Aktualności

Szanowni Mieszkańcy 

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.

W związku z tym wszelkie informacje  będą udzielane wyłącznie osobiście w siedzibie Spółdzielni, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

Jednocześnie prosimy wszystkich Państwa o zgłaszanie się do Biura Obsługi Mieszkańców p.101 celem podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

opublikowano 17.05.2018 r.

 

Po wnikliwej analizie Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” stoi na stanowisku, że kwota opłaty na działalność społeczną i kulturalną, dla nowych Członków,  określona w Statucie Spółdzielni z dnia 30.09.2017 r. jest zbyt wygórowana. Przychylając się do stanowiska Członków naszej Spółdzielni, Zarząd postanowił, że wystąpi z wnioskiem do najbliższego Walnego Zgromadzenia o zmianę tej kwoty. Wyrażamy swoje ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją.

opublikowano 15.05.2018 r.

 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 16 czerwca 2018 r.

opublikowano 07.05.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 14.05.2018 r.

Dokumenty na RN w dn. 14.05.2018 r. >> dostępne po zalogowaniu

opublikowano 07.05.2018 r.

 

Szanowani Mieszkańcy

Informujemy, że  7 maja 2018 r. nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania.

opublikowano 02.05.2018 r.

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

Z powodu choroby, dyżur Członków Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny"
w dniu dzisiejszym został odwołany.

opublikowano 18.04.2018 r.

 

Dyżur Członków Rady Nadzorczej

19.04.2018r.  godz. 18:00 /czwartek/ sala konferencyjna WSM "ŻC"

Pani  Małgorzata Olecka    

Pani  Edyta Niemczycka

opublikowano 10.04.2018 r.

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 09.04.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu  z RN z dnia 29.01.2018 r. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu  z RN z dnia 12.02.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu  z RN z dnia 12.03.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie opłaty za domofony i dźwigi

Wnioski Rady Kolonii „Mickiewicza”

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.04.2018 r. >> dostępne po zalogowaniu >>

opublikowano 03.04.2018 r. 

 

WSM ”Żoliborz Centralny” w Warszawie 01-585 przy ul. Próchnika 6 ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu korytarzy piwnicznych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 10 w Warszawie. Oferty można składać do dnia 24.04.2017 do godziny 14:00.

Informacje o szczegółach konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym lub pod numerem telefonu 22-839-10-43

opublikowano 30.03.2018 r. 

 CHCESZ ŚPIEWAĆ, ALE NIE WIESZ JAK ZACZĄĆ?   

Chór Międzypokoleniowy  

WSM Żoliborz Centralny 

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE, OTWARTE ZAJĘCIA 

„UWOLNIJ SWÓJ GŁOS”  

DOŁĄCZ DO GRUPY I OSWÓJ SIĘ ZE ŚPIEWANIEM 

Spotkania odbywają się w każdy czwartek kwietnia,
możesz dołączyć w dowolnym terminie:
 

5 kwietnia, godz. 18:15 - 20:15 

12 kwietnia, godz. 18:15 - 20:15 

19 kwietnia, godz. 18:15 - 20:15 

26 kwietnia, godz. 18:15 - 20:15

W KLUBIE POD GRUSZĄ

UL. POPIEŁUSZKI 16 lok. 1

PO PROSTU PRZYJDŹ. ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE!

MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ DO SPÓŁDZIELNI: 22 839 96 63

LUB NAPISZ: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

opublikowano 21.03.2018 r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy

WSM "ŻC" informuje, że w związku z chorobą Członków Rady Nadzorczej, dzisiejszy dyżur Członków Rady Nadzorczej WSM "ŻC" został przełożony na przyszły czwartek tj. 15.03.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 12.03.2018 r. godz. 18:30

1. Uchwała – przyjęcie porządku obrad

2. Uchwała – przyjęcie protokołu nr 9/2017;

Protokół nr 9/2017

3. Uchwała – przyjęcie protokołu nr 1/2018;

Protokół nr 1/2018

4. Uchwała – obciążenie służebnością przesyłu Toeplitza 2

Załącznik

5. Uchwała – obciążenie służebnością przesyłu Popiełuszki 16

6. Wyniki finansowe zgodnie z uchwałą RN nr 60/2015 (dokumenty dostępne po zalogowaniu się) 

7. Uchwała – zmiana planu remontów 2018 r. (dokumenty dostępne po zalogowaniu się) 

 

opublikowano 05.03.2018 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

WSM „ŻC” informuje, że zgodnie z Komunikatem

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r.

 wyniosło 4 271,51 zł

opublikowano 12.02.2018 r.

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 12.02.2018 r. wraz z materiałami

Projekty uchwał

Projekt preliminarza remontowego 2018-2020 <<<dostępny po zalogowaniu  

Plan remontów na 2018 r. <<<dostępny po zalogowaniu 

Informacja Zarządu w sprawie nieruchomości Popiełuszki 16

Informacja Zarządu w sprawie postępowań sądowych, windykacji

 

opublikowano 05.02.2018 r.

 

WAŻNE !!!      WAŻNE !!!     WAŻNE !!!      WAŻNE !!!    WAŻNE !!!            

