Remonty zakończone

 

Kolonia I

- remont schodów na małym i dużym dziedzińcu,

- wykonanie projektów instalacji odgromowej bud. Tucholska 11,

- rekultywacja terenów zielonych

 

Kolonia III

- modernizacja placu zabaw

 

Kolonia IV

- projekt remontu elewacji,

- remont elewacji, remont dachu,

 

Kolonia V

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

 

Kolonia VI

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

 

Kolonia VIII

- wymiana płytek na galeriach celem zachowania bezpieczeństwa mieszkańców

 

Kolonia X

- wykonanie projektów izolacji fundamentów i remontu elewacji bud. Próchnika 8C,

- izolacja fundamentów i remont elewacji budynku Próchnika 8C,

- remont klatek schodowych z wkuciem przewodów z mediami w ściany,

 

Kolonia XII

- wykonanie projektu nowej altany śmietnikowej,

- budowa nowej altany śmietnikowej

 

Kolonia XIII

- wykonanie projektu remontu elewacji budynku Popiełuszki 16

 

Kolonia Mickiewicza

- naprawa ciągów pieszych,

- rekultywacja zieleni,

- remont elewacji budynków 35, 35A, 33D,

 

Kolonia Kępa Potocka

- wykonanie projektów docieplenia ścian szczytowych budynków Promyka 1 i Promyka 3

- wykonanie projektu remontu elewacji budynku Promyka 5