Remonty bieżące

 

 

 Kolonia I

- naprawa fragmentów ciągów pieszych mniejszego dziedzińca

 

Kolonia XII

- remont instalacji centralnego ogrzewania

 

Kolonia XIII

- remont elewacji budynku przy ul. Popiełuszki 16

 

Kolonia IX

- rekultywacja terenów zielonych

 

Kępa Potocka

- naprawa fragmentu ciągów pieszych