Szanowni Mieszkańcy

WSM „ŻC” informuje, że w Biurze Obsługi Mieszkańców Spółdzielni można pobrać wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2018 r.

O bonifikatę mogą ubiegać się osoby fizyczne, których dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  w 2017 roku.

(Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami).

Do wniosku należy dołączyć: 

–   przez pracujących zawodowo zaświadczenie o dochodach za rok 2017, wydane przez Urząd Skarbowy.

UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do US nie stanowi podstawy ustalenia wysokości dochodu.

- przez emerytów i rencistów wydane przez ZUS zaświadczenie, kopia PIT-40A lub zaświadczenie o dochodach za rok 2017 wydane przez Urząd Skarbowy.

–   przez uczniów lub studentów zaświadczenie uczelni/szkoły o pobieraniu nauki wraz z oświadczeniem dotyczącym źródeł utrzymania. Szczegółowe informacje dostępne w pouczeniu dostępnym we wniosku.

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami w sierpniu 2017 r. (art. 74 ust. 1,2) zmianie uległ termin składania wniosków. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2018 r.

Wnioski bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2017 r. będzie ogłoszona w dniu 10.02.2018 r. po opublikowaniu przez GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY.

 

Wzór wniosku >>>

opublikowano 05.02.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "ŻC" w dniu 29.01.2018r. 

opublikowano 22.01.2018 r.

 

Terminy corocznych spotkań Zarządu i Rad Kolonii z Mieszkańcami

Spotkania rozpoczynają się o godz. 18:00

Kolonia I – Krasińskiego 10, Tucholska 9, 11, 13

1 lutego 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia II – Toeplitza 2

5 lutego 2018 r. /poniedziałek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia III – Krasińskiego 16

8 lutego 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia IV – Krasińskiego 18

19 lutego 2018 r. /poniedziałek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia V – Słowackiego 5/13

22 lutego 2018 r. /czwartek/ – sala Rady Kolonii V

 

Kolonia VI – Filarecka 3

26 lutego 2018 r.  /poniedziałek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia VII – Suzina 3

15 lutego 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia VIII – Słowackiego 15/19

1 marca 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia IX – Próchnika 8A

5 marca 2018 r. /poniedziałek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia X – Próchnika B, C, D, E

8 marca 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia XI – Sarbiewskiego 2

15 marca 2018 r. /czwartek/ – sala konferencyjna WSM „ŻC”

 

Kolonia XII – Popiełuszki 14 i  Kolonia XIII – Popiełuszki 16

19 marca 2018 r. /poniedziałek/ – Klub „Pod Gruszą”

 

Kolonia „Mickiewicza” – Mickiewicza 33B, 33C, 33D, 35, 35A

22 marca 2018 r. /czwartek/ – sala Rady Kolonii „Mickiewicza”

 

Kolonia „Kępa Potocka” – Promyka 1, 3, 5

26 marca 2018 r. /poniedziałek/ – Klub Promyk

opublikowano 17.01.2018 r. 

 

Informujemy, że e-bok został już uruchomiony. E-bok jest w nowej wersji. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zgłaszanie ich do Biura Obsługi Mieszkańców lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

opublikowano 16.01.2018 r. 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 15.01.2017 r. 

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej

opublikowane 08.01.2018 r.

 

Informacja Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w sprawie zmiany wysokości zaliczek na opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zmiany wysokości zaliczek na fundusz remontowy wraz z kalkulacjami.

Załączniki:

  1. Uchwała RN nr 35/2017
  2. Uchwała RN nr 36/2017
  3. Uchwała RN nr 38/2017
  4. Kalkulacja opłat z tytuły eksploatacji utrzymania nieruchomości znajduje się pod Uchwałą RN nr 36/2017
  5. Kalkulacja zaliczek na fundusz remontowy znajduje się pod Uchwałą RN nr 36/2017

opublikowano 05.01.2017 r.

 

 

Informujemy, że nastąpiła, niezależna od Spółdzielni, awaria e-boka. Z informacji przekazanych przez firmę Unisoft wynika, że problemy z logowaniem do e-boka potrwają ok. tygodnia.

Poinformujemy Państwa kiedy awaria zostanie usunięta.

opublikowano 03.01.2018 r.

 

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 11 statutu naszej Spółdzielni:

 

1. Opłata na działalność społeczną i kulturalną wynosi połowę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017.847 t.j. z dnia 2017.04.26).

 

2. Opłatę na działalność społeczną i kulturalną członek Spółdzielni zobowiązany jest wnieść na rzecz Spółdzielni w terminie 30 (trzydziestu) dni od uzyskania członkostwa w Spółdzielni.

osoby przyjęte w poczet członków prosimy o dokonywanie wpłat na nr konta Spółdzielni:

37 1160 2202 0000 0001 1265 9042

opublikowano 03.01.2018 r. 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

 

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych
, zwane RODO.

 

W związku z tym wszelkie informacje  będą udzielane wyłącznie osobiście w siedzibie Spółdzielni, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

 

Jednocześnie prosimy wszystkich Państwa
o zgłaszanie się do Biura Obsługi Mieszkańców p.101 celem podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych.