Aktualności

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 167 przy ul. Próchnika 8.

opublikowano 14.12.2017 r.

 

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” składa serdeczne podziękowania za wsparcie imprezy choinkowej dla dzieci, która odbyła się 7 grudnia 2017 r., następującym osobom:

Małgorzacie Gil

Michałowi Marchockiemu

Michałowi Patynowskiemu

Szczególne podziękowania składamy firmie Złoto Hiszpanii za dostarczenie pizzy dla dzieci. 

 

opublikowano 13.12.2017 r.

 

Dyżury Członków Rady Nadzorczej w 2018 r.

11 stycznia 2018 r.  Ewa Zienkiewicz i Jarosław Augustyniak

8 lutego 2018 r.       Barbara Kosieradzka i Kamil Nowalski

8 marca 2018 r.       Edyta Niemczycka i Małgorzata Olecka


opublikowano 12.12.2017 r.

Od stycznia 2018 r. oferujemy do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

ul. Tucholska 9 – pow. 38 m2

ul. Krasińskiego 18 – pow. 72,5 m2 (róg ul. Krasińskiego i ul. Suzina)

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców 22 839 96 70

opublikowano 06.12.2017 r.

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 11.12.2017 r. godz. 18:30

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
 2. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 26 z dnia 27.11.2017 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 27 z dnia 27.11.2017 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 28 z dnia 27.11.2017 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 29 z dnia 27.11.2017 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie planu gospodarczego na 2018 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie stawek
 8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia
 9. Projekt uchwały w sprawie preliminarza 2018-2020
 10. Projekt uchwały w sprawie planu remontów na 2018 rok
 11. Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
 12. Projekt uchwały w sprawie chóru 

opublikowane 04.12.2017 r.

 

Kochane Dzieci 

Serdecznie zapraszamy na Zabawę Choinkową dla dzieci (Członków Spółdzielni), która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek) w godz: 17:30- 19:30 w Restauracji Antrakt przy ul. Słowackiego 19A

 

opublikowano 23.11.2017 r.

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 27.11.2017 r.

Projekty uchwał na RN 27.11.2017 r. (dostępne po zalogowaniu).

opublikowano 20.11.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 30.10.2017 r. - porządek obrad wraz z uchwałami.

Projekt uchwały w sprawie preliminarza (dostępny po zalogowaniu).

opublikowano 23.10.2017 r. 

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Pisemne oferty prosimy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny”, ul. Próchnika 6, 01-585 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni (pokój 101) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017″. 

Oferty prosimy składać do dnia 15 listopada 2017 r. 

opublikowano 17.10.2017 r. 

 

Pismo Pana Pawła Boguszewskiego w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członkostwa w Radzie Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny. 

opublikowano 17.10.2017 r. 

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 9 października 2017 r. zmarła Hanna Szczepanowska ps. Heban, harcerka Szarych Szeregów. Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką w zgrupowaniu Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” na Żoliborzu. Miała 88 lat.

 

Hanna Szczepanowska urodziła się 19 stycznia 1929 r. w Ostrów Komorowie. Była córką legionisty Józefa Szczepanowskiego „Wojno”.

W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miała 15 lat. Od pierwszego dnia walk była łączniczką w Harcerskiej Poczcie Polowej. 

W Powstaniu Warszawskim „Heban” walczyła przez wszystkie 63 dni. Po powstaniu była w niewoli niemieckiej, m.in. w Bergen-Belsen, była też więźniem kobiecego obozu jenieckiego VI C w Oberlangen, który 12 kwietnia 1945 r. został wyzwolony przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Zasiadała w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Szare Szeregi. Od 2010 r. była wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków.

W latach 2012-2015 była członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”. Była aktywną członkinią naszej Spółdzielni, angażującą się w sprawy mieszkańców, oddaną idei spółdzielczości.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” składają Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia. 

opublikowano 11.10.2017 r. 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 16.10.2017 r. POSIEDZENIE ZAMKNIĘTE.

Projekt uchwały dot. przekształcenia gruntów

Projekt uchwały dot. preliminarza (dostępny po zalogowaniu)

Projekt uchwały dot. chóru

opublikowano 09.10.2017 r. 

 

Międzypokoleniowy Chór Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Żoliborz Centralny". Zapraszamy wszystkich chętnych - starszych, młodszych, dzieci, wnuki do wspólnego śpiewania.

