Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny

Archiwum

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 31.05.2023 r.

opublikowano 24.05.2023 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 29.05.2023 r.

opublikowano 22.05.2023 r.


Zawiadomienie o II terminie wymiany wodomierzy przy ul. Filareckiej 3

Zawiadomienie o II terminie wymiany wodomierzy przy ul. Próchnika 8

Zawiadomienie o II terminie wymiany wodomierzy przy ul. Próchnika 8 b

Zawiadomienie o II terminie wymiany wodomierzy przy ul. Próchnika 8 c

Zawiadomienie o II terminie wymiany wodomierzy przy ul. Próchnika 8 d

Zawiadomienie o II terminie wymiany wodomierzy przy ul. Ks. J. Popiełuszki 14 – budynek A

opublikowano 27.04.2023 r.


Ogłoszenie o pracę na stanowisku gospodarza

opublikowano 18.04.2023 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 24.04.2023 r.

opublikowano 17.04.2023 r.


Harmonogram corocznych spotkań mieszkańców, Rad Kolonii i Zarządu w 2023 r.

opublikowano 06.04.2023 r.


Informujemy, że w zakładce „Akty prawne” podzakładka „Protokoły” >> „Protokoły Walnego Zgromadzenia” został zamieszczony Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 26.01.2023 r. Dokument jest dostępny po zalogowaniu się.

opublikowano 24.03.2023 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 27 marca 2023 r.

opublikowano 20.03.2023 r.


Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy przy ul. Filareckiej 3

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy przy ul. Próchnika 8

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy przy ul. Próchnika 8 b

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy przy ul. Próchnika 8 c

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy przy ul. Próchnika 8 d

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy przy ul. Ks. J. Popiełuszki 14 – budynek A

opublikowano 01.03.2023 r.


Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” informuje, że termin składania ofert najmu lokalu użytkowego przy ul. Krasińskiego 18 upływa 28 lutego 2023 r.

Link do decyzji PGW Wody Polskie

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lutego 2023 r.

Zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny”

opublikowano 25.01.2023 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 stycznia 2023 r.

opublikowano 12.01.2023 r.


Zawiadomienie z dnia 12 stycznia 2023 r.

opublikowano 12.01.2023 r.


Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą współwłaścicieli w nieruchomości przy ul. Promyka 1

Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą współwłaścicieli w nieruchomości przy ul. Promyka 5

opublikowano 10.01.2023 r.


Zawiadomienie z dnia 5 stycznia 2023 r.

opublikowano 05.01.2023 r.


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 26 stycznia 2023 r.

opublikowano 21.12.2022 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia 2022 r.

opublikowano 12.12.2022 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 grudnia 2022 r.

opublikowano 28.11.2022 r.


Informujemy, że w zakładce „Akty prawne” podzakładka „Protokoły”>>”Protokoły Walnego Zgromadzenia” został zamieszczony Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 24.09.2022 r. Dokument jest dostępny po zalogowaniu się.

opublikowano 23.11.2022 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 listopada 2022 r.

opublikowano 29.10.2022 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2022 r.

opublikowano 06.10.2022 r.


Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Toeplitza 2

opublikowano 04.10.2022 r.


Informacja Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

opublikowano 26.09.2022 r.


Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” zwołanego na 24.09.2022 r.

opublikowano 23.09.2022 r.


Szanowni Mieszkańcy

W związku z prognozą pogody, zakładającą utrzymywanie się niskich temperatur w nocy oraz przygotowaniem instalacji centralnego ogrzewania do rozruchu na sezon grzewczy 2022/2023, zwracamy się z uprzejmą prośbą o całkowite odkręcenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach do czasu uruchomienia C.O. oraz o zwrócenie uwagi na odpowietrzniki automatyczne na zakończeniach pionów centralnego ogrzewania i przy grzejnikach.

Sezon grzewczy rozpoczynamy 15-16 września 2022 r.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu instalacji prosimy zgłaszać pod alarmowy nr telefonu 724-043-444

Jednocześnie przypominamy, że pogodynka załącza ogrzewanie poniżej 12 stopni na zewnątrz.

opublikowano 15.09.2022 r.


Zawiadomienie z dnia 10.09.2022 r.

opublikowane 10.09.2022 r.


Zawiadomienie z dnia 2 września 2022 r.

opublikowano 02.09.2022 r.


Zawiadomienie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 24.09.2022 r.

opublikowano 16.08.2022 r.


Harmonogram spotkań Mieszkańców z Zarządem WSM „Żoliborz Centralny”

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Próchnika 6, za wyjątkiem Kolonii Mickiewicza – spotkanie w lokalu Rady Kolonii przy ul. Mickiewicza 35 oraz Kolonii Kępa Potocka – spotkanie w Klubie Promyk ul. Promyka 5.

opublikowano 16.08.2022 r.


Szanowni Państwo

informujemy, że poniżej zamieszczone zostały wnioski polustracyjne oraz stanowisko Zarządu WSM „Żoliborz Centralny”

opublikowano 12.08.2022 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 08.08.2022 r.

opublikowano 01.08.2022 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 25.07.2022 r.

opublikowano 18.07.2022 r.


Informujemy, że zakończyła się lustracja Spółdzielni za lata 2018 – 2020. Protokół z lustracji jest dostępny po zalogowaniu – zakładka akty prawne > protokoły > protokoły lustracji.

Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie dostępne są również sprawozdania finansowe Spółdzielni z lat ubiegłych, dostępne po zalogowaniu – zakładka akty prawne > sprawozdania

opublikowano 13.07.2022 r.


Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą właścicieli lokali znajdujących się w nieruchomości przy ul. Popiełuszki 14.

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

opublikowano 07.07.2022 r


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 23.05.2022 r.

Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą właścicieli lokali znajdujących się w nieruchomości przy ul. Suzina 3


Szanowni Mieszkańcy

W związku z prognozą pogody, zakładającą utrzymywanie się w nocy wysokich temperatur, Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” podjął decyzję o zakończeniu sezonu grzewczego z dniem 13 maja 2022 r.


Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą właścicieli lokali znajdujących się w nieruchomości przy ul. Krasińskiego 16

Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą właścicieli lokali znajdujących się na teranie Kolonii Kępa Potocka


Informacja o wymianie wodomierzy w nieruchomościach Tucholska 9,11,13, Promyka 3, Próchnika 8 E, Popiełuszki 16, Suzina 3 bud.A, Popiełuszki 14 bud. B

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Tucholskiej 9

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Tucholskiej 11

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Tucholskiej 13

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Promyka 3

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku E przy ul. Próchnika 8

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Popiełuszki 16

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku A przy ul. Suzina 3

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku B przy ul. Popiełuszki 14

opublikowano 08.04.2022 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 21.03.2022 r.

opublikowano 14.03.2022 r.


Pismo Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” skierowane do Prezydenta m. st. Warszawy


Pismo Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” skierowane do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz


Informacja o wymianie wodomierzy w nieruchomościach Tucholska 9,11,13, Promyka 3, Próchnika 8 E, Popiełuszki 16, Suzina 3 bud.A, Popiełuszki 14 bud. B

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Tucholskiej 9

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Tucholskiej 11

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Tucholskiej 13

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Promyka 3

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku E przy ul. Próchnika 8

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Popiełuszki 16

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku A przy ul. Suzina 3

Zawiadomienie o terminie wymiany wodomierzy w budynku B przy ul. Popiełuszki 14

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 31.01.2022 r.

Materiały na Radę Nadzorczą w dniu 31.01.2022 r. dostępne po zalogowaniu >>>


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 20.01.2022 r.

Materiały na Radę Nadzorczą w dniu 20.01.2022 r. dostępne po zalogowaniu >>>

opublikowano 13.01.2022 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2022 r.

opublikowano 06.10.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Od stycznia 2022 r. w Warszawie obowiązuje nowy system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr LVIII/1854/2021 z dnia 17.12.2021 r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego (lokalu) wynosi 85 zł miesięcznie.

W związku z powyższym, informację o wysokości opłat od 01.01.2022 r. z uwzględnieniem nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymają Państwo w terminie do 15.01.2022 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 06.12.2021 r.

Materiały na Radę Nadzorczą w dniu 06.12.2021 r. dostępne po zalogowaniu >>>

opublikowano 29.11.2021 r.


Uruchomiony został adres mailowy do zgłaszania wszelkich awarii:

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 25.10.2021 r.

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25.10.2021 r. >> dostępne po zalogowaniu

opublikowano 18.10.2021 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 04.10.2021 r.

