekstu jednolitego uchwały oraz wydania tekstu jednolitego uchwały

84. z dnia 13.08.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat na CO od 01.09.2013r.

85. z dnia 13.08.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztów podgrzania wody do rozliczeń z użytkownikami lokali

86. z dnia 20.08.2013r. w sprawie: określenia osób upoważnionych do pobierania i gospodarowania zaliczkami gotówkowymi

87. z dnia 20.08.2013r. w sprawie: dokumentowania zmian w opłatach związanych z kosztami użytkowania lokali użytkowych

88. z dnia 20.08.2013r. w sprawie: opiniowania wniosków premiowych

89. z dnia 21.08.2013r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

90. z dnia 23.08.2013r. w sprawie: rozliczenia lokalu nr 60 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

91. z dnia 26.08.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

92. z dnia 26.08.2013r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za lokal nr 82 przy ulicy Popiełuszki 16

93. z dnia 27.08.2013r. w sprawie: zmniejszenia podatku VAT należnego za 08.2013r. z tytułu przeksięgowania z niezapłaconych przez kontrahentów FV

94. z dnia 29.08.2013r. w sprawie:zmiany wysokości opłat dla lokalu nr 71 w budynku przy ulicy Krasińskiego 18

95. z dnia 29.08.2013r. w sprawie: przeksięgowania w koszty operacyjnie

96. z dnia 30.08.2013r. w sprawie: przedawnienia roszczeń o wypłatę udziałów członkowskich

97. z dnia 02.09.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 30 w budynku przy ulicy Promyka 1

98. z dnia 04.09.2013r. w sprawie: faktur za ciepło firmy Dalkia

99. z dnia 12.09.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 97 z dnia 02.09.2013 r. w sprawie rozwiązania sprawy lokalu nr 30 w budynku przy ulicy Promyka 1

100. z dnia 13.09.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

101. z dnia 17.09.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 75 w budynku przy ulicy Promyka 1

102. z dnia 17.09.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu nr 171 w budynku przy ulicy Sarbiewskiego 2

103. z dnia 17.09.2013r. w sprawie: zmiany wysokości czynszu najmu oraz dokonania rozliczeń z tytułu najmu lokalu

104. z dnia 20.09.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

105. z dnia 25.09.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

106. z dnia 30.09.2013r. w sprawie: określenia wysokości czynszu najmu dla lokali mieszkalnych

107. z dnia 04.10.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

108. z dnia 04.10.2013r. w sprawie: odmowy przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

109. z dnia 04.10.2013r. w sprawie: lokalu użytkowego w podcieniach Kina Wisła

109a. z dnia 06.10.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

110. z dnia 07.10.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

111. z dnia 11.10.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

112. z dnia 17.10.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

113. z dnia 05.11.2013r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

114 PW. z dnia 07.11.2013r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 33/35 i przy ulicy Szajnochy

115. z dnia 15.11.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy parkowania przed garażem nr 6 położonym w budynku przy ulicy Mickiewicza 33/35 i przy ulicy Szajnochy

116. z dnia 20.11.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

117. z dnia 20.11.2013r. w sprawie: zmian w uchwale Zarządu nr 67 z dnia 18.03.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zmian w uchwale Zarządu nr 7 z dnia 14.01.2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr 67 z dnia 18.03.2011 r i wydania tekstu Jednolitego Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” z dnia 01.03.2011 r. oraz w sprawie realizacji §2 ust.1 tegoż Regulaminu oraz w sprawie ustalenia, zgodnie z §2 ust. 1 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2014 oraz w sprawie zmiany terminów dokonywania okresowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2014 oraz w sprawie wydania tekstu jednolitego Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” z dnia 01.03.2011 r.

118. z dnia 25.11.2013r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

119. z dnia 02.12.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

120. z dnia 03.12.2013r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

121. z dnia 10.12.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 138 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

122. z dnia 11.12.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 86 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

123. 12.12.2013r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

124. z dnia 16.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu za garaże wolnostojące położone na terenie Kolonii Mickiewicza, oznaczone adresem Mickiewicza 33/35

125. z dnia 16.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu za 3 miejsca postojowe położone na terenie Kolonii Mickiewicza, na działce nr 6/11 określonej adresem Mickiewicza 35

126. z dnia 17.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu za 14 miejsc postojowych położonych na terenie Kolonii Mickiewicza na działce nr 4/5 określonej adresem Szajnochy

127. z dnia 17.12.2013r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 75 w budynku przy ulicy Promyka 3

128. z dnia 18.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za użytkowanie garaży określonych adresami Koźmiana 10a, 10, 8, 6, 4 użytkowanych za zasadzie prawa własności

129. z dnia 18.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za użytkowanie garaży określonych adresami Koźmiana 10a, 10, 8, 6, 4 użytkowanych za zasadzie spółdzielczego, własnościowego prawa lub umowy najmu z zastrzeżeniem, że garaż został wybudowany ze środków własnych

130. z dnia 18.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za użytkowanie garaży określonych adresami Koźmiana 8 użytkowanych za zasadzie spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu

131. z dnia 19.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat miesięcznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla niektórych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

132. z dnia 20.12.2013r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

133. z dnia 24.12.2013r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

 

 

2012

 

1. z dnia 10.01.2012r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 144 przy ulicy Krasińskiego 16 oraz potrącenia wierzytelności

2. z dnia 11.01.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

3. z dnia 11.01.2012r. w sprawie: anulowania naliczenia lokalu nr 69 przy ulicy Krasińskiego 10

4. z dnia 11.01.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

5. z dnia 11.01.2012r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

6. z dnia 11.01.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw związanych z realizacją umowy ubezpieczeniowej z firmą Uniqa

7. z dnia 12.01.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

8. z dnia 12.01.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

9. z dnia 24.01.2012r. w sprawie: czasowej zmiany czynszu najmu

10. z dnia 24.01.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 81 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

11. z dnia 26.01.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 26 w budynku przy ulicy Suzina 3

12. z dnia 27.01.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

13. z dnia 27.01.2012r. w sprawie: anulowania naliczenia lokalu 94 przy ulicy Promyka 1

14. z dnia 27.01.2012r. w sprawie: szczegółowych zasad rozliczania niektórych kosztów Spółdzielni

15. z dnia 27.01.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

16. z dnia 01.02.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

17. z dnia 01.02.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

18. z dnia 03.02.2012r. w sprawie: rozwiązania problemu zawilgocenia piwnic lokalu apteki położonej w budynku przy ulicy Toeplitza 2 (kod lokalu 05517)

19. z dnia 06.02.2012r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za lokal nr 6 przy ulicy Tucholskiej 13

20. z dnia 06.02.2012r. w sprawie: zmiany umowy konserwacyjnej

21. z dnia 06.02.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

22. z dnia 07.02.2012r. w sprawie: przeksięgowanie w koszty operacyjne przedawnionych roszczeń

23PW. z dnia 07.02.2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 118PW z dnia 20.08.2010r. (Tucholska 9)

24. z dnia 07.02.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 11 położonego w budynku przy ulicy Tucholskiej 9

25. z dnia 09.02.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 127 położonego w budynku przy ulicy Promyka 1

26. z dnia 13.02.2012r. w sprawie: wypłaty użytkownikom lokali mieszkalnych kwot z tytułu rozliczenia zaliczek na CO za 2011r. i określenie wysokości stawek zaliczek na CO w roku 2012

27. z dnia 13.02.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

28. z dnia 22.02.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

29. z dnia 22.02.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

30. z dnia 28.02.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 136 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

31. z dnia 29.02.2012r. w sprawie:. anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

32. z dnia 01.03.2012r. w sprawie: podpisania umowy najmu lokalu nr 109 w budynku przy ulicy Promyka 3

33. z dnia 02.03.2012r. w sprawie: zamiany lokalu nr 129 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16 na lokal powstały z połączenia lokali nr 43 i 44 w tymże samym budynku

34. z dnia 02.03.2012r. w sprawie: zamiany lokalu nr 135 w budynku przy ulicy Słowackiego 15/19 na lokal nr 135 w budynku przy ulicy Krasińskiego 10

35. z dnia 07.03.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „ŻC”

36. z dnia 13.03.2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 24 z dnia 07.02.2012r.

37. z dnia 13.03.2012r. w sprawie: odmowy przyjęcia w poczet członków

38. z dnia 13.03.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

39. z dnia 13.03.2012r. w sprawie: realizacji nowego parkingu dla członków Spółdzielni

40. z dnia 15.03.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

41. z dnia 16.03.2012r. w sprawie: kosztów podgrzania wody i wysokości zaliczek na podgrzanie wody w lokalach użytkowych

42. z dnia 20.03.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

43. z dnia 20.03.2012r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

44. z dnia 22.03.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

45. z dnia 10.04.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

46. z dnia 17.04.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

47. z dnia 17.04.2012r. w sprawie: opłat z tytułu używania wody

48. z dnia 25.04.2012r. w sprawie: określenia wysokości stawki waloryzacji dla lokalu użytkowego przy ulicy Toeplitza 2

49. z dnia 25.04.2012r. w sprawie: wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego za lokal nr 35 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

50. z dnia 25.04.2012r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

51. z dnia 25.04.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

52. z dnia 26.04.2012r. w sprawie: opłat z tytułu używania wody

53. z dnia 14.05.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

54. z dnia 15.05.2012r. w sprawie: zamiany lokalu nr 53 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16 na lokal powstały z połączenia lokali nr 47 i 48 w tymże samym budynku

55. z dnia 15.05.2012r. w sprawie: zamiany lokalu nr 42 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16 na lokal nr 71 w tymże samym budynku

56. z dnia 15.05.2012r. w sprawie: wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum

57. z dnia 22.05.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

58. z dnia 23.05.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

59. z dnia 25.05.2012r. w sprawie: zmiany wysokości cen do rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków oraz zmiany wysokości zaliczek miesięcznych na poczet zużycia wody i odprowadzenia ścieków

60. z dnia 25.05.2012r. w sprawie: wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej nr 7/2012 z dnia 07.05.2012r.

