Aktualności

 

Szanowani Mieszkańcy

 

         Po wnikliwej analizie Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” stoi na stanowisku, że kwota opłaty na działalność kulturalną i oświatową, dla nowych Członków,  określona w Statucie Spółdzielni z dnia 30.09.2017 r. jest zbyt wygórowana. Przychylając się do stanowiska Członków naszej Spółdzielni, Zarząd postanowił, że wystąpi z wnioskiem do najbliższego Walnego Zgromadzenia o zmianę tej kwoty. Wyrażamy swoje ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją, jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia nie będzie dochodziła zapłaty wskazanej kwoty.

opublikowano 18.04.2018 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

Z powodu choroby, dyżur Członków Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny"
w dniu dzisiejszym został odwołany.

opublikowano 18.04.2018 r.

 

Dyżur Członków Rady Nadzorczej

19.04.2018r.  godz. 18:00 /czwartek/ sala konferencyjna WSM "ŻC"

Pani  Małgorzata Olecka    

Pani  Edyta Niemczycka

opublikowano 10.04.2018 r.

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 09.04.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu  z RN z dnia 29.01.2018 r. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu  z RN z dnia 12.02.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu  z RN z dnia 12.03.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie opłaty za domofony i dźwigi

Wnioski Rady Kolonii „Mickiewicza”

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.04.2018 r. >> dostępne po zalogowaniu >>

opublikowano 03.04.2018 r. 

 

 

 CHCESZ ŚPIEWAĆ, ALE NIE WIESZ JAK ZACZĄĆ?   

Chór Międzypokoleniowy  

WSM Żoliborz Centralny 

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE, OTWARTE ZAJĘCIA 

„UWOLNIJ SWÓJ GŁOS”  

DOŁĄCZ DO GRUPY I OSWÓJ SIĘ ZE ŚPIEWANIEM 

Spotkania odbywają się w każdy czwartek kwietnia,
możesz dołączyć w dowolnym terminie:
 

5 kwietnia, godz. 18:15 - 20:15 

12 kwietnia, godz. 18:15 - 20:15 

19 kwietnia, godz. 18:15 - 20:15 

26 kwietnia, godz. 18:15 - 20:15

W KLUBIE POD GRUSZĄ

UL. POPIEŁUSZKI 16 lok. 1

PO PROSTU PRZYJDŹ. ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE!

MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ DO SPÓŁDZIELNI: 22 839 96 63

LUB NAPISZ: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

opublikowano 21.03.2018 r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy

WSM "ŻC" informuje, że w związku z chorobą Członków Rady Nadzorczej, dzisiejszy dyżur Członków Rady Nadzorczej WSM "ŻC" został przełożony na przyszły czwartek tj. 15.03.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 12.03.2018 r. godz. 18:30

1. Uchwała – przyjęcie porządku obrad

2. Uchwała – przyjęcie protokołu nr 9/2017;

Protokół nr 9/2017

3. Uchwała – przyjęcie protokołu nr 1/2018;

Protokół nr 1/2018

4. Uchwała – obciążenie służebnością przesyłu Toeplitza 2

Załącznik

5. Uchwała – obciążenie służebnością przesyłu Popiełuszki 16

6. Wyniki finansowe zgodnie z uchwałą RN nr 60/2015 (dokumenty dostępne po zalogowaniu się) 

7. Uchwała – zmiana planu remontów 2018 r. (dokumenty dostępne po zalogowaniu się) 

 

opublikowano 05.03.2018 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

WSM „ŻC” informuje, że zgodnie z Komunikatem

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r.

 wyniosło 4 271,51 zł

opublikowano 12.02.2018 r.

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 12.02.2018 r. wraz z materiałami

Projekty uchwał

Projekt preliminarza remontowego 2018-2020 <<<dostępny po zalogowaniu  

Plan remontów na 2018 r. <<<dostępny po zalogowaniu 

Informacja Zarządu w sprawie nieruchomości Popiełuszki 16

Informacja Zarządu w sprawie postępowań sądowych, windykacji

 

opublikowano 05.02.2018 r.

 

WAŻNE !!!      WAŻNE !!!     WAŻNE !!!      WAŻNE !!!    WAŻNE !!!            

Szanowni Mieszkańcy

WSM „ŻC” informuje, że w Biurze Obsługi Mieszkańców Spółdzielni można pobrać wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2018 r.

O bonifikatę mogą ubiegać się osoby fizyczne, których dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  w 2017 roku.

(Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami).