Materiały na posiedzenie RN w dniu 04.10.2021 r. >> dostępne po zalogowaniu

opublikowano 27.09.2021 r.


W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi, w dniu 31 sierpnia 2021 r. /wtorek/ od godz. 15:00 nie będzie działał E-BOK.

opublikowano 30.08.2021 r.


Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. w naszej Spółdzielni rozpoczęła się lustracja za okres 2018 – 2020.

opublikowano 19.08.2021 r.


Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” informuje, że od 1 października 2021 r. wolny będzie lokal użytkowy przy ul. Krasińskiego 18.

Osoby zainteresowane wynajęciem ww. lokalu prosimy o składanie ofert najmu w terminie do 20 września 2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców 22 839 96 70 lub mailem:

opublikowano 18.08.2021 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 23.08.2021 r.

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23.08.2021 r. >> dostępne po zalogowaniu

opublikowano 16.08.2021 r.


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac polegających na remoncie dachu w budynku A przy ul. J. Słowackiego 5/13 w Warszawie


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu klatek schodowych oraz modernizacji instalacji teletechnicznej w budynku C przy ul. Z. Krasińskiego 18 w Warszawie


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2021 r.

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2021 r.

Informacja o II terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Krasińskiego 10

Informacja o II terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Toeplitza 2

Informacja o II terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Krasińskiego 16

Informacja o II terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Krasińskiego 18

Informacja o II terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Suzina 3

Informacja o II terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Słowackiego 15/19

Informacja o II terminie wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Sarbiewskiego 2


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.03.2021 r.

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 22.03.2021 r. >> dostępne po zalogowaniu

 

Informacja o II terminie (ostatecznym) wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Mickiewicza 33 B

Informacja o II terminie (ostatecznym) wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Mickiewicza 33 C

Informacja o II terminie (ostatecznym) wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Mickiewicza 33 D

Informacja o II terminie (ostatecznym) wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Mickiewicza 35

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ewy Zienkiewicz – Komorowskiej. Była znana wśród naszej społeczności jako osoba oddana sprawom Spółdzielni i jej mieszkańców. Przez wiele lat aktywnie angażowała się w pracę w organach Spółdzielni. Pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Rady Kolonii III. Zawsze była blisko ludzkich spraw.

 

Zarząd i Rada Nadzorcza WSM „Żoliborz Centralny” składają wyrazy współczucia rodzinie Pani Ewy.

Informacja o II terminie (ostatecznym) wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Promyka 1

Informacja o II terminie (ostatecznym) wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Słowackiego 5/13

Informacja o II terminie (ostatecznym) wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Promyka 5

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” informuje, że oferty najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni można składać do dnia 26 lutego 2021 r. (piątek) – bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni lub na adres mail:

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że rozliczenie wody za II półrocze 2020 r. oraz rozliczenie roczne c.o. nastąpi do 28 lutego 2021 r.

opublikowano 16.02.2021 r.


Informacja Zarządu WSM „Żoliborz Centralny w sprawie wymiany wodomierzy.

opublikowano 09.02.2021 r.


Szanowni Państwo

poniżej umieszczone zostały harmonogramy wymiany wodomierzy w poszczególnych nieruchomościach:

Krasińskiego 10

Toeplitza 2

Krasińskiego 16

Krasińskiego 18

Słowackiego 5/13

Suzina 3b

Słowackiego 15/19

Sarbiewskiego 2

Mickiewicza 33 b

Mickiewicza 33 c

Mickiewicza 33 d

Mickiewicza 35

Mickiewicza 35 a

Promyka 1

Promyka 5

Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą właścicieli lokali nieruchomości przy ul. Krasińskiego 18.

17 stycznia odbył się na Sadach Żoliborskich spacer edukacyjny z ornitologiem Marcinem Suchnio z Totemownia.pl. Na spacerze pojawiły się także dzieci z Pracowni Plastycznej WSM-ŻC.

Dzieci poznały gatunki ptaków mieszkające na Żoliborzu oraz dowiedziały się jak przygotować dla nich domki na zajęciach artystycznych.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.01.2021 r.

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25.01.2021 r. >>>>dostępne po zalogowaniu

opublikowano 18.01.2021 r.


Szanowni Mieszkańcy

informujemy, że od 13 stycznia 2021 r. Spółdzielnia będzie funkcjonować normalnie. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców. Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego tj. zakrywanie nosa i usta, w BOM może przebywać tylko jeden interesant.

opublikowano 12.01.2021 r.


Szanowni Państwo

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” z satysfakcją informuje, że po długich i niełatwych negocjacjach w dniu 17 grudnia 2020 r. została podpisana umowa najmu Kina Tęcza. Nowym Najemcą jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Okres najmu wynosi 10 lat, z możliwością dalszego przedłużenia na następny 10-letni okres. Wierzymy, że CKF przywróci świetność temu miejscu. Jednocześnie trzymamy kciuki za realizację wszelkich zamierzeń naszego nowego Najemcy.

opublikowano 18.12.2020 r.


Dyżury Członków Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny”

Informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” zaplanowane na 22 października 2018 r. zostało odwołane.

opublikowano 16.10.2018 r.


Informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” zaplanowane na 8 października 2018 r. zostało odwołane.

opublikowano 02.10.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 24.09.2018 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia porządku obrad;
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 30 lipca 2018 r.;
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany kwartalnej informacji finansowej z jednoczesnym uchyleniem Uchwały RN nr 60/2015 z późn. zm.; Załączniki 1 – 9
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego i schematu organizacyjnego; Projekt Regulaminu Zarządu; Projekt Regulaminu Organizacyjnego, Schemat organizacyjny;
 5. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Regulaminowej;
 6. Projekt uchwały w sprawie skierowania do Komisji Regulaminowej opracowania projektu regulaminu rozliczania GZM;
 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały RN nr 30/2016 dotyczącej stanowiska komputerowego dla Członków Rady Nadzorczej.

opublikowano 17.09.2018 r.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Tucholskiej 13.

opublikowano 05.09.2018 r.


Informujemy, że od dnia 3 września 2018 r. w naszej Spółdzielni rozpoczęła się lustracja za lata 2015-2017.

opublikowano 03.09.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 30.07.2018 r. godz.: 18:30.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie protokołu z dnia 25 czerwca 2018 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu i trybu pracy Komisji Rewizyjnej oraz uchyleniu uchwał Rady Nadzorczej.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Technicznej;
 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Kulturalnej.
 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowej.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy i harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej w 2018 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach przy ulicy Tucholskiej nr 13 i ulicy Tucholskiej nr 9.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (zgodnie z treścią art. 3051 kodeksu cywilnego) na nieruchomości przy ulicy Tucholskiej 9.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (zgodnie z treścią art. 3051 kodeksu cywilnego) na nieruchomości przy ulicy Tucholskiej 13.

opublikowano 20.07.2018 r

I

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Krasińskiego 10

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Tucholska 9

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Tucholska 11

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Tucholska 13

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, konserwacji dźwigów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Toeplitza 2

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Krasińskiego 16

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Krasińskiego 18

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Słowackiego 5/13

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Filarecka 3

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Suzina 3

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Słowackiego 15/19

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Próchnika 8 a

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Próchnika 8 b i e

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Próchnika 8 c i d

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Sarbiewskiego 2

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Popiełuszki 14

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, konserwacji dźwigów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Popiełuszki 16

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Mickiewicza 33 b

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Mickiewicza 33 c

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Mickiewicza 33 d

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Mickiewicza 35

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Mickiewicza 35 a

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, konserwacji dźwigów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Promyka 1

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, konserwacji dźwigów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Promyka 3

Informacja o rozliczeniu składników GZM (konserwacji domofonów, konserwacji dźwigów, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości) za 2017 r. – Promyka 5

opublikowano 28.06.2018 r.


Zaproszenie na pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 25.06.2018 r. godz. 18:30. Posiedzenie zamknięte.

opublikowano 19.06.2018 r.


Wyjaśnienia z dnia 15 czerwca 2018 r.

Bilans 2017

Bilans 2016

opublikowano 15.06.2018 r.


Zawiadomienie z dnia 14.06.2018 r. w sprawie Walnego Zgromadzenia.

opublikowano 14.06.2018 r.


W związku z awarią strony internetowej, e-bok, poczty elektronicznej w dniach 12 i 13 czerwca 2018 r. prosimy o zgłaszanie, w razie stwierdzenia, przypadków nieprawidłowego funkcjonowania lub wykazywania błędnych danych na stronie,
e-bok, poczty. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, ale awaria była niezależna od Spółdzielni.

opublikowano 13.06.2018 r.


