Remonty bieżące

 

 

Kolonia III

- Remont klatek schodowych z wymianą drzwi do piwnic budynek A

- Projekt modernizacji instalacji elektrycznej budynku B

Kolonia IV

- Projekt rozbudowy altany śmietnikowej

Kolonia V

-Wymiana 6 szt. drzwi wejściowych do kl. Schodowych

Kolonia VI

- Naprawa uszkodzonego gzymsu na elewacji wschodniej budynku

Kolonia IX

- Projekt rozbudowy altany śmietnikowej