Do wniosku należy dołączyć: 

–   przez pracujących zawodowo zaświadczenie o dochodach za rok 2017, wydane przez Urząd Skarbowy.

UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do US nie stanowi podstawy ustalenia wysokości dochodu.

- przez emerytów i rencistów wydane przez ZUS zaświadczenie, kopia PIT-40A lub zaświadczenie o dochodach za rok 2017 wydane przez Urząd Skarbowy.

–   przez uczniów lub studentów zaświadczenie uczelni/szkoły o pobieraniu nauki wraz z oświadczeniem dotyczącym źródeł utrzymania. Szczegółowe informacje dostępne w pouczeniu dostępnym we wniosku.

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami w sierpniu 2017 r. (art. 74 ust. 1,2) zmianie uległ termin składania wniosków. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2018 r.

Wnioski bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2017 r. będzie ogłoszona w dniu 10.02.2018 r. po opublikowaniu przez GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY.

 

Wzór wniosku >>>

opublikowano 05.02.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "ŻC" w dniu 29.01.2018r. 

opublikowano 22.01.2018 r.

 

Terminy corocznych spotkań Zarządu i Rad Kolonii z Mieszkańcami

Spotkania rozpoczynają się o godz. 18:00

Kolonia I – Krasińskiego 10, Tucholska 9, 11, 13

1 lutego 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia II – Toeplitza 2

5 lutego 2018 r. /poniedziałek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia III – Krasińskiego 16

8 lutego 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia IV – Krasińskiego 18

19 lutego 2018 r. /poniedziałek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia V – Słowackiego 5/13

22 lutego 2018 r. /czwartek/ – sala Rady Kolonii V

 

Kolonia VI – Filarecka 3

26 lutego 2018 r.  /poniedziałek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia VII – Suzina 3

15 lutego 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia VIII – Słowackiego 15/19

1 marca 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia IX – Próchnika 8A

5 marca 2018 r. /poniedziałek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia X – Próchnika B, C, D, E

8 marca 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia XI – Sarbiewskiego 2

15 marca 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia XII – Popiełuszki 14 i  Kolonia XIII – Popiełuszki 16

19 marca 2018 r. /poniedziałek/ – Klub „Pod Gruszą”

 

Kolonia „Mickiewicza” – Mickiewicza 33B, 33C, 33D, 35, 35A

22 marca 2018 r. /czwartek/ – sala Rady Kolonii „Mickiewicza”

 

Kolonia „Kępa Potocka” – Promyka 1, 3, 5

26 marca 2018 r. /poniedziałek/ – Klub Promyk

opublikowano 17.01.2018 r. 

 

Informujemy, że e-bok został już uruchomiony. E-bok jest w nowej wersji. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zgłaszanie ich do Biura Obsługi Mieszkańców lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

opublikowano 16.01.2018 r. 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 15.01.2017 r. 

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej

opublikowane 08.01.2018 r.

 

Informacja Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w sprawie zmiany wysokości zaliczek na opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zmiany wysokości zaliczek na fundusz remontowy wraz z kalkulacjami.

Załączniki:

  1. Uchwała RN nr 35/2017
  2. Uchwała RN nr 36/2017
  3. Uchwała RN nr 38/2017
  4. Kalkulacja opłat z tytuły eksploatacji utrzymania nieruchomości znajduje się pod Uchwałą RN nr 36/2017
  5. Kalkulacja zaliczek na fundusz remontowy znajduje się pod Uchwałą RN nr 36/2017

opublikowano 05.01.2017 r.

 

 

Informujemy, że nastąpiła, niezależna od Spółdzielni, awaria e-boka. Z informacji przekazanych przez firmę Unisoft wynika, że problemy z logowaniem do e-boka potrwają ok. tygodnia.

Poinformujemy Państwa kiedy awaria zostanie usunięta.

opublikowano 03.01.2018 r.

 

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 11 statutu naszej Spółdzielni:

 

1. Opłata na działalność społeczną i kulturalną wynosi połowę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017.847 t.j. z dnia 2017.04.26).

 

2. Opłatę na działalność społeczną i kulturalną członek Spółdzielni zobowiązany jest wnieść na rzecz Spółdzielni w terminie 30 (trzydziestu) dni od uzyskania członkostwa w Spółdzielni.

osoby przyjęte w poczet członków prosimy o dokonywanie wpłat na nr konta Spółdzielni:

37 1160 2202 0000 0001 1265 9042

opublikowano 03.01.2018 r.