Zawiadomienie z dnia 2 czerwca 2018 r. w sprawie wyłożenia dokumentów na Walne Zgromadzenie.

Informujemy, że dokumenty na Walne Zgromadzenie są dostępne po zalogowaniu, w zakładce Aktualności pod-zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 02.06.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny w dniu

4 czerwca 2018 r. godz. 18:30

1. Projekt uchwały – przyjęcia porządku obrad

2. Projekt uchwały – przyjęcie protokołu nr 2/2018

3. Projekt uchwały – przyjęcie protokołu nr 3/2018

4. Projekt uchwały – przyjęcie protokołu nr 4/2018

5. Projekt uchwały – przyjęcie protokołu nr 5/2018

6. Projekt uchwały – zatwierdzenie Regulaminu Zarządu

opublikowano 28.05.2018 r.


Klauzula informacyjna

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pani/Pan o realizację działań statutowych ze strony Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”. Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności statutowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” informuje:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Próchnika 6, 01-585 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000026051,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f. W przypadku art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”,

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak:

 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy,

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, tacy jak:

 • firmy informatyczne obsługujące system informatyczny i stronę internetową Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”,
 • firmy remontowo-budowlane, firmy wykonujące okresowe przeglądy techniczne,
 • inni usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie;
 • firmy rozliczające koszty zużycia wody i ogrzewania,

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych,

6. będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”,

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (a po powołaniu nowego organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9. jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” na adres ul. Adama Próchnika 6, 01-585 Warszawa, lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i wynika z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach; podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania danych czynności lub usług przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Żoliborz Centralny”,

11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”.

W jaki sposób można śledzić zmiany wprowadzone do niniejszej Klauzuli informacyjnej:

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia – Klauzuli informacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się
z najnowszą wersją niniejszego Powiadomienia online lub do wglądu w biurze zarządu
i klatkach budynków mieszkalnych. Będziemy informować Panią/Pana o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej.

opublikowano 25.05.2018 r.


Zawiadomienie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyłożenia dokumentów na Walne Zgromadzenie.

Informujemy, że dokumenty na Walne Zgromadzenie są dostępne po zalogowaniu, w zakładce Aktualności pod-zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 25.05.2018 r.


Szanowni Mieszkańcy

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.

W związku z tym wszelkie informacje będą udzielane wyłącznie osobiście w siedzibie Spółdzielni, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

Jednocześnie prosimy wszystkich Państwa o zgłaszanie się do Biura Obsługi Mieszkańców p.101 celem podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

opublikowano 17.05.2018 r.


Po wnikliwej analizie Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” stoi na stanowisku, że kwota opłaty na działalność społeczną i kulturalną, dla nowych Członków, określona w Statucie Spółdzielni z dnia 30.09.2017 r. jest zbyt wygórowana. Przychylając się do stanowiska Członków naszej Spółdzielni, Zarząd postanowił, że wystąpi z wnioskiem do najbliższego Walnego Zgromadzenia o zmianę tej kwoty. Wyrażamy swoje ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją.

opublikowano 15.05.2018 r.


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 16 czerwca 2018 r.

opublikowano 07.05.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 14.05.2018 r.

opublikowano 07.05.2018 r.


Szanowani Mieszkańcy

Informujemy, że 7 maja 2018 r. nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania.

opublikowano 02.05.2018 r.


Szanowni Mieszkańcy

Z powodu choroby, dyżur Członków Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny”
w dniu dzisiejszym został odwołany.

opublikowano 18.04.2018 r.


Dyżur Członków Rady Nadzorczej

19.04.2018r. godz. 18:00 /czwartek/ sala konferencyjna WSM „ŻC”

Pani Małgorzata Olecka

Pani Edyta Niemczycka

opublikowano 10.04.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 09.04.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z RN z dnia 29.01.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z RN z dnia 12.02.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z RN z dnia 12.03.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie opłaty za domofony i dźwigi

Wnioski Rady Kolonii „Mickiewicza”

opublikowano 03.04.2018 r.


WSM ”Żoliborz Centralny” w Warszawie 01-585 przy ul. Próchnika 6 ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu korytarzy piwnicznych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 10 w Warszawie. Oferty można składać do dnia 24.04.2017 do godziny 14:00.

Informacje o szczegółach konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym lub pod numerem telefonu 22-839-10-43

opublikowano 30.03.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 12.03.2018 r. godz. 18:30

1. Uchwała – przyjęcie porządku obrad

2. Uchwała – przyjęcie protokołu nr 9/2017;

Protokół nr 9/2017

3. Uchwała – przyjęcie protokołu nr 1/2018;

Protokół nr 1/2018

4. Uchwała – obciążenie służebnością przesyłu Toeplitza 2

Załącznik

5. Uchwała – obciążenie służebnością przesyłu Popiełuszki 16

opublikowano 05.03.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 12.02.2018 r. wraz z materiałami

Projekty uchwał

Informacja Zarządu w sprawie nieruchomości Popiełuszki 16

Informacja Zarządu w sprawie postępowań sądowych, windykacji

opublikowano 05.02.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „ŻC” w dniu 29.01.2018r.

opublikowano 22.01.2018 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 15.01.2017 r.

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej

opublikowane 08.01.2018 r.


Informacja Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w sprawie zmiany wysokości zaliczek na opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zmiany wysokości zaliczek na fundusz remontowy wraz z kalkulacjami.

Załączniki:

 1. Uchwała RN nr 35/2017
 2. Uchwała RN nr 36/2017
 3. Uchwała RN nr 38/2017
 4. Kalkulacja opłat z tytuły eksploatacji utrzymania nieruchomości znajduje się pod Uchwałą RN nr 36/2017
 5. Kalkulacja zaliczek na fundusz remontowy znajduje się pod Uchwałą RN nr 36/2017

opublikowano 05.01.2017 r.


WSM „Żoliborz Centralny” ogłasza konkurs ofert na remont ciągów pieszych dziedzińca przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14 w Warszawie:

WSM „Żoliborz Centralny ogłasza konkurs ofert na remont klatek schodowych I – VII z modernizacją instalacji teletechnicznej w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10 w Warszawie:

Zapraszamy do składania ofert. W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt mailowy:
lub telefoniczny tel. 22 830-10-43.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac polegających na remoncie dachu w budynku A przy ul. J. Słowackiego 5/13 w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu klatek schodowych oraz modernizacji instalacji teletechnicznej w budynku C przy ul. Z. Krasińskiego 18 w Warszawie

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 7 grudnia 2020 r.

opublikowano 30.11.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 15 października 2020 r. Rada m. st. Warszawy podjęła uchwały nr XXXVIII/1199/2020, nr XXXVIII/1200/2020, nr XXXVIII/1201/2020 w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” wystosował pismo do Wojewody Mazowieckiego o zbadanie czy uchwały RM Warszawy nie są sprzeczne z przepisami prawa.

Poniżej publikujemy pismo Zarządu wraz z odpowiedzią Wojewody Mazowieckiego.

plik>>

opublikowano 16.11.2020 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 16 listopada 2020 r.

opublikowano 09.11.2020 r.

 

NOWE ZASADY I STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OD 01.12.2020 r.

opublikowano 19.10.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, Dział Techniczny informuje, że automatyka sterująca uruchamia ogrzewanie w lokalach mieszkalnych wyłącznie w przypadku spadku temperatury zewnętrznej poniżej 12-14 stopni Celsjusza.

UWAGA !!!

Szanowni Mieszkańcy

W związku z prognozą pogody, zakładającą utrzymywanie się niskich temperatur w nocy oraz przygotowaniem instalacji centralnego ogrzewania do rozruchu na sezon grzewczy 2020/2021, zwracamy się z uprzejmą prośbą o całkowite odkręcenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach do czasu uruchomienia C.O. oraz o zwrócenie uwagi na odpowietrzniki automatyczne na zakończeniach pionów centralnego ogrzewania i przy grzejnikach.

Sezon grzewczy rozpoczynamy 25 września 2020 r.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu instalacji prosimy zgłaszać pod nr telefonu:

693 108 081 (dotyczy Mickiewicza, Promyka 1, 3, 5, Sarbiewskiego 2, Słowackiego 5/13, Filarecka, Suzina 3, Popiełuszki 14, Krasińskiego 16 bud. A i 18 bud. B)

oraz

501 016 640 (pozostałe Kolonie).

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła od nas Pani Teresa Januszczak, długoletnia Przewodnicząca Rady Kolonii V. Od 2018 r. Honorowy Członek Rady Kolonii V.

Panią Teresę zapamiętamy jako konsekwentną i oddaną interesom spółdzielców. Zawsze spotykaliśmy się na Walnych Zgromadzeniach. Stanowczo i wytrwale broniła spraw ważnych dla Spółdzielni. Była osobą wyczuloną na sprawy sąsiedzkie. Stawiała dobro innych osób ponad swoje. Każdemu służyła pomocą i radą. Nie potrafiła przejść obojętnie nad krzywdą drugiego człowieka. Zawsze pełna energii i ciepła. Taką ją zapamiętamy.

Szkoda, że już się nie spotkamy Pani Teresko.

Cześć Jej pamięci.

 

UWAGA !!!

W związku z zaplanowanymi, koniecznymi pracami modernizacyjnymi od 2 września 2020 r. od godz. 15:00 do 3 września 2020 r. włącznie nie będzie funkcjonował e-bok.

opublikowano 02.09.2020 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 07.09.2020 r.

opublikowano 31.08.07.2020

 

Szanowni Członkowie WSM „Żoliborz Centralny” zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Poniżej prezentujemy link do wywiadu jakiego udzielił Wiceminister Robert Nowicki Telewizji Górczewska w sprawie terminu zwołania Walnych Zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z trwającym stanem epidemii.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=fAUqhbMtyHM&feature=emb_logo

opublikowano 18.08.2020 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 13.07.2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 18.06.2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 18.05.2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 02.03.2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 20.01.2020 r.

Informacja w sprawie zmiany opłaty eksploatacyjnej i opłaty za wywóz nieczystości.

opublikowano 30.12.2019 r.

 

Informacja Rady Kolonii Kępa Potocka o zebraniu mieszkańców w dniu 27.12.2019 r. godz. 18:00

opublikowano 18.12.2019 r.

 

Z uwagi na znaczące zaawansowanie rozmów z Urzędem m. st. Warszawy w sprawie wynajęcia Kina Tęcza, Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” zawiesza przyjęcia interesantów w sprawie najmu tego obiektu.

opublikowano 10.12.2019 r.

 

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” składa serdeczne podziękowania za wsparcie imprezy Mikołajkowej następującym osobom i firmom:

Donata Bekier

Komornik Michał Patynowski

VIN Sp. J.

Karasińska, Kupryjańczyk Kancelaria Radców Prawnych

Clarissimo Karolina Kozłowska

Concept Małgorzata Gil

BUD-KLIM Sp. z o.o.

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Parzych

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 09.12.2019 r.

Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzania zwołanego na dzień 28.11.2019 r.

opublikowano 26.11.2019 r.

 

Zawiadomienie w sprawie zwołania zebrania członków Kolonii IV.

opublikowano 18.11.2019 r.

 

Informacja w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

opublikowano 15.11.2019 r.

 

Zawiadomienie z dnia 14 listopada 2019 r.

opublikowano 14.11.2019 r.

 

Zawiadomienie w sprawie wyłożenia dokumentów na Walne Zgromadzenie w dniu 28 listopada 2019 r.

opublikowano 07.11.2019 r.

 

Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” zwołanego na 28 listopada 2019 r.

opublikowano 24.10.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 28.10.2019 r. godz.: 18:30.

Projekty uchwał

opublikowano 21.10.2019 r.

 

Informacja dotycząca Międzypokoleniowego Pikniku Jesiennego w dniu 3 października 2019 r.

opublikowano 30.09.2019 r.

 

Informujemy, że Uchwały Rady Kolonii II znajdują się w zakładce Organy, pod zakładka Rady Kolonii.

opublikowano 25.09.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 26.09.2019 r.

Projekty uchwał

opublikowano 18.09.2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 września 2019 r. Pani Barbara Hruszowiec Prezes Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” została uhonorowana przez Spółdzielcze Stowarzyszenie Kulturalne dyplomem uznania za zasługi w popularyzacji idei spółdzielczej.

Informacja w sprawie wpisania nieruchomości przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 do rejestru zabytków.

opublikowano 05.09.2019 r.

 

Informacja w sprawie naboru dzieci i młodzieży na zajęcia w pracowni plastycznej.

opublikowano 30.08.2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

poniżej znajduje się link do wywiadu udzielonego przez Panią Prezes Barbarę Hruszowiec.

https://warszawa.onet.pl/relacje-miedzy-ludzmi-sprawiaja-ze-zoliborz-jest-zawsze-kwitnacy/v1z9jfr

opublikowano 28.08.2019 r.

 

Informacja dla Mieszkańców nieruchomości przy ul. Promyka 1

Informacja dla Mieszkańców nieruchomości przy ul. Promyka 3

Informacja dla Mieszkańców nieruchomości przy ul. Promyka 5

Informacja dla Mieszkańców nieruchomości przy ul. Toeplitza 2

Informacja dla Mieszkańców nieruchomości przy ul. Popiełuszki 16

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku dla nieruchomości WSM”ŻC” zgodnie z umową z nowym operatorem realizującym usługę odbioru nieczystości.

FRAKCJA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU

PAPIER

RAZ W TYGODNIU

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

RAZ W TYGODNIU

SZKŁO

CO CZTERY TYGODNIE

BIO

RAZ W TYGODNIU

ZMIESZANE

TRZY RAZY W TYGODNIU

GABARYTY

RAZ W MIESIĄCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów dostępna na stronie www.zoliborz.org.pl.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 29.07.2019 r.

Projekty uchwał

opublikowano 19.07.2019 r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ważna informacja dotycząca segregacji śmieci w 2019 roku

opublikowano 25.06.2019 r.

 

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą do uczestników Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 08.06.2019 r. o sprawdzenie czy nie został u kogoś z Państwa pilot do głosowania.

Dziękujemy za zwrot.

opublikowano 18.06.2019r.

 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. /piątek/ biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

opublikowano 18.06.2019 r.

 

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” serdecznie zaprasza na wystawę prac dzieci z naszej Pracowni Plastycznej przy ul. Krasińskiego 18, pot.: „ZAGADKI”.

Otwarcie wystawy nastąpi w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Klubie Pod Gruszą przy ul. Popiełuszki 16.

opublikowano 14.06.2019 r.

 

Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” zwołanego na 8 czerwca 2019 r.

opublikowano 07.06.2019 r.

 

Zawiadomienie z dnia 25 maja 2019 r.

opublikowano 25.05.2019 r.

 

Oświadczenie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w sprawie budynku Kina Tęcza

opublikowano 20.05.2019 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Zarząd WSM „ŻC” udostępnia z dniem 21 maja br. wszystkim mieszkańcom siłownię plenerową.

Siłownia mieści się w Parku „Żywiciela” w okolicy Teatru Komedia. Liczymy, że będzie cieszyła dużym zainteresowaniem, że przyczyni się do poprawy tężyzny fizycznej i dobrego samopoczucia osób z niej korzystających.

Serdecznie zapraszamy do korzystania i rekreacji jaką daje siłownia plenerowa.

opublikowano 20.05.2019 r.

 

Zawiadomienie z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wyłożenia dokumentów na Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2019 r.

opublikowano 17.05.2019 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 15.05.2019 r. godz. 18:30

opublikowano 08.05.2019 r.

 

Informujemy, że 2 maja 2019 r. (czwartek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

opublikowano 30.04.2019 r.

 

Zawiadomienie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny w dniu 8 czerwca 2019 r.

opublikowano 30.04.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 06.05.2019 r. godz. 18:30

opublikowano 29.04.2019 r.

 

opublikowano 15.04.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 08.04.2019 r. godz. 18:30 wraz materiałami.

opublikowano 01.04.2019 r.

 

Informacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku „B” przy ul. Krasińskiego 18.

opublikowano 29.03.2019 r.

 

Informacja Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w sprawie funkcjonowania zajęć w Pracowni Plastycznej.

opublikowano 29.03.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” informuje, że na wniosek Rady Kolonii Mickiewicza z dnia 27.03.2019 r., spotkanie Zarządu z Radą Kolonii i Mieszkańcami zaplanowane na dzień 01.04.2019 r. (poniedziałek) zostaje odwołane.

O nowym terminie zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym zawiadomieniem.

opublikowano 29.03.2019 r.

 

Komunikat Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w sprawie kosztów za wymianę wodomierzy.

opublikowano 25.02.2019 r.

 

Informujemy, że od 28 lutego 2019 r. (czwartek) wznowione zostaną zajęcia w Pracowni Plastycznej.

opublikowano 25.02.2019 r.