61. z dnia 25.05.2012r. w sprawie: wprowadzenia nowego wzoru „zawiadomienia o wysokości miesięcznych opłat i zaliczek”

62. z dnia 29.05.2012r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

63. z dnia 30.05.2012r. w sprawie: montażu zaworów grzejnikowych

64. z dnia 04.06.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 71 w budynku przy ulicy Sarbiewskiego 2

65. z dnia 05.06.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 83 położonego w budynku przy ulicy Popiełuszki 14

66. z dnia 05.06.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw lokalowych

67. z dnia 11.06.2012r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

68. z dnia 18.06.2012r. w sprawie: zamiany lokalu nr 118 na lokal nr 141 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

69. z dnia 18.06.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 151 w budynku przy ulicy Słowackiego 15/19

70. z dnia 18.06.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

71. z dnia 19.06.2012r. w sprawie: rozliczenia z firmą VIKERS

72. z dnia 19.06.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

73. z dnia 26.06.2012r. w sprawie: zmiany wysokości udziału powierzchni lokali użytkowych w całkowitej powierzchni lokali na danej nieruchomości

74. z dnia 27.06.2012r. w sprawie: wypłaty jednorazowej zapomogi

75. z dnia 27.06.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat i zaliczek na CO i podgrzanie wody

76. z dnia 03.07.2012r. w sprawie: ustalenia kosztów podgrzania wody do rozliczeń z użytkownikami lokali

77. z dnia 04.07.2012r. w sprawie: zmiany wysokości czynszu najmu za miejsca postojowe

78. z dnia 04.07.2012r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za używanie garaży przy ulicy Koźmiana 4, 6,, 8, 10, 10a

79. z dnia 04.07.2012r. w sprawie: wypłaty udziałów członkowskich w związku z utratą członkostwa w Spółdzielni

80. z dnia 06.07.2012r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za używanie garaży przy ulicy Mickiewicza 33/35

81. z dnia 09.07.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

82. z dnia 11.07.2012r. w sprawie: wygaśnięcie roszczenia o wypłatę udziałów członkowskich

83. z dnia 13.07.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

84. z dnia 30.07.2012r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

85. z dnia 30.07.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

86. z dnia 30.07.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości zaliczek za wodę

87. z dnia 31.07.2012r. w sprawie: powołania komisji do ostatecznego odbioru prac remontowych przeprowadzanych na budynku Krasińskiego 10

88. z dnia 31.07.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

89. z dnia 01.08.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków i ustanowienia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku przy ulicy Popiełuszki 14

90. z dnia 02.08.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

91. z dnia 03.08.2012r. w sprawie: windykacji

92. z dnia 09.08.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 151 w budynku Krasińskiego 18 oraz lokali nr 151 w budynku przy ulicy Słowackiego 15/19 i lokalu nr 129 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16 i uchylenia uchwały Zarządu nr 146 z dnia 14.09.2011r.

93. z dnia 21.08.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

94. z dnia 21.08.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 34 w budynku przy ulicy Toeplitza 2

95. z dnia 23.08.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

96. z dnia 30.08.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

97. z dnia 04.09.2012r. w sprawie: lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Promyka 3

98. z dnia 09.09.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

99. z dnia 13.09.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

100. z dnia 13.09.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

101. z dnia 18.09.2012r. w sprawie: rozliczenia FV 125/2012 z 27.08.2012r. firmy Zbi Finbud

102. z dnia 19.09.2012r. w sprawie: zmian sposobu rozliczania najemców lokali mieszkalnych oraz zmian wysokości czynszu najmu

103. z dnia 19.09.2012r. w sprawie: zmian umów najmu i wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych

104. z dnia 19.09.2012r. w sprawie: montażu dodatkowych mierników ciepła zużytego do centralnego ogrzewania

105. z dnia 19.09.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

106. z dnia 21.09.2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 175 z dnia 16.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

107. z dnia 21.09.2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 70 z dnia 28.03.2011r. w sprawie ustalenia wysokości udziału powierzchni lokali użytkowych w całkowitej powierzchni lokali w danej nieruchomości

108. z dnia 24.09.2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 42PW z dnia 10.03.2010r. (Toeplitza 2)

109. z dnia 19.09.2012r. w sprawie: rozwiązania roszczeń wobec użytkownika lokalu nr 62 w budynku przy ulicy Słowackiego 5/13

110. z dnia 03.10.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy zadłużenia za wodę lokalu nr 40 w budynku Popiełuszki 16

111. z dnia 03.10.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za poddzierżawianie gruntu na cele parkingowe działek nr 4/3, 4/5, położonych na terenie Kolonii Mickiewicza w roku 2012 (od dnia 01.10.) i w roku 2013

112. z dnia 03.10.2012r. w sprawie: rozliczenia kosztów Spółdzielni poniesionych na utrzymanie 14 miejsc postojowych na Kolonii Mickiewicza za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.09.2012r.

113. z dnia 03.10.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za używanie garaży położonych na terenie Kolonii Mickiewicza w okresie od 01.10.2012r. do dnia 31.12.2013r. oraz rozliczenia kosztów użytkowania garaży w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.09.2012r.

114. z dnia 04.10.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za używanie 3 miejsc postojowych położonych na terenie Kolonii Mickiewicza w okresie od 01.10.2012r. do dnia 31.12.2013r. oraz rozliczenia kosztów użytkowania tych miejsc postojowych w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.09.2012r.

115. z dnia 08.10.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za używanie garażu nr 7 położonego na terenie Kolonii Mickiewicza w okresie od 01.10.2012r. do dnia 31.12.2013r. oraz rozliczenia kosztów użytkowania garaży w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.09.2012r.

116. z dnia 10.10.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

117. z dnia 15.10.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 40 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

118. z dnia 18.10.2012r. w sprawie: projektu remontu instalacji CO w budynku przy ulicy Promyka 5

119. z dnia 19.10.2012r. w sprawie: roszczeń wobec Banku DnB Nord Polska S.A.

121. z dnia 25.10.2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 175 z dnia 16.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

122. z dnia 25.10.2012r. w sprawie: zasad rozliczania kosztów opłat na podatek od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych na Kolonii Mickiewicza

123. z dnia 25.10.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami wykorzystywanymi na działalność gospodarczą

124. z dnia 26.10.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

125. z dnia 31.10.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy wypłaty wartości lokalu nr 163 przy ulicy Promyka 1, po wygaśnięciu w 2010r. spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu

126. z dnia 31.10.2012r. w sprawie: zmiany wysokości opłat lokalowych w związku z utratą członkostwa

127. z dnia 31.10.2012r. w sprawie: wyboru wykonawców remontów elewacji budynków mieszkalnych w roku 2013

128. z dnia 31.10.2012r. w sprawie: rozwiązania sprawy użytkowania tarasu na budynku Sarbiewskiego 2A

129. z dnia 31.10.2012r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

130. z dnia 31.10.2012r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

131. z dnia 07.11.2012r. w sprawie: określenia merytorycznej zawartości rocznych planów gospodarczych Spółdzielni

132. z dnia 07.11.2012r. w sprawie: zasad księgowania wynagrodzeń w kosztach funduszu remontowego i społ. – kulturalnego oraz w kosztach działalności gospodarczej

133. z dnia 08.11.2012r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

134. z dnia 08.11.2012r. w sprawie: czynszu najmu za piwnice

135. z dnia 19.11.2012r. w sprawie: realizacji preliminarza remontowego na lata 2012 – 2014 ustanowionego uchwała nr 16 Rady Nadzorczej WSM „ŻC” z dnia 21.11.2011r.

136. z dnia 19.11.2012r. w sprawie: wprowadzenia elektronicznego biura obsługi klienta

137. z dnia 22.11.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

138. z dnia 23.11.2012r. w sprawie: odmowy przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

139. z dnia 23.11.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

140. z dnia 29.11.2012r. w sprawie: potrącenia wierzytelności i wypłaty wkładu lokatorskiego za lokal 144 w budynku przy ul. Krasińskiego 16

141. z dnia 29.11.2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 111 z dnia 03.10.2012r.

142. z dnia 04.12.2012r. w sprawie: Turpolu

143. z dnia 04.12.2012r. w sprawie: rozliczenia zużycia energii elektrycznej w budynku Suzina 8

144. z dnia 05.12.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat z tytułu podatku od nieruchomości

145. z dnia 06.12.2012r. w sprawie: zmiany uchwały 175 z dnia 06.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

146. z dnia 11.12.2012r. w sprawie: uzupełnienia uchwały Zarządu nr 135 z dnia 19.11.2012r.

147. z dnia 17.12.2012r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

148. z dnia 17.12.2012r. w sprawie: zmiany umowy konserwacyjnej

149. z dnia 19.12.2012r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

150. z dnia 21.12.2012r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

151. z dnia 21.12.2012r. w sprawie: miejsc postojowych na Kolonii Mickiewicza

152. z dnia 28.12.2012r. w sprawie: wniosku lokalu użytkowego

 

 

2011

 

1. z dnia 04.01.2011r. w sprawie: przyjęcie w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

2. z dnia 10.01.2011r. w sprawie: opłat za ustanowienie służebności przychodu i przejazdu na działce oznaczonej numerem 9/24 na rzecz nieruchomości gruntów zabudowanych garażami oznaczonymi numerami działek od 9/8 do 9/12 i adresem Koźmiana 10A (5 garaży ); numerami działek od 9/13 do 9/22 Koźmiana 10 (10 garaży); numerami działek od 9/25 do 9/37 i adresem Koźmiana 6 (13 garaży); numerami działek od 9/38 do 9/44 i adresem Koźmiana 4 (7 garaży), w związku z umowami o ustanowienie odrębnej własności garaży w tychże nieruchomościach

3. z dnia 11.01.2011r. w sprawie: anulowanie odsetek od zadłużenia

4. z dnia 11.01.2011r. w sprawie: zmiany w ewidencji czynszów dla nieruchomości Krasińskiego16

5. z dnia 11.01.2011r. w sprawie: wypłaty ekwiwalentów

6. z dnia 12.01.2011r. w sprawie: ustalenia numeracji księgowej nieruchomości

7. z dnia 13.01.2011r. w sprawie: ustalenia zasad wyliczania podatku od nieruchomości i opłat na podatek od nieruchomości

8. z dnia 13.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty na podatek od nieruchomości na rok 2011

9PW. z dnia 24.01.2011r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tucholskiej 13

10. z dnia 26.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za używanie garaży położonych na terenie Kolonii Mickiewicza w 2011r.

11. z dnia 25.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu za używanie miejsc postojowych położonych na terenie nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 6 (stary parking) w 2011r.

12. z dnia 25.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu za używanie miejsc postojowych położonych na terenie nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 6 (miejsca na ulicy) w 2011r.

13. z dnia 25.01.2011r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużenia

14. z dnia 26.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu za używanie miejsc postojowych położonych na terenie nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 4 w 2011r.

15. z dnia 26.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu za używanie miejsc postojowych położonych na terenie nieruchomości oznaczonej adresem Popiełuszki16 (3 nowe miejsca) w 2011r.

16. z dnia 26.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za używanie garaży położonych na terenie nieruchomości oznaczonej adresem Tucholska 9 w 2011r.

17. z dnia 26.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za używanie garaży położonych na terenie nieruchomości oznaczonej adresami Koźmiana 4,6,10,10A w 2011r.

18PW. z dnia 27.01.2011r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sarbiewskiego 2

19PW. z dnia 27.01.2011r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Próchnika 8

20PW. z dnia 31.01.2011r. w sprawie: zmiany uchwały 108 PW z dnia 03.08.2010r. (Krasińskiego 18)

21PW. 01.02.2011r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Próchnika 8 B i E

22PW. z dnia 01.02.2011r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Próchnika 8 C i D

23. z dnia 01.02.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

24. z dnia 01.02.2011r. w sprawie: szczegółowych zasad wykorzystania funduszy przeznaczonych uchwałą RN numer 31/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie planu gospodarczego na 2011r. na wydatki określone pozycją VI 1.4) tegoż planu (konserwacja nieruchomości)

25. z dnia 12.02.2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 6 z dnia 12.01.2011r.

26. z dnia 11.02.2011r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużenia

27. z dnia 11.02.2011r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 183 w budynku przy ul. Promyka 5 i przekształceniu tegoż prawa w spółdzielcze własnościowe

28. z dnia 22.02.2011r. w sprawie: realizacji wyroku sądowego w sprawie z powództwa Grażyny Piątkowskiej

29. z dnia 23.02.2011r. w sprawie: przedawnienia roszczenia o wypłatę wkładów mieszkaniowych zmarłych członków WSM „ŻC” oraz ich przeksięgowania w dokumentacji księgowej

30. z dnia 23.02.2011r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

31. z dnia 23.02.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

32. z dnia 23.02.2011r. w sprawie: odmowy przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

33. z dnia 23.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 136 przy ulicy Popiełuszki 16

34. z dnia 23.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 81 przy ulicy Popiełuszki 16

35. z dnia 24.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 135 przy ulicy Krasińskiego 10

36. z dnia 24.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 35 przy ulicy Filareckiej 3

37. z dnia 24.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 7 przy ulicy Próchnika 8

38. z dnia 24.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 144 przy ulicy Popiełuszki 16

39. z dnia 25.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 126 przy ulicy Popiełuszki 16

40. z dnia 25.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 103 przy ulicy Popiełuszki 16

41. z dnia 25.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 63 przy ulicy Popiełuszki 16

42. z dnia 25.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 42 przy ulicy Popiełuszki 16

43. z dnia 25.02.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 105 przy ulicy Popiełuszki 16

44. z dnia 28.02.2011r. w sprawie: przyjęcie w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

45. z dnia 28.02.2011r. w sprawie: ustanowienie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu 51 w budynku przy ul. Popiełuszki i przekształceniu tegoż prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu

46. z dnia 28.02.2011r. w sprawie: określenia wysokości zadłużenia lokalu nr 44 przy ulicy Promyka 3

47. z dnia 01.03.2011r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Popiełuszki 14

48. z dnia 01.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

49. z dnia 03.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 103 przy ulicy Sarbiewskiego 2

50PW. z dnia 03.03.2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 9 PW z 24.01.2011r.

51. z dnia 07.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 137 przy ulicy Popiełuszki 16

52. z dnia 07.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 97 przy ulicy Popiełuszki 16

53. z dnia 07.03.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za używanie garaży położonych na terenie Kolonii Mickiewicza w 2011r.

54. z dnia 08.03.2011r. w sprawie: podpisania umów dzierżawy miejsc postojowych położonych na terenie Kolonii Mickiewicza (działki nr 4/3 i 4/5)

55. z dnia 09.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 104 przy ulicy Promyka 5

56. z dnia 09.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 136 przy ulicy Promyka 1

57. z dnia 09.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 161 przy ulicy Promyka 1

58. z dnia 15.03.2011r. w sprawie: rozliczeń z tytułu wody z lokalu nr 97 przy ulicy Promyka 1

59. z dnia 13.03.2011r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużenia

60. z dnia 15.03.2011r. w sprawie: umowy konserwacyjnej

61. z dnia 16.03.2011r. w sprawie: udzielenia bonifikaty w czynszu najmu dla lokalu użytkowego

62. z dnia 17.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 26 przy ulicy Suzina 3

63. z dnia 17.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 116 przy ulicy Promyka 3

64. z dnia 17.03.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 175 przy ulicy Promyka 3

65. z dnia 18.03.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny

66. z dnia 18.03.2011r. w sprawie: zapłaty kosztów postępowania sądowego do procesu z pp. Jeżowskim

67. z dnia 18.03.2011r. w sprawie: przyjęcie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

68. z dnia 22.03. wypłaty środków uzyskanych z Uniqa

69. z dnia 21.03.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

70. z dnia 28.03.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości udziału powierzchni lokali użytkowych w całkowitej powierzchni na danej nieruchomości

71. z dnia 05.04.2011r. w sprawie: odstąpienia od pobrania odsetek od zadłużenia

72. z dnia 05.04.2011r. w sprawie: rozliczenia kosztów CO za rok 2010

73. z dnia 05.04.2011r. w sprawie: rozliczenia kosztów podgrzania wody dla Kolonii Mickiewicza za rok 2010

74. z dnia 07.04.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 141 przy ulicy Popiełuszki 16

75. z dnia 07.04.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 106 przy ulicy Słowackiego 15/19

76. z dnia 07.04.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 31 przy ulicy Próchnika 8

77. z dnia 07.04.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 167 przy ulicy Próchnika 8

78. z dnia 07.04.2011r. w sprawie: zmiany podstawy opłat za lokal nr 107 przy ulicy Popiełuszki 16

79. z dnia 11.04.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny

80. z dnia 11.04.2011r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

81. z dnia 11.04.2011r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużeni

82. z dnia 26.04.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

83. z dnia 06.05.2011r. w sprawie: wypłaty wkładu mieszkaniowego dla Kamila Dzika w związku z zrzeczeniem się spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 87 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

84. z dnia 06.05.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

85PW. z dnia 12.05.2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 135/PW z 07.10.2010r.

86. z dnia 12.05.2011r. w sprawie: rozliczenia kosztów licznika elektrycznego nr. 7934779 w budynku Tucholska 9 klatka 1

87. z dnia 17.05.2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 17 z dnia 26.01.2011r.

88. z dnia 17.05.2011r. w sprawie: rozliczenia kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w garażach przy ulicy Koźmiana

89. z dnia 17.05.2011r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużenia

90. z dnia 25.05.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

91. z dnia 25.05.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za używanie miejsc postojowych położonych na terenie ulicy Próchnika na odcinku pomiędzy ulicą Suzina a Filarecką w 2011r.