 

opublikowano 29.09.2017 r.

 

Zawiadomienie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 28.09.2017 r.

opublikowano 28.09.2017 r.

 

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z PRACAMI MODERNIZACYJNYMI NA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ  MPWiK WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA  W DOSTAWIE WODY DO MIESZKAŃ PRZY ULICY

KRASIŃSKIEGO 10.

WEDŁUG INFORMACJI Z MPWIK PROBLEMY MOGĄ POTRWAĆ

DO DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017.

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

opublikowano 28.09.2017 r.

 

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Filareckiej 3 w Warszawie.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni, ul. Próchnika 6, 01-585 Warszawa, w terminie do 27 października 2017 r.

 

opublikowano 25.09.2017 r. 

 

Szanowni Mieszkańcy,

WSM „Żoliborz Centralny” informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej firmy  MPWiK w dniu 20.09.2017r.  do godz. 14.00 nastąpi  przerwa w dostawie wody do budynków            

 PROMYKA 1, 3 i 5

KRASIŃSKIEGO 10

TUCHOLSKA  9,11,13

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

opublikowano 20.09.2017 r.

 

Zawiadomienie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 16.09.2017 r.

Informujemy, że dokumenty na Walne Zgromadzenie są dostępne po zalogowaniu w zakładce Aktualności pod zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 16.09.2017 r. 

 

 

WAŻNA INFORMACJA

DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA !!!

Informujemy, że w związku z art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Członka spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu może zastępować pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 1.      Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2.      Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w sposób czytelny i zawierać następujące dane osobowe Członka spółdzielni i pełnomocnika: imię i nazwisko, nr PESEL.

 3.      W celu umożliwienia WSM „ŻC” weryfikacji pełnomocnictwa wymaga się:

 • złożenia podpisu na pełnomocnictwie w obecności Członka Zarządu WSM „ŻC” lub upoważnionego pracownika WSM „ŻC”albo
 • złożenia pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym.

 4.      Warunkiem dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu WSM „ŻC” jest: 

 • złożenie pełnomocnictwa spełniającego wymogi określone w pkt 1 -4 upoważnionemu pracownikowi WSM „ŻC” przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia,
 • okazanie przez pełnomocnika dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL upoważnionemu pracownikowi WSM „ŻC” przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

 5. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

opublikowano 15.09.2017 r.

 

UWAGA !!!!!!!! UWAGA !!!!!!!!!!!!!!

Od 9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze.

Treść Ustawy >>>

opublikowano 09.09.2017 r. 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 170 przy ul. Promyka 3. 

opublikowano 08.09.2017 r. 

 

Zawiadomienie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 08.09.2017 r.

Informujemy, że dokumenty na Walne Zgromadzenie są dostępne po zalogowaniu w zakładce Aktualności pod zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 08.09.2017 r.

 

Informacja w sprawie rozliczenia wieczystego użytkowania gruntu za lata 2014, 2015, 2016; konserwacji domofonów za 2016 rok, konserwacji dźwigów za 2016 r.

użytkowanie wieczyste informacja


opublikowano 05.09.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny w dniu 11.09.2017 r. wraz z materiałami.

opublikowano 04.09.2017 r.

 

Obchody Jubileuszu 25-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” i 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia naszej Spółdzielni oraz 95-lecia WSM. Na uroczystość przybyli seniorzy wraz z rodzinami oraz mieszkańcy naszej Spółdzielni.

W obchodach udział wzięli również:

Pan Jan Sułowski – Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego spółdzielni Mieszkaniowych

Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pan Maciej Stasiełowicz – Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pan Adam Walczak – Zastępca Prezesa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku ze swoją nieobecnością Pan Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej wystosował list, który został odczytany podczas uroczystości.

List Pana Alfreda Domagalskiego Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej

Na ręce Pani Barbary Hruszowiec – Prezesa Zarządu WSM „ŻC”,  Gratulacje od Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej złożył Prezes Maciej Stasiełowicz.

Gratulacje

List Pana Andrzeja Hibnera

Zarząd WSM „ŻC” serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za udział w uroczystości.

 

>> Galeria Zdjęć <<

Podziękowania od Rady Kolonii III

Podziękowania od Rady Kolonii VII

Osoby zainteresowane pozyskaniem prezentacji prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni.

 

opublikowano 20.12.2016 r.