 

Informacja Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w sprawie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019.

Wzór Wniosku >>>

opublikowano 21.02.2019 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 144 przy ul. Krasińskiego 16.

opublikowano 21.02.2019 r.

 

Informujemy, że zajęcia w Pracowni Plastycznej odbywające się w środy i czwartki są odwołane z powodu choroby pracownika, do dnia 26 lutego br.

opublikowano 12.02.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 18.02.2019 r. godz. 18:30.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 21 stycznia 2019 r.

opublikowano 11.02.2019 r.

 

Informujemy, że wyniki lustracji zostały opublikowane w Aktualnościach (dostępne są po zalogowaniu).

opublikowano 06.02.2019 r.

 

Terminy spotkań Zarządu z Radami Kolonii i Mieszkańcami

opublikowano 22.01.2019 r.

 

Informujemy, że w związku z dyżurem członków RN, który nie odbył się 17 stycznia 2019 r., najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz.: 18:00 w Sali konferencyjnej Spółdzielni.

Dyżur będą pełnić: Pani Elżbieta Słupek i Pan Andrzej Kuryłek

opublikowano 22.01.2019 r.

 

Klauzula informacyjna

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WSM „ŻC” nr 57 z dnia 10.12.2018 r. zaprzestaje finansowania kosztów Międzypokoleniowego Chóru Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” z dniem 01.01.2019 r.

opublikowano 15.01.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 21.01.2019 r. godz. 18:30.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 10 grudnia 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy i harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej w 2019 roku

opublikowano 14.01.2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonych działań dokonano rozliczenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntów za lata 2012 – 2013.

W związku z powyższym, zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 96 z dnia 21.12.2018 r. ww. opłaty zostaną rozliczone do 31.01.2019 r., a każdy lokator zostanie poinformowany o rozliczeniu odrębnym pismem.

opublikowano 10.01.2019 r.

 

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2018 r. /poniedziałek/

Spółdzielnia będzie czynna do godz. 15:00.

opublikowano 27.12.2018 r.

 

Informacja Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” w sprawie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą WSM „ŻC” w dniu 22 listopada 2018 roku, uchwałami nr 48 i 49, Planu gospodarczo-finansowego i Planu remontów na rok 2019.

opublikowano12.12.2018 r.

 

Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli organizację Imprezy Mikołajkowej dla dzieci naszej Spółdzielni, a w szczególności:

Firmie BudKlim

Firmie Alkohole Konesera

Firmie Concept

Firmie VIN

Firmie Agnieszka Pastuszka

Pizzerii Trattoria Prima Pasta

Kancelarii Radcy Prawnego Marka Parzycha

Kancelarii Radców Prawnych Karasińska i Kupryjańczyk

Notariusz Małgorzacie Cugowskiej – Grunwald

Panu Michałowi Marchockiemu

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 10.12.2018 r. godz. 18:30.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia porządku obrad;

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 24 września 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 22 listopada 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 40 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie finansowania koszów Międzypokoleniowego Chóru Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Krasińskiego 16 w Warszawie(KW Nr WA1M/00021634/0,KW Nr WA1M/00504492/2)

Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za lokale mieszkalne dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ”Żoliborz Centralny” (opłata eksploatacyjna, zaliczka na poczet kosztów funduszu remontowego) obowiązujących od 01.01.2019 r.

Projekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni – Barbary Hruszowiec,

Projekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółdzielni -Sławomira Zielskiego,

opublikowano 03.12.2018 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 116 przy ul. Promyka 3.

opublikowano 22.11.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 22.11.2018 r. godz. 18:30.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia porządku obrad;

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 24 września 2018 r.;

Projekt uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego przyjętego uchwałą RN nr 42 z dnia 24.09.2018 r.;

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za domofony i dźwigi osobowe (windy) dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych w zasobach WSM „Żoliborz Centralny”;

Projekt uchwały w sprawie kosztów wymiany urządzeń pomiarowych – wodomierzy przyporządkowanych do lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz ratalnej zapłaty kosztów wymiany wodomierzy;

Projekt uchwały w sprawie reklamy wielkoformatowej na budynku przy ul. Promyka 1;

Projekt uchwały w sprawie wyboru i upoważnienia dwóch członków RN do przeprowadzenia w imieniu WSM „Żoliborz Centralny” negocjacji z członkami Zarządu w sprawie zmian w umowach o pracę członków Zarządu oraz zawarcia aneksów do umów o pracę;

opublikowano 14.11.2018 r.

 

Informujemy, że dyżur Członków Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym tj. 15.11.2018 r. został odwołany i odbędzie się w terminie późniejszym.

opublikowano 15.11.2018 r.

 

Informujemy, że w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem ustawowo wolnym od pracy, posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na ten dzień (w harmonogramie pracy RN) zostało przełożone na 22 listopada 2018 r. godz. 18:30.

opublikowano 13.11.2018 r.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Żoliborz Centralny”

poszukuje kandydatów na stanowisko

GOSPODARZA BUDYNKU

Zakres obowiązków:

* utrzymywanie w należytej czystości i porządku klatek schodowych wewnątrz budynku.

* utrzymywanie w należytej czystości chodników i terenu zewnętrznego należącego do danej nieruchomości

Wymagania niezbędne:

* wykształcenie minimum zawodowe.

* pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy.

* bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

* uczciwość, dyspozycyjność

* kultura osobista, komunikatywność, kreatywność

* umiejętność pracy pod presją

* mile widziane zamieszkanie na terenie dzielnicy Żoliborz

Oferujemy:

* pracę pełną wyzwań.

* zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.

* pracę w zgranym, doświadczonym zespole.

Oferty w postaci curriculum vitae prosimy składać w terminie do 16 listopada 2018 r. na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” ul. Próchnika 6, 01-585 Warszawa, w godzinach 10:00-15:00 lub na adres mailowy: bom@wsmzc.waw.pl z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

 

Wzór oświadczenia o rezygnacji z książeczki opłat

Informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” zaplanowane na 22 października 2018 r. zostało odwołane.

opublikowano 16.10.2018 r.

 

Informujemy, że w dniu

2 stycznia 2018 r. (wtorek)

Spółdzielnia będzie nieczynna.

2 stycznia 2018 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” ze względu na „Święto Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2018 r. przypadające w innym dniu niż niedziela), podstawa prawna :§ 130 kodeksu pracy

opublikowano 29.12.2017 r.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 167 przy ul. Próchnika 8.

opublikowano 14.12.2017 r.


Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” składa serdeczne podziękowania za wsparcie imprezy choinkowej dla dzieci, która odbyła się 7 grudnia 2017 r., następującym osobom:

Małgorzacie Gil

Michałowi Marchockiemu

Michałowi Patynowskiemu

Szczególne podziękowania składamy firmie Złoto Hiszpanii za dostarczenie pizzy dla dzieci.

opublikowano 13.12.2017 r.


Dyżury Członków Rady Nadzorczej w 2018 r.

11 stycznia 2018 r. Ewa Zienkiewicz i Jarosław Augustyniak

8 lutego 2018 r. Barbara Kosieradzka i Kamil Nowalski

8 marca 2018 r. Edyta Niemczycka i Małgorzata Olecka

opublikowano 12.12.2017 r.


Od stycznia 2018 r. oferujemy do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

ul. Tucholska 9 – pow. 38 m2

ul. Krasińskiego 18 – pow. 72,5 m2 (róg ul. Krasińskiego i ul. Suzina)

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców 22 839 96 70

opublikowano 06.12.2017 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 11.12.2017 r. godz. 18:30

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
 2. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 26 z dnia 27.11.2017 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 27 z dnia 27.11.2017 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 28 z dnia 27.11.2017 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 29 z dnia 27.11.2017 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie planu gospodarczego na 2018 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie stawek
 8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia
 9. Projekt uchwały w sprawie preliminarza 2018-2020
 10. Projekt uchwały w sprawie planu remontów na 2018 rok
 11. Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
 12. Projekt uchwały w sprawie chóru

opublikowane 04.12.2017 r.


Kochane Dzieci

Serdecznie zapraszamy na Zabawę Choinkową dla dzieci (Członków Spółdzielni), która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek) w godz: 17:30- 19:30 w Restauracji Antrakt przy ul. Słowackiego 19A

opublikowano 23.11.2017 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 27.11.2017 r.

opublikowano 20.11.2017 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 30.10.2017 r. – porządek obrad wraz z uchwałami.

opublikowano 23.10.2017 r.


Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Pisemne oferty prosimy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny”, ul. Próchnika 6, 01-585 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni (pokój 101) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017″.

Oferty prosimy składać do dnia 15 listopada 2017 r.

opublikowano 17.10.2017 r.


Pismo Pana Pawła Boguszewskiego w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członkostwa w Radzie Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny.

opublikowano 17.10.2017 r.


Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 9 października 2017 r. zmarła Hanna Szczepanowska ps. Heban, harcerka Szarych Szeregów. Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką w zgrupowaniu Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” na Żoliborzu. Miała 88 lat.

Hanna Szczepanowska urodziła się 19 stycznia 1929 r. w Ostrów Komorowie. Była córką legionisty Józefa Szczepanowskiego „Wojno”.

W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miała 15 lat. Od pierwszego dnia walk była łączniczką w Harcerskiej Poczcie Polowej.

W Powstaniu Warszawskim „Heban” walczyła przez wszystkie 63 dni. Po powstaniu była w niewoli niemieckiej, m.in. w Bergen-Belsen, była też więźniem kobiecego obozu jenieckiego VI C w Oberlangen, który 12 kwietnia 1945 r. został wyzwolony przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Zasiadała w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Szare Szeregi. Od 2010 r. była wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków.

W latach 2012-2015 była członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”. Była aktywną członkinią naszej Spółdzielni, angażującą się w sprawy mieszkańców, oddaną idei spółdzielczości.

Rada Nadzorcza i Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” składają Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

opublikowano 11.10.2017 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 16.10.2017 r. POSIEDZENIE ZAMKNIĘTE.

Projekt uchwały dot. przekształcenia gruntów

Projekt uchwały dot. chóru

opublikowano 09.10.2017 r.


Międzypokoleniowy Chór Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”. Zapraszamy wszystkich chętnych – starszych, młodszych, dzieci, wnuki do wspólnego śpiewania.

opublikowano 29.09.2017 r.


Zawiadomienie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 28.09.2017 r.

opublikowano 28.09.2017 r.


SZANOWNI MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z PRACAMI MODERNIZACYJNYMI NA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ MPWiK WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY DO MIESZKAŃ PRZY ULICY

KRASIŃSKIEGO 10.

WEDŁUG INFORMACJI Z MPWIK PROBLEMY MOGĄ POTRWAĆ

DO DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017.

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

opublikowano 28.09.2017 r.


Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Filareckiej 3 w Warszawie.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni, ul. Próchnika 6, 01-585 Warszawa, w terminie do 27 października 2017 r.

opublikowano 25.09.2017 r.


Szanowni Mieszkańcy,

WSM „Żoliborz Centralny” informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej firmy MPWiK w dniu 20.09.2017r. do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków

PROMYKA 1, 3 i 5

KRASIŃSKIEGO 10

TUCHOLSKA 9,11,13

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

opublikowano 20.09.2017 r.


Zawiadomienie Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 16.09.2017 r.

Informujemy, że dokumenty na Walne Zgromadzenie są dostępne po zalogowaniu w zakładce Aktualności pod zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 16.09.2017 r.


WAŻNA INFORMACJA

DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA !!!

Informujemy, że w związku z art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Członka spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu może zastępować pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

1. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w sposób czytelny i zawierać następujące dane osobowe Członka spółdzielni i pełnomocnika: imię i nazwisko, nr PESEL.

3. W celu umożliwienia WSM „ŻC” weryfikacji pełnomocnictwa wymaga się:

 • złożenia podpisu na pełnomocnictwie w obecności Członka Zarządu WSM „ŻC” lub upoważnionego pracownika WSM „ŻC”albo
 • złożenia pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym.

4. Warunkiem dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu WSM „ŻC” jest:

 • złożenie pełnomocnictwa spełniającego wymogi określone w pkt 1 -4 upoważnionemu pracownikowi WSM „ŻC” przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia,
 • okazanie przez pełnomocnika dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL upoważnionemu pracownikowi WSM „ŻC” przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

5. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

opublikowano 15.09.2017 r.


UWAGA !!!!!!!! UWAGA !!!!!!!!!!!!!!

Od 9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Treść Ustawy >>>

opublikowano 09.09.2017 r.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 170 przy ul. Promyka 3.

opublikowano 08.09.2017 r.


Zawiadomienie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” z dnia 08.09.2017 r.

Informujemy, że dokumenty na Walne Zgromadzenie są dostępne po zalogowaniu w zakładce Aktualności pod zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 08.09.2017 r.


Informacja w sprawie rozliczenia wieczystego użytkowania gruntu za lata 2014, 2015, 2016; konserwacji domofonów za 2016 rok, konserwacji dźwigów za 2016 r.

użytkowanie wieczyste informacja


opublikowano 05.09.2017 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny w dniu 11.09.2017 r. wraz z materiałami.

opublikowano 04.09.2017 r.


Obchody Jubileuszu 25-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” i 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia naszej Spółdzielni oraz 95-lecia WSM. Na uroczystość przybyli seniorzy wraz z rodzinami oraz mieszkańcy naszej Spółdzielni.

W obchodach udział wzięli również:

Pan Jan Sułowski – Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego spółdzielni Mieszkaniowych

Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pan Maciej Stasiełowicz – Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pan Adam Walczak – Zastępca Prezesa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku ze swoją nieobecnością Pan Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej wystosował list, który został odczytany podczas uroczystości.

List Pana Alfreda Domagalskiego Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej

Na ręce Pani Barbary Hruszowiec – Prezesa Zarządu WSM „ŻC”, Gratulacje od Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej złożył Prezes Maciej Stasiełowicz.

Gratulacje

List Pana Andrzeja Hibnera

Zarząd WSM „ŻC” serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za udział w uroczystości.

Podziękowania od Rady Kolonii III

Podziękowania od Rady Kolonii VII

Osoby zainteresowane pozyskaniem prezentacji prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni.

opublikowano 20.12.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 95 przy ul. Ks. Popiełuszki 16.

opublikowano 21.08.2017 r.


Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

opublikowane 10.08.2017 r.


Uwaga – bardzo ważne ogłoszenie.

użytkowanie wieczyste opublikowano 04.08.2017 r.

Zawiadomienie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM „Żoliborz Centralny” na dzień 30 września 2017 r.

opublikowane 19.07.2017 r.


Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” w Warszawie (01-585) przy ul. Próchnika 6 ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu docieplenia ścian szczytowych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Promyka 1 i Promyka 3 w Warszawie.

Oferty można składać do dnia 09.08.2017 r. do godziny 12:00.

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

opublikowano 18.07.2017 r.


Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” zaprasza do składania ofert na wykonanie robót polegających na remoncie ciągów pieszych przy ul. Promyka 1 i przy ul. Promyka 3.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni, ul. Próchnika 6, 01-585 Warszawa, w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

opublikowano 17.07.2017 r.


Szanowni Państwo

poniżej zamieszczamy opublikowaną w dniu 19 czerwca 2017 r. poz. 5414 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego uchwałę nr L/1217/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, tj. w dniu 4 lipca 2017 r.

>>bonifikata>>

opublikowano 04.07.2017 r.


WSM „Żoliborz Centralny” poszukuje kandydatów na stanowisko administratora.

Zakres obowiązków:

nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach i na terenach osiedlowych;

koordynacja i rozliczenie pracy gospodarzy domów;

obsługa interesantów;

prowadzenie korespondencji;

przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń i zleceń;

współpraca z Radami Kolonii oraz firmami zewnętrznymi;

Wymagania:

✔ doświadczenie na podobnym stanowisku, min. 2 lata;

✔ wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;

✔ umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobre umiejętności analityczne;

✔ bardzo dobra organizacja pracy;

✔ samodzielność oraz inicjatywa w rozwiązywaniu problemów;

✔ umiejętność efektywnego delegowania zadań;

Oferujemy:

✔ przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole;

✔ pracę pełną wyzwań;

✔ zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin;

Oferty prosimy składać w terminie do 11 lipca 2017 r. na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” ul. Próchnika 6, 01-585 Warszawa, w godzinach 10:00-15:00 lub na adres mailowy:
z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

opublikowano 28.06.2017 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 20.06.2017 r. o godz. 18:00

Projekt uchwały

Opinia radcy prawnego

opublikowano 13.06.2017 r.


Mamy przyjemność Państwa poinformować, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Warto podkreślić, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkie siły polityczne zasiadające w Radzie Miasta.

Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszej wspólnej inicjatywie oraz zebranie blisko 52 tys. podpisów pod projektem uchwały o bonifikatach. Bez tak licznego poparcia spółdzielców prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat musielibyśmy czekać na rozwiązanie problemu braku bonifikat dla mieszkańców spółdzielni. Mamy nadzieję, że dzięki przyjętej właśnie uchwale warszawskim spółdzielniom mieszkaniowym będzie łatwiej dokonywać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – dzięki bonifikacie mieszkańcy powinni odczuć wyraźną ulgę w swoich budżetach domowych.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

opublikowano 12.06.2017 r.


Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. /piątek/ biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

opublikowano 12.06.2017 r.


Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2017 r. w zakładce Aktualności pod zakładka Walne Zgromadzenie zostały opublikowane:

 1. Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2017 r.
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2017 r.
 3. projekty uchwał wraz z wnioskami Członków Spółdzielni.

Dokumenty dostępne po zalogowaniu się.

opublikowano 10.06.2017 r.


Stanowisko Zarządu WSM „Żoliborz Centralny” w związku z anonimem, który ukazał się na terenie Spółdzielni. Pod informacją Zarządu załączono ww. anonim.

opublikowano 07.06.2017 r.


W dniu 1 czerwca 2017 r. WSM „Żoliborz Centralny” zorganizowała imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

opublikowano 02.06.2017 r.Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” składa serdecznie podziękowania darczyńcom, którzy wspomogli organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka Smilew dniu 01.06.2017 r. Są to:

Teresa Mikucka

Michał Marchocki

Marek Parzych

Barbara Hruszowiec

Sławomir Zielski

Bożena Galecka

Agnieszka Grodek

Katarzyna Kośla

Hanna Przybysz

Weronika Wróblewska

Mariola Szulc

Urszula Prusaczyk

Monika Białobrzeska

Edyta Sotomska

Hubert Jóźwiak

Tomasz Bogucki

Sklep As Market

Firma BEN-KLIM

opublikowano 02.06.2017 r.


Informujemy, że materiały na Walne Zgromadzenie zostały umieszczone w zakładce Aktualności – pod zakładka Walne Zgromadzenie. Materiały są dostępne po zalogowaniu.

opublikowano 02.06.2017 r.


Protokół z 19.05.2017 r. przekazania przez Komisję Statutową projektu Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej

Projekt Statutu oraz projekt Regulaminu Rady Nadzorczej są dostępne po zalogowaniu się w zakładce Aktualności – pod zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 26.05.2017 r.


Zapraszamy na zajęcia plastyczne w Klubie WSM „ŻC” przy ul. Promyka 5 – „Dzień Dziecka w krainie bajek” – 1 czerwca 2017 r. w godz. 17:00-19:00.

SmileSmileSmileZapraszamy na imprezę plenerową z okazji DNIA DZIECKA, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 -20:00, plac pomiędzy Promyka 1, Promyka 3, Promyka 5SmileSmileSmile

opublikowano 19.05.2017 r.


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 25.05.2017 r. o godz. 17:00.

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego WSM „ŻC” za 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2016

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 11 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzasadnienia dodatkowych prac Komisji Statutowej po 20.11.2016 r.

Projekt uchwały Wniosek do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia

Opinia biegłego rewidenta wraz z Raportem z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej są dostępne po zalogowaniu się w zakładce Aktualności – pod zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 18.05.2017 r.


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA WSM „ŻOLIBORZ CENTRALNY” W DNIU 24.06.2017 R.

opublikowano 16.05.2017 r.


Informujemy, że w dniu 19 maja 2017 r. w budynkach Spółdzielni nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania.

opublikowano 15.05.2017 r.

 

Informujemy, że w związku z planowanym na dzień 25.05.2017 r. posiedzeniem Rady Nadzorczej WSM „ŻC”, dyżur członków RN – Pana Marka Piskały i Pana Jacka Szydłowskiego zostaje przeniesiony na dzień 01.06.2017 r. o godz. 18:00

opublikowano 12.05.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 11.05.2017 r. godz. 18:00 wraz z materiałami.

opublikowano 04.05.2017 r.

 

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek)

biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

opublikowano 27.04.2017 r.

 

Informacja o zmianie terminu posiedzenia Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny”. Nowy termin: 11.05.2017 r. godz. 18:00

opublikowano 21.04.2017 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 24.04.2017 r o godz. 18:00

opublikowano 18.04.2017 r.

 

WSM „Żoliborz Centralny” zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu remontu elewacji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego

Szczegóły konkursu ofert

opublikowano 03.04.2017 r.

 

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca 2017 r. WSM „Żoliborz Centralny” oraz Straż Pożarna zorganizowali dla dzieci Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały Marzanny i w barwnym pochodzie przybyły na dziedziniec Szkoły Głównej Straży Pożarnej. Po części artystycznej, w asyście strażaków, odbyło się spalenie Marzann.

opublikowano 21.03.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 20.03.2017 r. godz. 18:30.

opublikowano 13.03.2017 r.

 

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Krasińskiego 10

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Tucholska 9

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Tucholska 11

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Tucholska 13

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Toeplitza 2

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Krasińskiego 16

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Krasińskiego 18

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Słowackiego 5/13

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Filarecka 3

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Suzina 3

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Słowackiego 15/19

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Próchnika 8 a

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Próchnika 8 b i e

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Próchnika 8 c i d

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Sarbiewskiego 2

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Popiełuszki 14

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Popiełuszki 16

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Mickiewicza 33 b

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Mickiewicza 33 c

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Mickiewicza 33 d

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Mickiewicza 35

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Mickiewicza 35 a

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Promyka 1

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Promyka 3

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. – Promyka 5

opublikowano 06.03.2017 r.

 

Uchwała nr 14 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie wysokości opłat i zaliczek na centralne ogrzewanie.

opublikowano 28.02.2017 r.

 

Wspomnienie o Andrzeju Bartłomieju Hibnerze

16 lutego br. zmarł w wieku 92 lat jeden z nestorów naszej Spółdzielni inżynier Andrzej Bartłomiej Hibner.

Odszedł powstaniec warszawski, który w sierpniu i wrześniu 1944 r. walczył na terenie Politechniki, człowiek mężny, prawy i szlachetny. Odszedł od nas wzorowy spółdzielca – członek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od wczesnych lat 50-tych. We wcześniejszych latach pojawiał się na posiedzeniach Rady Nadzorczej i zawsze na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni, na których zabierał głos w ważkich sprawach. Ostatni raz widzieliśmy Go przez chwilę na Walnym w czerwcu 2015 r. Jego stan zdrowia spowodował, że przestał opuszczać mieszkanie, ale wciąż żył sprawami Spółdzielni wyczekując na wszelkie o niej wiadomości, w tym nowości, które pojawiały się na stronie internetowej. Zdążył jeszcze wysłać list z życzeniami z okazji 95 jubileuszu WSM i 25 WSM „ŻC”. Marzył o tym, by wartości, które legły u podstaw przedwojennego WSM-u przyświecały jak najszerzej naszym działaniom w WSM „ŻC”.

Będzie nam Go brakowało. Część Jego pamięci!

opublikowano 28.02.2017 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że Zarząd WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 14.02.2017 r. podjął Uchwałę Nr 12 w sprawie w wprowadzenia Regulaminu pracowni plastycznej i klubów WSM „Żoliborz Centralny”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu opłaty za udział w zajęciach wynoszą:

dla uczestnika nie będącego członkiem Spółdzielni – 48,00 zł

dla uczestnika będącego członkiem Spółdzielni – 38,00 zł

Wpłat prosimy dokonywać na nr konta: 38 1160 2202 0000 0003 1856 8102

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Administracja – Druki

Regulamin z załącznikami znajduje się w zakładce Akty prawne – Uchwały – Uchwały Zarządu/Skany.

opublikowano 21.02.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 27.02.2017 r. godz. 18:30.

opublikowano 20.02.2017 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że rozliczenie wody za II półrocze 2016 r. oraz centralne ogrzewanie nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r.

opublikowano 16.02.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Promyka 3 m 175.

opublikowano 14.02.2017 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w Biurze Obsługi Mieszkańców Spółdzielni można odebrać wniosek o udzielenie bonifikaty do opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

O bonifikatę mogą ubiegać się osoby, których dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył w 2016 roku kwoty 2023,60 PLN. (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami).

Do wniosku należy dołączyć:

– przez pracujących zawodowo zaświadczenie o dochodach za rok 2016, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy. UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do US nie stanowi podstawy ustalenia wysokości dochodu.