92. z dnia 26.05.2011r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

93. z dnia 26.05.2011r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

94. z dnia 26.05.2011r. w sprawie: zmniejszenia podatku VAT należnego za 06.2011r. z tytułu przeksięgowania z niezapłaconych przez kontrahentów FV

95. z dnia 07.06.2011r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

96. z dnia 07.06.2011r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

97. z dnia 09.06.2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 90 PW z dnia 09.10.2009r.

98. z dnia 09.06.2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 69 PW z dnia 21.08.2009r.

99. z dnia 14.06.2011r. w sprawie: anulowania zadłużenia z tytułu niezapłaconych czynszów najmu z lokali użytkowych

100. z dnia 14.06.2011r. w sprawie: przyjęcie w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

101. z dnia 14.06.2011r. w sprawie: zmian wysokości zaliczek na wodę

102. z dnia 14.06.2011r. w sprawie: zmiany wysokości zaliczek na wywóz nieczystości

103PW. z dnia 16.06.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 177 PW z dnia 20.12.2010r. (Krasińskiego 16)

104PW. z dnia 16.06.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 19 PW z dnia 27.01.2011r. (Próchnika 8)

105PW. z dnia 16.06.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 21 PW z dnia 01.02.2011r. (Próchnika 8 b,e)

106PW. z dnia 16.06.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 18 PW z dnia 27.01.2011r. (Sarbiewskiego 2)

107PW. z dnia 16.06.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 47 PW z dnia 01.03.2011r. (Popiełuszki 14)

108PW. z dnia 16.06.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 158 PW z dnia 29.11.2010r. (Suzina 3)

109. z dnia 20.06.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

110. z dnia 05.07.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

111. z dnia 06.06.2011r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

112. z dnia 07.07.2011r. w sprawie: przyjęcie w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

113. z dnia 07.07.2011r. w sprawie: zmiany wysokości zaliczek na CO i podgrzanie wody

114. z dnia 18.07.2011r. w sprawie: powołanie komisji ds. wodomierzy

115. z dnia 19.07.2011r. w sprawie: lokali użytkowych przy ulicy Toeplitza 2 i Promyka 5

116. z dnia 20.07.2011r. w sprawie: kaucji Zapart Catering

117. z dnia 20.07.2011r. w sprawie: uzupełnienia uchwały nr 94 z dnia 26.05.2011r.

118. z dnia 20.07.2011r. w sprawie: najemcy lokalu użytkowego Turpol sp. z o.o.

119. z dnia 22.07.2011r. w sprawie: najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Promyka 3

120. z dnia 22.07.2011r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za lokal nr 143 przy ulicy Słowackiego 15/19

121. z dnia 22.07.2011r. w sprawie: lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Promyka 3

122. z dnia 22.07.2011r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za lokal nr 3 przy ulicy Promyka 3

123. z dnia 22.07.2011r. w sprawie: (dotyczy wypłaty kosztów zastępstwa procesowego)

124. z dnia 22.07.2011r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 106 w budynku przy ulicy Słowackiego 15/19

125. z dnia 29.07.2011r. w sprawie: przeksięgowania kaucji mieszkaniowych

126. z dnia 29.07.2011r. w sprawie: zmiany wysokości opłat dla lokali w najmie

127. z dnia 01.08.2011r. w sprawie: przeksięgowania kaucji mieszkaniowych

128. z dnia 01.08.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

129. z dnia 10.08.2011r. w sprawie: przeksięgowania kaucji związanych z najmem lokali użytkowych

130. z dnia 10.08.2011r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

131. z dnia 10.08.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

132. z dnia 12.08.2011r. w sprawie: rozliczenia wody w lokalu 147 w budynku Promyka 1

133. z dnia 19.08.2011r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

134. z dnia 24.08.2011r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

135. z dnia 05.09.2011r. w sprawie: wniosków lokali użytkowych

136. z dnia 05.09.2011r. w sprawie: uchwały Rady Kolonii „Kępa Potocka” nr 1/2011 z dnia 17.08.2011r. w sprawie stanowiska tejże Rady Kolonii w kwestii parkingów na terenie kolonii „Kępa Potocka”

137. z dnia 05.09.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

138. z dnia 05.09.2011r. w sprawie: rozliczenia wody w lokalu nr 35 w budynku przy ulicy Promyka 3

139. z dnia 08.09.2011r. w sprawie: opłat z tytułu używania wody

140. z dnia 06.09.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

141. z dnia 09.09.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

142. z dnia 12.09.2011r. w sprawie: opłat z tytułu używania wody

143. z dnia 12.09.2011r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

144. z dnia 13.09.2011r. w sprawie: wypłaty wartości lokalu Popiełuszki 16 m 86

145. z dnia 13.09.2011r. w sprawie: zmian w umowach i kosztów parkingów

146. z dnia 14.09.2011r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za lokal nr 151 przy ulicy Krasińskiego 18

147. z dnia 14.09.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw związanych z lokalami nr 137 i 87 przy ulicy Popiełuszki 16

148. z dnia 19.09.2011r. w sprawie: opłat z tytułu używania wody

149. z dnia 26.09.2011r. w sprawie: opłat z tytułu używania wody

150. z dnia 26.09.2011r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zaległości

151. z dnia 29.09.2011r. w sprawie: rozliczenia wody w lokalu nr 153 w budynku przy ulicy Popiełuszki 14

152. z dnia 06.10.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

153. z dnia 07.10.2011r. w sprawie: opłat z tytułu używania wody

154. z dnia 10.10.2011r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

155. z dnia 12.10.2011r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

156. z dnia 17.10.2011r. w sprawie: opłat z tytułu zużycia wody

157. z dnia 24.10.2011r. w sprawie: kosztów windykacji w związku z uzyskaniem nakazów zapłaty

158. z dnia 25.10.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

159. z dnia 26.10.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

160. z dnia 26.10.2011r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

161. z dnia 27.10.2011r. w sprawie: rozliczeń tytułu opłat za lokale mieszkalne

162. z dnia 08.11.2011r. w sprawie: zmiany sposobu użytkowania lokalu nr 149 przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 10 w Warszawie

163. z dnia 14.11.2011r. w sprawie: rozliczeń tytułu opłat za lokale mieszkalne

164. z dnia 16.11.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw związanych z lokalem numer 161 położonym w budynku przy ul. Promyka 1

165. z dnia 16.11.2011r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

166. z dnia 17.11.2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 67 z dnia 19.08.2009r. w sprawie wystawiania i gromadzenia dokumentów dotyczących spraw członkowskich oraz sporządzenia tekstu jednolitego uchwały

167. z dnia 18.11.2011r. w sprawie: prowadzenia ewidencji punktów poboru wody i rozliczania stanów wodomierzy

168. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

169. z dnia 22.11.2011r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

170. z dnia 22.11.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

171. z dnia 22.11.2011r. w sprawie: realizacji preliminarza remontowego na lata 2012-2014 ustanowionego uchwałą nr 16 Rady Nadzorczej WSM „ŻC” z dnia 21.11.2011r.

173. z dnia 28.11.2011r. w sprawie: zmianie uchwały nr 60 z dnia 15.03.2011r. w sprawie umowy konserwacyjnej

174. z dnia 28.11.2011r. w sprawie: powołania komisji do wybrania oferty na remont

175. z dnia 29.11.2011r. w sprawie: ustalenia danych do sporządzania deklaracji do podatku od nieruchomości

176. z dnia 30.11.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty na podatek od nieruchomości na 2012r.

177. z dnia 30.11.2011r. w sprawie: zasad księgowania przychodów na podatek od nieruchomości

178. z dnia 30.11.2011r. w sprawie: wykazu nieruchomości WSM „ŻC”

179. z dnia 08.12.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat z tytułu podatku od nieruchomości

180. z dnia 07.12.2011r. w sprawie: wypłaty wartości garażu nr 2 przy ulicy Próchnika 4

181. z dnia 07.12.2011r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

182. z dnia 08.12.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

183. z dnia 08.12.2011r. w sprawie: odmowy przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

184. z dnia 09.12.2011r. w sprawie: rozliczeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne

185. z dnia 12.12.2011r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 60 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

186PW. z dnia 14.2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 89PW z dnia 09.10.2009r. (Promyka 5)

187. z dnia 15.12.2011r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

188. z dnia 15.12.2011r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

 

 

 

2010

 

 

1. z dnia 04.01.2010r. w sprawie: szczegółowych zasad wykorzystania funduszy przeznaczonych uchwałą RN z dnia 07.12.2009r. w sprawie planu gospodarczego na 2010r. na wydatki określone pozycją V 1.4 tegoż planu (konserwacja nieruchomości)

1R. z dnia 04.01.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

2. z dnia 06.01.2010r. Pełnomocnictwo

3. z dnia 06.01.2010r. w sprawie: zasad rozliczania przychodów z wynajmu pomieszczeń wspólnych, części wspólnych, garaży, miejsc parkingowych oraz w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT przychodów z wynajmu ww. rzeczy w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i podmiotów posiadających spółdzielcze prawo do lokalu lub własności lokalu

4. z dnia 07.01.2010r. w sprawie: wykonania uchwały Zarządu WSM „ŻC” nr 3 z dnia 06.01.2010r.

5. z dnia 11.01.2010r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 50 z dnia 29.09.2008r.

5R. z dnia 11.01.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

6. z dnia 11.01.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wynajmowanie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pomieszczeń gospodarczych, części wspólnych, garaży i miejsc postojowych dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub właścicieli lokali w budynkach Kolonii Mickiewicza

7. z dnia 13.01.2010r. w sprawie: ustalenia danych do sporządzenia deklaracji do podatku od nieruchomości

8. z dnia 15.01.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

9. z dnia 15.01.2010r. w sprawie: wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy

10. z dnia 15.01.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

11. z dnia 15.01.2010r. w sprawie: świadczeń pracowniczych

12. z dnia 15.01.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

13. z dnia 15.01.2010r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

14. z dnia 15.01.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

15. z dnia 19.01.2010r. w sprawie: uznania zawartych umów o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu

16. z dnia 20.01.2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

17. z dnia 20.01.2010r. w sprawie: przedawnienia roszczenia o wypłatę wkładów mieszkaniowych zmarłych członków WSM „ŻC” oraz ich przeksięgowania w dokumentacji księgowej

18. z dnia 21.01.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

19. z dnia 27.01.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

20. z dnia 27.01.2010r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

21. z dnia 15.01.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

22. z dnia 02.02.2010r. w sprawie: zmiany wzoru wezwania do zapłaty

23. z dnia 09.02.2010r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

24. z dnia 10.02.2010r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne w związku ze zmianą statusu prawnego lokalu

25. z dnia 11.02.2010r. w sprawie: rozwiązania sprawy wymiany wodomierzy w budynku Suzina 3B

26. z dnia 10.02.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wynajmowanie, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, miejsc postojowych dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub właścicieli lokali

27. z dnia 12.02.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 7 z dnia 13.01.2010r. w sprawie ustalenia danych do sporządzenia deklaracji do podatku od nieruchomości

27R. z dnia 15.02.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace z zakresu remontów i konserwacji

28. z dnia 17.02.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

29. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat z tytułu podatku od nieruchomości

30. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu ewidencjonowania i rozliczania kosztów opłat wnoszonych przez Spółdzielnię na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki ewidencyjne nr 7,8,9,14,15,29cz. z obrębu 7-01-06 o powierzchni 62518m2 opisane w księdze wieczystej KW nr 29153, położone w Warszawie przy ul. Słowackiego /Krasińskiego 

31. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu ewidencjonowania i rozliczania kosztów opłat wnoszonych przez Spółdzielnię na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki ewidencyjne nr 9/1; 9/3 do 9/46 z obrębu 7-01-04 o powierzchni 26478m2 opisane w księdze wieczystej KW nr 283298, położone w Warszawie przy ul. Krasińskiego/Gwiaździsta/ Promyka/ Koźmiana

32. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu ewidencjonowania i rozliczania kosztów opłat wnoszonych przez Spółdzielnię na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki ewidencyjne nr 6/2 do 6/14 z obrębu 7-01-07 o powierzchni 7298m2 opisane w księdze wieczystej KW nr 31181, położone w Warszawie przy ul. Mickiewicza/Szajnochy

33. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu ewidencjonowania i rozliczania kosztów opłat wnoszonych przez Spółdzielnię na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego dawną działkę ewidencyjną nr 32 z obrębu 7-01-07 o powierzchni 4775m2 opisaną w księdze wieczystej KW nr 35897 położonej w Warszawie przy ul. Filarecka 3

34. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu ewidencjonowania i rozliczania kosztów opłat wnoszonych przez Spółdzielnię na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działkę ewidencyjną nr 247 z obrębu 7-01-08 o powierzchni 299m2 opisanej w księdze wieczystej KW nr 391771, położonej w Warszawie przy ul. Tucholskiej 13

35. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

36. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

37. z dnia 23.02.2010r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

38. z dnia 25.02.2010r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

39. z dnia 26.02.2010r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłatą zadłużenia

40. z dnia 01.03.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

40R. z dnia 01.03.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

41. z dnia 03.03.2010r. w sprawie: zmiany stawek czynszowych z tytułu wywozu śmieci

42PW. z dnia 10.03.2010r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Toeplitza 2

43. z dnia 10.03.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

43R. z dnia 10.03.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

44. z dnia 10.03.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

45. z dnia 11.03.2010r. w sprawie: przedawnienia roszczenia o wypłatę wkładów mieszkaniowych zmarłych członków WSM „ŻC” oraz ich przeksięgowania w dokumentacji księgowej

46. z dnia 15.03.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

47. z dnia 16.03.2010r. w sprawie: wypłaty wartości wkładu po zmarłych Helenie i Ludwiku Kowalcze

47R. z dnia 16.03.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

48. z dnia 18.03.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

49. z dnia 18.03.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr o sposobie rozliczania kosztów wywozu śmieci w Spółdzielni oraz wydania jej tekstu jednolitego

50. z dnia 19.03.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

51. z dnia 19.03.2010r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 69PW z dnia 21.08.2009r.

52. z dnia 23.03.2010r. w sprawie: uznania roszczenia firmy L. Zapart Catering S.C.

53. z dnia 24.03.2010r. w sprawie: rozliczeń księgowych za 2009r.

53R. z dnia 24.03.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

54. z dnia 24.03.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

55. z dnia 31.03.2010r. w sprawie: zmiany treści uchwały 26 Zarządu WSM „ŻC” z dnia 10.02.2010r.

55R. z dnia 31.03.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

56. z dnia 31.03.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

56R. z dnia 06.04.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

57. z dnia 09.04.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

58. z dnia 09.04.2010r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

59. z dnia 12.04.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

60. z dnia 20.04.2010r. w sprawie: anulowania zadłużenia lokalu użytkowego z tytułu czynszu za reklamę

61. z dnia 21.04.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

61R. z dnia 23.04.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

62. z dnia 28.04.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

63. z dnia 29.04.2010r. w sprawie: określenia kosztów adaptacji pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ul. Promyka 3

63R. z dnia 05.05.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

64. z dnia 07.05.2010r. w sprawie: wypłaty kosztów procesu i potracenia zaległych opłat czynszowych za lokal nr 64 przy ul. Krasińskiego 18

65. z dnia 07.05.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

65R. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

66. z dnia 07.05.2010r. w sprawie: wypłaty użytkownikom lokali mieszkalnych kwot z tytułu rozliczenia zaliczek na CO za 2009r.

66R. z dnia 25.05.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

67. z dnia 27.05.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

68. z dnia 27.05.2010r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

69. z dnia 27.05.2010r. w sprawie: rozliczeń finansowych (pełna nazwa uchwały nie może być widoczna z powodu wymienionych nazwisk)

69R. z dnia 28.05.2010r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

70. z dnia 01.06.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 66 z dnia 07.05.2010r. w sprawie wypłaty użytkownikom lokali mieszkalnych kwot z tytułu rozliczenia zaliczek na CO za 2009r.

71. z dnia 01.06.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

72. z dnia 01.06.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

72R. z dnia 09.06.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 63R z dnia 05.05.2010r.

73. z dnia 16.06.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

74. z dnia 16.06.2010r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

74R. z dnia 16.06.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 56R z dnia 06.04.2010r.

75. z dnia 17.06.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

75R. z dnia 22.06.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

77. z dnia 23.06.2010r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu

78. z dnia 23.06.2010r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu

79. z dnia 29.06.2010r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu

80. z dnia 29.06.2010r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu

81. z dnia 30.06.2010r. w sprawie: czasowej zmiany czynszu najmu

82. z dnia 30.06.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

83. z dnia 30.06.2010r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

84. z dnia 30.06.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

85. z dnia 01.07.2010r. w sprawie: zmiany wysokości czynszu

86. z dnia 02.07.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 49 z dnia 18.03.2010r. o sposobie rozliczania kosztów wywozu śmieci w Spółdzielni

87. z dnia 02.07.2010r. w sprawie: anulowania zadłużenia

87R. z dnia 05.07.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

88. z dnia 06.07.2010r. w sprawie: kaucji za lokal 203 w budynku przy ulicy Krasińskiego 18

89. z dnia 06.07.2010r. w sprawie: zwrotu nadpłaconego wkładu mieszkaniowego

90. z dnia 07.07.2010r. w sprawie: rozliczenia lokalu nr 95 w budynku przy ulicy Popiełuszki 16

91. z dnia 08.07.2010r. w sprawie: częściowego anulowania opłaty za wodę w lokalu nr 45 przy ulicy Słowackiego 15/19

91R. z dnia 09.07.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

92. z dnia 14.07.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

92R. z dnia 20.07.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

93. z dnia 21.07.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

94. z dnia 21.07.2010r. w sprawie: anulowania odsetek i zmiany wysokości czynszu

95. z dnia 21.07.2010r. w sprawie: ustanowienia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu

96. z dnia 21.07.2010r. w sprawie: wzajemnego potrącenia wierzytelności z lokalu nr 183 przy ulicy Promyka 5

97. z dnia 21.07.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

98. z dnia 21.07.2010r. w sprawie: anulowania zadłużenia

99. z dnia 21.07.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

99R. z dnia 28.07.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

100PW. z dnia 29.07.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 42PW z dnia 10.03.2010r.

101. z dnia 30.07.2010r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 177 w budynku przy ulicy Krasińskiego 18

102. z dnia 02.08.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny” i ustanowienia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu nr 90 przy ul. Promyka 3

103.PW z dnia 02.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 90PW z dnia 09.05.2009r.

104. z dnia 02.08.2010r. w sprawie: anulowania odsetek od zaległości czynszowych

105. z dnia 02.08.2010r. w sprawie: anulowania opłaty za lokal za lipiec 2010r.

106. z dnia 02.08.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „ŻC”

107. z dnia 02.08.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

108PW. z dnia 03.08.2010r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kasińskiego 18

109. z dnia 04.08.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

110. z dnia 04.08.2010r. w sprawie: zmiany wysokości zaliczek na wodę dla lokali mieszkalnych

110R. z dnia 05.08.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

111PW. z dnia 06.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 114PW z dnia 10.12.2009r.

111R. z dnia 10.08.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

112. z dnia 11.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 49 z dnia 18.03.2010r. o sposobie rozliczania kosztów wywozu śmieci w Spółdzielni

113. z dnia 11.08.2010r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za wynajmowanie pomieszczeń gospodarczych i korytarzy na Kolonii V

114. z dnia 13.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 110 z 04.08.2010r. w sprawie zmiany wysokości zaliczek na wodę dla lokali mieszkalnych

115PW. z dnia 17.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 85PW z dnia 25.09.2009r.

116. z dnia 20.08.2010r. w sprawie: zakończenia procesu z pp. Jeżowskimi o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności

117. z dnia 20.08.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

118PW. z dnia 20.08.2010r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tucholskiej 9

119. z dnia 30.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 110 z 04.08.2010r. w sprawie zmiany wysokości zaliczek na wodę dla lokali mieszkalnych i uzupełnienia uchwały 114 z dnia 13.08.2010r.

120. z dnia 30.08.2010r. w sprawie: zamknięcia zsypu w budynku przy ulicy Promyka 1

121. z dnia 31.08.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

122. z dnia 02.09.2010r. w sprawie: anulowania odsetek od zaległości czynszowych

123. z dnia 02.09.2010r. w sprawie: rozwiązania sprawy członkostwa zmarłej Luizy Dębskiej

124. z dnia 03.09.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

125. z dnia 10.09.2010r. w sprawie: anulowania odsetek od zaległości czynszowych

126. z dnia 10.09.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 110 z 04.08.2010r. w sprawie zmiany wysokości zaliczek na wodę dla lokali mieszkalnych oraz uzupełnienia uchwały 114 z dnia 13.08.2010r. i uchwały 119 z dnia 30.08.2010r.

127. z dnia 10.09.2010r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 51 przy ulicy Popiełuszki 14

127R. z dnia 14.09.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

128. z dnia 21.09.2010r. w sprawie: ponownego rozliczenia zaliczek na wodę

129. z dnia 21.09.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

130. z dnia 21.09.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

130R. z dnia 27.09.2010r. w sprawie: podpisania umów w zakresie remontów i konserwacji

131. z dnia 27.09.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 110 z 04.08.2010r. w sprawie zmiany wysokości zaliczek na wodę dla lokali mieszkalnych oraz uzupełnienia uchwały 114 z dnia 13.08.2010r., uchwały 119 z dnia 30.08.2010r., uchwały 126 z dnia 10.09.2010r.

131R. z dnia 03.10.2010r. w sprawie: podpisania umowy w zakresie remontów i konserwacji

132. z dnia 30.09.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

132R. z dnia 05.10.2010r. w sprawie: podpisania umowy zlecenia

133. z dnia 07.10.2010r. w sprawie: rozliczeń czynszowych lokalu nr 32 przy ulicy Krasińskiego 16 za lata 2008 – 2010

134PW. z dnia 07.10.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 103PW z dnia 23.11.2009r.

135PW. z dnia 07.10.2010r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Słowackiego 15/19

136. z dnia 07.10.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

137. z dnia 08.10.2010r. w sprawie: zapłaty za usunięte szkody zalaniowe

138. z dnia 11.10.2010r. w sprawie: zasad przyjmowania, sporządzania i wysyłania korespondencji

139. z dnia 14.10.2010r. w sprawie: zasad udzielania zezwoleń na przeprowadzanie remontów w lokalach

140. z dnia 15.10.2010r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużenia z tytułu rozliczenia za wodę

141. z dnia 18.10.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 110 z 04.08.2010r. w sprawie zmiany wysokości zaliczek na wodę dla lokali mieszkalnych oraz uzupełnienia uchwały 114 z dnia 13.08.2010r. , uchwały 119 z dnia 30.08.2010r., uchwały 126 z dnia 10.09.2010r., uchwały 131 z 27.09.2010r.

142. z dnia 18.10.2010r. w sprawie: zadłużenia firmy Zapart i zmiany umowy najmu

143. z dnia 18.10.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

144. z dnia 19.10.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

145. z dnia 26.10.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 49 z dnia 18.03.2010r. o sposobie rozliczania kosztów wywozu śmieci w Spółdzielni oraz zmiany uchwały nr 86 z dnia 02.07.2010r.

146. z dnia 28.10.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 110 z 04.08.2010r. w sprawie zmiany wysokości zaliczek na wodę dla lokali mieszkalnych oraz uzupełnienia uchwały 114 z dnia 13.08.2010r. , uchwały 119 z dnia 30.08.2010r., uchwały 126 z dnia 10.09.2010r., uchwały 131 z 27.09.2010r., uchwały 141

147. z dnia 29.10.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

148. z dnia 04.11.2010r. w sprawie: zasad polityki rachunkowości WSM „ŻC”

148R. z dnia 02.11.2010r. w sprawie: podpisania umowy w zakresie remontów i konserwacji

149. z dnia 05.11.2010r. w sprawie: mieszkańca WSM „ŻC”

150. z dnia 05.11.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajmowane członkom części wspólne – korytarze w budynkach położonych przy ulicy Promyka 1 i 3

151. z dnia 05.11.2010r. w sprawie: udzielenia bonifikaty w czynszu najmu lokalu użytkowego – suszarni w budynku przy ulicy Promyka 5

152. z dnia 09.11.2010r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużenia z tytułu opłat lokalowych

153. z dnia 10.11.2010r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużenia z tytułu opłat lokalowych

154. z dnia 16.11.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki miesięcznej zaliczki za podgrzanie wody w lokalach na Kolonii

154R. z dnia 22.11.2010r. w sprawie: podpisania umowy w zakresie remontów i konserwacji

155. z dnia 25.11.2010r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

156. z dnia 25.11.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

157. z dnia 29.11.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 34 z dnia 23.02.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu ewidencjonowania i rozliczania kosztów opłat wnoszonych przez Spółdzielnię na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działkę ewidencyjną nr 247 z obrębu 7-01-08 o powierzchni 299m2 opisanej w księdze wieczystej KW nr 391771, położonej w Warszawie przy ul. Tucholskiej 13

158PW. z dnia 29.11.2010r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Suzina 3

159. z dnia 29.11.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

160. z dnia 30.11.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

161. z dnia 07.12.2010r. w sprawie: Expo – Service Sp. z o.o. i Janusza Bielickiego

162. z dnia 22.12.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat z tytułu podatku od nieruchomości

163. z dnia 08.12.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „ŻC” i ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu nr 103 w budynku przy ulicy Krasińskiego 16 w Warszawie

164. z dnia 08.12.2010r. w sprawie: podziału lokalu mieszkalnego oznaczonego roboczym numerem 50 położonego w budynku przy ulicy Tucholskiej 11

165. z dnia 08.12.2010r. w sprawie: anulowania odsetek od zadłużenia z tytułu opłat lokalowych

166PW. z dnia 08.12.2010r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tucholskiej 11

167. z dnia 08.12.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

168. z dnia 08.12.2010r. w sprawie: rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych

169. z dnia 09.12.2010r. w sprawie: zmiany uchwały 110 z 04.08.2010r. w sprawie zmiany wysokości zaliczek na wodę dla lokali mieszkalnych oraz uzupełnienia uchwały 114 z dnia 13.08.2010r. ,uchwały 119 z dnia 30.08.2010r., uchwały 126 z dnia 10.09.2010r., 131 z 27.09.2010r., uchwały 141 z dnia 18.10.2010r., uchwały 146 z dnia 28.10.2010r.

170. z dnia 15.12.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek zaliczek na CO w roku 2011

171. z dnia 15.12.2010r. w sprawie: zadłużenia lokalu nr 43 przy ulicy Słowackiego 15/19

172PW. z dnia 15.12.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 166PW z 08.12.2010r. (Tucholska 11)

173. z dnia 15.12.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek miesięcznych zaliczek za wywóz nieczystości

174. z dnia 16.12.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

175. z dnia 16.12.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

176. z dnia 17.12.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

177. z dnia 20.12.2010r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasińskiego 16

178. z dnia 20.12.2010r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

179. z dnia 28.12.2010r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

180. z dnia 28.12.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

181. z dnia 29.12.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

182. z dnia 29.12.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

183. z dnia 29.12.2010r. w sprawie: rozwiązania sprawy opinii ppoż. dla budynków przy ulicy Promyka 1 i 3

184. z dnia 29.12.2010r. w sprawie: ustalenia danych do sporządzenia deklaracji do podatku od nieruchomości

185. z dnia 31.12.2010r. w sprawie: zmiany wielkości powierzchni grzewczej w lokalach użytkowych

186. z dnia 31.12.2010r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

 

 

 

2009

 

1. z dnia 12.01.2009r. w sprawie: wzrostu stawki opłaty za wywóz śmieci z lokali użytkowych

1R. z dnia 05.01.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace z zakresu remontów i konserwacji

2. z dnia 13.01.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

3. z dnia 13.01.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

4. z dnia 21.01.2009r. w sprawie: aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego nr 4104500000

5. z dnia 29.01.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

6. z dnia 02.02.2009r. w sprawie: lokali użytkowych

7. z dnia 02.02.2009r. w sprawie: podpisania umowy na wykonanie remontu instalacji gazowej

7R. z dnia 02.02.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

8. z dnia 09.02.2009r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 105 przy ulicy Popiełuszki 16

8R. z dnia 09.02.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

9. z dnia 13.02.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

10. z dnia 13.02.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

11. z dnia 13.02.2009r. w sprawie: rozwiązania sprawy lokalu nr 37 przy ulicy Popiełuszki 16

12. z dnia 18.02.2009r. w sprawie: dowodów nadania

13. z dnia 18.02.2009r. w sprawie: wypłaty wkładów

13R. z dnia 18.02.2009r. w sprawie: podpisania umów na wykonanie prac z zakresu remontów

14. z dnia 24.02.2009r. w sprawie: opiniowania wniosków premiowych

14R. z dnia 25.02.2009r. w sprawie: podpisania umowy na wykonanie remontu

15. z dnia 24.02.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

15.1. z dnia 25.02.2009r. w sprawie: wypłaty pomocy materialnej

16. z dnia 02.03.2009r. w sprawie: rozwiązania sprawy opłat za energię elektryczną w garażu nr 36 przy Koźmiana 4

17. z dnia 02.03.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

17R. z dnia 02.03.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

18. z dnia 02.03.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

19. z dnia 03.03.2009r. w sprawie: pełnomocnictwo

20. z dnia 06.03.2009r. w sprawie: pomieszczeń przynależnych

21. z dnia 11.03.2009r. w sprawie: świadczeń pracowniczych

22. z dnia 13.03.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

23. z dnia 18.03.2009r. w sprawie: pełnomocnictwo

24. z dnia 20.03.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

24R. z dnia 24.03.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

25. z dnia 20.03.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

26. z dnia 23.03.2009r. w sprawie: zmiany numeracji stanowisk garażowych i lokali niemieszkalnych w budynku położonym przy ul. Promyka 5

27. z dnia 26.03.2009r. w sprawie: wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i udzielania pierwszej pomocy

27R. z dnia 26.03.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

28. z dnia 31.03.2009r. w sprawie: zatrudnienia w WSM „ŻC” z dniem 01.04.2009r.

29. z dnia 31.03.2009r. w sprawie: rozliczeń księgowych za 2008r.

30. z dnia 31.03.2009r. w sprawie: zakończenia sprawy sądowej

31. z dnia 31.03.2009r. w sprawie: zadłużenia na lokalu nr 42 słowackiego 5/13

31.1. z dnia 31.03.2009r. w sprawie: sposobu rozliczenia kosztów wywozu śmieci w Spółdzielni

32. z dnia 20.04.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

33. z dnia 20.04.2009r. w sprawie: kontroli stanu liczników wody

34. z dnia 20.04.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

34R. z dnia 20.04.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

35. z dnia 22.04.2009r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

35R. z dnia 27.04.2009r. w sprawie: podpisania umowy na wykonanie remontu

36. z dnia 28.04.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

37. z dnia 28.04.2009r. w sprawie: korzystania z niektórych pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ulicy Promyka 5

38. z dnia 04.05.2009r. w sprawie: rozwiązania umowy najmu

39. z dnia 06.05.2009r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

40. z dnia 08.05.2009r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

41. z dnia 11.05.2009r. w sprawie: zatrudnienia w WSM „ŻC”

42. z dnia 26.05.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

43. z dnia 26.05.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

44. z dnia 29.05.2009r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

45. z dnia 01.06.2009r. w sprawie: zatrudnienia w WSM „ŻC”

45R. z dnia 02.06.2009r. w sprawie: podpisania umowy na wykonanie remontu

46. z dnia 15.06.2009r. w sprawie: wypłaty wkładów budowlanych i kosztów wybudowania garażu

46R. z dnia 10.06.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

47. z dnia 15.06.2009r. w sprawie: przyjęcia na praktykę w dziale księgowości

48. z dnia 22.06.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

49. z dnia 22.06.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

50R. z dnia 22.06.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

51. z dnia 24.06.2009r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

52. z dnia 29.06.2009r. w sprawie: zatrudnienia w WSM „ŻC” z dniem 01.07.2009r.

53. z dnia 01.07.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

54. z dnia 01.07.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

55. z dnia 09.07.2009r. w sprawie: anulowania zadłużenia

56. z dnia 10.07.2009r. w sprawie: wzrostu stawki opłaty za wywóz śmieci z lokali użytkowych

57. z dnia 10.07.2009r. w sprawie: zmiany stawek opłat z tytułu wywozu nieczystości w zasobach WSM „ŻC”

58. z dnia 10.07.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

59. z dnia 10.07.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

60. z dnia 10.07.2009r. w sprawie: podwyżek wynagrodzeń pracowników WSM „ŻC”

60R. z dnia 15.07.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

61. z dnia 20.07.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności garaży w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana

62. z dnia 30.07.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

63. z dnia 30.07.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

63R. z dnia 04.08.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

64. z dnia 17.08.2009r. w sprawie: odmowy przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

64R. z dnia 11.08.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

65R. z dnia 14.08.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

65. z dnia 19.08.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

66. z dnia 19.08.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

67. z dnia 19.08.2009r. w sprawie: wystawiania i gromadzenia dokumentów dotyczących spraw członkowskich

68PW. z dnia 21.08.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mickiewicza 33B

69PW. z dnia 21.08.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mickiewicza 33C

70PW. z dnia 21.08.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mickiewicza 33D

71PW. z dnia 21.08.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mickiewicza 35A

72PW. z dnia 21.08.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mickiewicza 35

73. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: zatrudnienia w WSM „ŻC”

73R. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

74. z dnia 09.09.2009r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia do stosowania w spółdzielni podstawowych zasad polityki rachunkowości

75. z dnia 11.09.2009r. w sprawie: rozstrzygnięcia spraw pracowniczych

76. z dnia 11.09.2009r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

77. z dnia 14.09.2009r. w sprawie: wypłaty kosztów wybudowania garażu

78. z dnia 14.09.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

79. z dnia 15.09.2009r. w sprawie: przedawnienia roszczenia o wypłatę wkładów mieszkaniowych zmarłych członków WSM „ŻC” oraz ich przeksięgowania w dokumentacji księgowej

80. z dnia 21.09.2009r. w sprawie: zmiany stawek zaliczkowych opłat za CO i CCW

81. z dnia 24.09.2009r. w sprawie: uregulowania odpłatności za domofony

82. z dnia 24.09.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

83. z dnia 24.09.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

84. z dnia 24.09.2009r. w sprawie: przedawnienia roszczenia o wypłatę wkładów mieszkaniowych zmarłych członków WSM „ŻC” oraz ich przeksięgowania w dokumentacji księgowej

85PW. z dnia 25.09.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasińskiego 10

86. z dnia 25.09.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

86R. z dnia 29.09.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

87. z dnia 05.10.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

88. z dnia 05.10.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

88R. z dnia 05.10.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

89PW. z dnia 09.10.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Promyka 5

90PW. z dnia 09.10.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Słowackiego 5/13

91. z dnia 13.10.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

92. z dnia 14.10.2009r. w sprawie: wypłaty wkładu budowlanego i kosztów wybudowania garażu

92R. z dnia 15.10.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

93R. z dnia 27.10.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

93PW. z dnia 26.10.2009r. w sprawie: korekty błędu pisarskiego w uchwale nr 85PW z dnia 25.09.2009r.

94. z dnia 27.10.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

94R. z dnia 27.10.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

95. z dnia 04.11.2009r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

96. z dnia 04.11.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

97. z dnia 04.11.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

98. z dnia 17.11.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

99. z dnia 17.11.2009r. w sprawie: określenia zasad i wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży

100. z dnia 17.11.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

101. z dnia 17.11.2009r. w sprawie: anulowania odsetek w związku ze spłata zadłużenia

102. z dnia 18.11.2009r. w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania i zakresu prac na umowach zlecenia zastępstwa za gospodarzy i sprzątaczki

103PW. z dnia 23.11.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Promyka 1

104. z dnia 18.11.2009r. w sprawie: zawarcia umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

105. z dnia 27.11.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

106. z dnia 02.12.2009r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

107PW. z dnia 08.12.2009r. w sprawie: korekty błędu pisarskiego w uchwale Zarządu nr 61 z dnia 20.07.2009r.

108. z dnia 08.12.2009r. w sprawie: przyjęcia w poczet członków WSM „Żoliborz Centralny”

109. z dnia 08.12.2009r. w sprawie: skreślenia z listy członków WSM „Żoliborz Centralny”

110. z dnia 09.12.2009r. w sprawie: opłat za ustanowienie służebności przechodu i przejazdu w nieruchomościach oznaczonych adresem Mickiewicza 33/35 w związku z umowami o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i garaży w tychże nieruchomościach

111. z dnia 14.12.2009r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne w związku ze zmianą statusu prawnego lokalu

112. z dnia 14.12.2009r. w sprawie: wypłaty wkładu mieszkaniowego

113. z dnia 15.12.2009r. w sprawie: wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

114PW. z dnia 10.12.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Promyka 3

115. z dnia 15.12.2009r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej

115R. z dnia 17.12.2009r. w sprawie: podpisania umów na prace w zakresie remontów i konserwacji

116. z dnia 18.12.2009r. w sprawie: wprowadzenia wielkości metraży do ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię

117. z dnia 18.12.2009r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

118. z dnia 22.12.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

119. z dnia 30.12.2009r. w sprawie: rozwiązania spraw pracowniczych

120. z dnia 30.12.2009r. w sprawie: uznania szkody

 

 

 

UMOWA NAJMU

pomieszczenia gospodarczego

W dniu 28.04.2017 roku, w Warszawie pomiędzy Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową „Żoliborz Centralny” z siedzibą w Warszawie i adresem w Warszawie (01-585) przy ulicy Adama Próchnika 6, wpisaną pod numerem 0000026051 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej w treści umowy „Wynajmującym”, reprezentowaną przez członków jej Zarządu w osobach Barbary Hruszowiec jako Prezesa i Sławomira Zielskiego jako Członka Zarządu, a  firmą BEN-KLIM,  ul. Zastrużna 18, 07-120 Korytnica, zwanym w dalszej treści umowy „Najemcą”, zawarto umowę o następującej treści:

§1. [Oświadczenie] Wynajmujący oświadcza, że jest współwłaścicielem podpiwniczonego, murowanego budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ulicy Filareckiej 3. Budynek ten wyposażony jest w opomiarowaną instalację ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie oraz w instalację elektryczną oświetleniową. Wynajmujący oświadcza ponadto, że budynek ten jest ubezpieczony od ognia i innych zdarzeń losowych.

§2. [Przedmiot] 1.Wynajmujący oddaje Najemcy, a ten odeń przyjmuje w najem pomieszczenie gospodarcze (piwnica) nr ewid. 13522, położone w budynku przy ul. Filareckiej 3, o jakim mowa w §1, na kondygnacji podziemnej, o powierzchni użytkowej 100 m2 ,  zwane dalej Przedmiotem Najmu.

§3. [Przekazanie]  Najemca oświadcza, że przejął Przedmiot Najmu.

§4. [Korzystanie] 1Najemca będzie wykorzystywał Przedmiot Najmu wyłącznie jako pomieszczenie gospodarcze.

2. Zmiana przeznaczenia Przedmiotu Najmu, w tym zmiana sposobu użytkowania może być dokonana po uzyskaniu – pod rygorem nieważności – pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Najemca jest zobowiązany do korzystania z Przedmiotu Najmu w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców budynku, w którym znajduje się Przedmiot Najmu.

§5. [Czas] Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia 02.05.2017 roku.

§6. [Rozwiązanie] 1. Jeżeli Najemca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie będzie przestrzegał postanowień Umowy, a w szczególności jej §4, §7, §12 lub dopuści się zwłoki z zapłatą Czynszu lub opłat wymienionych §9 co najmniej za dwa pełne miesiące, Wynajmujący może Umowę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

2. Jeżeli Wynajmujący zamierza skorzystać z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w trybie wskazanym w ust.1 z powodu opóźnienia z zapłatą Czynszu lub opłat wymienionych §9, to jest on obowiązany uprzedzić o tym Najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego Czynszu.

3. Wypowiedzenie może być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.

§7. [Podnajem]. Bez zgody Wynajmującego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Najemca nie może oddać osobie trzeciej Przedmiotu Najmu lub jego części w podnajem lub w bezpłatne używanie. 

§8. [Czynsz] 1. Tytułem czynszu najmu dalej zwanego Czynszem, Najemca płacił będzie Wynajmującemu opłatę miesięczną, z góry, bez odrębnego wezwania, w wysokości netto 400,00 zł plus 23% VAT (słownie: czterysta złotych), która stanowi, jak zgodnie oświadczają strony, równowartość kosztów eksploatacyjnych Wynajmującego przypadających na Przedmiot Najmu. Czynsz Najmu został obliczony według stawki 4,00 zł za  1m2    powierzchni plus VAT (23%) na numer konta Spółdzielni: 25 1160 2244 5070 0000 0001 3522

 

2. Czynsz jest zaliczką na poczet rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wynajmującego na utrzymanie Przedmiotu Najmu i nie obejmuje remontów, konserwacji, sprzątania oraz wszystkich innych kosztów mogących wyniknąć w związku z eksploatacją Przedmiotu Najmu.

 

§ 9. [Płatności] 1. Czynsz oraz opłaty, o których mowa w §9 obowiązują począwszy od dnia wejścia w życie Umowy i płatne są łącznie w statutowym terminie płatności czynszu za lokal mieszkalny.

4. Opóźnienie Najemcy w uiszczaniu Czynszu lub opłat, o których mowa w §9 będzie traktowane jako zaległość w płatności czynszu za lokal mieszkalny.

§10. [Odsetki] W przypadku opóźnienia Najemcy w uiszczaniu Czynszu lub opłat, o których mowa w §9, Wynajmujący ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§11. [Remonty] 1. Bez zgody Wynajmującego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej Najemca – z zastrzeżeniem postanowień ust.2 i ust.3 – nie może dokonywać żadnych adaptacji i zmian w Przedmiocie Najmu.

2. Strony zgodnie ustalają, iż – przede wszystkim w celu dostosowania Przedmiotu Najmu do potrzeb i standardów Najemcy, jest on uprawniony do przeprowadzenia remontu Przedmiotu Najmu na własny koszt. Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia remontu ciążą na Najemcy.

3. Strony zgodnie także ustalają, że odbiór techniczny wszystkich prac wykonanych przez Najemcę w ramach remontu, o jakim mowa w ust.2, będzie dokonany przez Wynajmującego. W związku z powyższym Najemca jest obowiązany do zawiadomienia Wynajmującego, pod rygorem nieważności na piśmie, o zakończeniu zarówno całości prac remontowych jak też ich poszczególnych części wymagających osobnych odbiorów.

§12. [Konserwacja] Najemca zobowiązuje się używać Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, a ponadto zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt napraw związanych z właściwym utrzymaniem jego stanu technicznego oraz urządzeń w nim zainstalowanych, a także niezbędnych konserwacji. Wynajmujący ma prawo do wykonywania, w każdym terminie, wizytacji kontrolno – sprawdzających Przedmiot Najmu, po uprzednim uzgodnieniu z Najemcą terminu tych wizytacji.

§13. [Zwrot1. Po zakończeniu Umowy, Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu, Przedmiot Najmu w stanie pozwalającym na objęcie Przedmiotu Najmu przez kolejnego Najemcę. Z czynności przekazania, strony sporządzą protokół. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dni licząc od dnia rozwiązania Umowy.

2. W razie nie zwrócenia Wynajmującemu Przedmiotu Najmu po zakończeniu Umowy, Wynajmujący ma prawo do pobierania od Najemcy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Najmu w wysokości trzykrotnego czynszu za każdy rozpoczęty miesiąc takiego używania Przedmiotu Najmu przez Najemcę.

3. Strony zgodnie również ustalają, że rzeczy pozostawione przez Najemcę w Przedmiocie Najmu po zakończeniu Umowy i przez Najemcę nie usunięte w dodatkowym wyznaczonym mu w tym celu przez Wynajmującego terminie, Wynajmujący może z Przedmiotu Najmu usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Najemcy. W takim przypadku Wynajmujący może postąpić z tymi rzeczami według swego uznania, aż do ich sprzedaży osobom trzecim lub poddania ich kasacji, a Najemca nie ma z tego tytułu wobec Wynajmującego żadnych roszczeń.

4. Najemca nie ma prawa do żądania zwrotu nakładów i kosztów ulepszeń poniesionych na Przedmiot Umowy.

§14. [Przeciwpożarowość] Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w Przedmiocie Najmu według zasad wynikających z ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867, 1505) oraz przepisów wykonawczych.

§15. [Zabezpieczenia] Najemca oświadcza, że w przypadku wygaśnięcia umowy najmu i dalszego bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu to zapłaci Wynajmującemu jednorazowo karę umowną w wysokości 1000,00zł. Zapłata powyższej kary umownej nie powoduje wygaśnięcia roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu bezumownego korzystania w wysokości przewidzianej w Kodeksie cywilnym. 

§16. [Zmiana] Zmiana Umowy może nastąpić, pod rygorem nieważności, na piśmie w formie dokumentu podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana wysokości Czynszu oraz zmiana wysokości opłat, o których mowa w §9.

§17. [Spory] Wszelkie spory mogące pomiędzy stronami wyniknąć z Umowy i w związku z jej wykonywaniem będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§18. [Koszty] Wszelkie ewentualne koszty dotyczące zawarcia Umowy ponosi Najemca.

§19. [Odesłanie] W sprawach nie uregulowanych niniejszej Umowie stosuje się Kodeks cywilny.

§20. [Egzemplarze] Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§21. [Załączniki] 1. 

załącznik numer 1 – Informacja o wysokości opłat;

załącznik numer 2 – protokół wydania lokalu.

 

Wynajmujący                                                                                      Najemca