– przez emerytów i rencistów wydane przez ZUS zaświadczenie PIT-40A lub zaświadczenie o dochodach za rok 2016 wydane przez Urząd Skarbowy.

– przez uczniów lub studentów zaświadczenie uczelni/szkoły z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r.

opublikowano 09.02.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 18 m 220.

opublikowano 03.02.2017 r.

 

Informujemy, że od dnia 3 lutego 2017 r. jest do wynajęcia lokal użytkowy w budynku przy ul. Krasińskiego 18. Powierzchnia lokalu wynosi 56,92 m2. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców Spółdzielni tel. 22 839 96 70

opublikowano 03.02.2017 r.

Dyżury Członków Rady Nadzorczej 2017 rok.

Sala konferencyjna WSM „Żoliborz Centralny” godz. 18:00

23.02.2017 r. – Jarosław Augustyniak

23.03.2017 r. – Katarzyna Pedryc

20.04.2017 r. – Małgorzata Olecka

25.05.2017 r. – Jacek Szydłowski , Marek Piskała

23.06.2017 r. – Paweł Boguszewski

opublikowano 31.01.2017 r.

 

Oferta zajęć plastycznych Pracowania Plastyczna WSM „Żoliborz Centralny” ul. Krasińskiego 18 lok. 1

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2017 r. będzie do wynajęcia lokal użytkowy w budynku przy ul. Krasińskiego 10. Powierzchnia lokalu wynosi 228,17 m2. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców Spółdzielni tel. 22 839 96 70

opublikowano 23.01.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 30 stycznia 2017 r. godz. 18:30

opublikowano 23.01.2017 r.

 

Wyjaśnienie rozliczenia niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) dla lokali mieszkalnych bez członkostwa wraz z Uchwałą nr 97 z dnia 20.12.2017 r.

opublikowano 20.01.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 18 m 220.

opublikowano 18.01.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Promyka 3 m 175.

opublikowano 14.02.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 18 m 220.

opublikowano 03.02.2017 r

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 18 m 220.

opublikowano 18.01.2017 r.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Żoliborz Centralny” w Warszawie 01-585 przy ul. Próchnika 6 ogłasza konkurs ofert na wykonanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni

Oferty można składać do dnia 23.01.2017 r. do godziny 12:00

Szczegóły oferty

Wykaz budynków – zał. nr 6

opublikowano 11.01.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Promyka 3 m 175.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 19.12.2016 r.

opublikowano 12.12.2016 r.

 

Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Rady Nadzorczej

opublikowano 09.12.2016 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 12.12.2016 r. wraz z projektami uchwał i załącznikami.

opublikowano w dniu 05.12.2016 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 29.11.2016 r. (posiedzenie zamknięte – sprawy członkowskie)

Szanowni Mieszkańcy !!!

Zarząd WSM ,,ŻC’’ serdecznie zaprasza wszystkie zgłoszone dzieci na imprezę choinkową , która odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 r.

Kochane dzieciaki !!!

Mikołaj zaprasza do Kina Wisła na godzinę 17.00, na wspólne oglądanie wspaniałych filmów.

Zabierzcie ze sobą uśmiech i dobry humor

A PO FILMIE DLA WSZYSTKICH GRZECZNYCH DZIECI . . . . . . .

 

W związku z odwołaniem Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 20.11.2016 r. przedstawiamy wnioski zgłoszone przez Członków Spółdzielni dotyczące projektów Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wnioski dostępne po zalogowaniu w Zakładce Walne Zgromadzenie

Wniosek z dnia 03.11.2016 r.

Wniosek z dnia 05.11.2016 r.

Wniosek z dnia 05.11.2016 r.

Wniosek z dnia 05.11.2016 r.

Wniosek z dnia 05.11.2016 r.

Wniosek z dnia 14.11.2016 r.

Wniosek z dnia 14.11.2016 r.

Wniosek z dnia 16.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.

Wniosek z dnia 17.11.2016 r.


Szanowni Państwo,

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” w Warszawie zawiadamia, że w związku z uchwałą Komisji Statutowej o wycofaniu projektów Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Rady Nadzorczej,

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zwołane na dzień 20 listopada 2016r. w celu uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, zostało odwołane jako bezprzedmiotowe.

Jednocześnie informujemy, że sprawa odwołania od Uchwały Nr 4/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 09.05.2016r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni poddana zostanie pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”.

Do niniejszego zawiadomienia załączamy uchwałę Komisji Statutowej oraz pisma Komisji Statutowej do Członków Spółdzielni.

Uchwała Komisji Statutowej

Pismo Komisji Statutowej

Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 20.11.2016 r. oraz wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.

opublikowano 06.11.2016 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny”w dniu 7 listopada 2016 r.

Projekty uchwał i materiały

opublikowano 28.10.2016 r.

 

Informujemy, że w zakładce Aktualności, podzakładka Walne Zgromadzenie (dostępna po zalogowaniu) umieszczone zostały materiały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 listopada 2016 r.

opublikowano 28.10.2016 r.

 

Informujemy, że w dniu 31 października 2016 r. Spółdzielnia będzie nieczynna.

Będzie to dzień wolny za przepracowane godziny nadliczbowe po włamaniu do siedziby Spółdzielni.

Za utrudnienia przepraszamy.

opublikowano 27.10.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2016 R. WALNEGO ZGROMADZENIA WSM „ŻOLIBORZ CENTRALNY”

opublikowano 19.10.2016 r.

 

PROTOKÓŁ KOMISJI STATUTOWEJ PRZEKAZANIA PROJEKTÓW STATUTU I REGULAMINU RADY NADZORCZEJ POD OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA WSM „ŻOLIBORZ CENTRALNY”

Projekt Statutu

Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej

opublikowano 17.10.2016 r.

 

W dniu 27 października 2016 r. od godz. 18:00 dyżurować będą Członkowie Rady Nadzorczej Pani Barbara Kosieradzka i Pan Kamil Nowalski (sala konferencyjna Spółdzielni).

opublikowano 14.10.2016 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Promyka 3 m 2.

opublikowano 14.10.2016 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 17.10.2016 r.


1. Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2016 r.

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia w siedzibie WSM „ŻC” stanowiska komputerowego w celu umożliwienia realizacji zadań RN wynikających ze Statutu Spółdzielni i przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Projekt uchwały w sprawie preliminarza remontowego.

opublikowano 10.10.2016 r.

UWAGA !!!

Szanowni Mieszkańcy

W związku z prognozą pogody, zakładającą utrzymywanie się niskich temperatur

w nocy oraz przygotowaniem instalacji centralnego ogrzewania do rozruchu na

sezon grzewczy 2016/2017, zwracamy się z uprzejmą prośbą o całkowite

odkręcenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach do czasu uruchomienia C.O.

oraz o zwrócenie uwagi na odpowietrzniki automatyczne na zakończeniach

pionów centralnego ogrzewania i przy grzejnikach.

Sezon grzewczy rozpoczynamy 22 września 2016 r.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu instalacji prosimy zgłaszać pod nr telefonu:

693-108-081 (dotyczy Kolonii Mickiewicza i Kępa Potocka)

501-016-640 (dotyczy pozostałych Kolonii)

opublikowano 21.09.2016


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.09.2016 r.

1. Projekt uchwały – Regulamin udzielania zamówień

2. Projekt uchwały – zakres informacji

3. Projekt regulaminu najmu lokali mieszkalnych

4. Projekt regulaminu najmu lokali użytkowych

5. Projekt regulaminu funduszu remontowego

6. Projekt regulaminu funduszu społeczno-kulturalnego

7. Projekt regulaminu funduszu udziałowego

8. Projekt regulaminu funduszu zasobowego

9. Projekt regulaminu przetargu lokali odzyskanych

10. Projekt regulaminu Rad Kolonii

11. Projekt uchwały w sprawie Pana Marka Gajewskiego

12. Projekt uchwały dot. preliminarza


Informacja Komisji Statutowej w sprawie konsultacji i zgłaszania uwag do projektu Statutu oraz projektu Regulaminu Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” po wyborach uzupełniających w dniu 11 czerwca 2016 r.


Zawiadomienie z dnia 8 czerwca 2016 r. o Walnym Zgromadzeniu WSM „Żoliborz Centralny” z poprawkami zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni


Biuletyn informacyjny WSM „Żoliborz Centralny” z 7 czerwca 2016 r.


Zawiadomienie z dnia 28 maja 2016 r. o Walnym Zgromadzeniu WSM „Żoliborz Centralny” z projektami uchwał i żądaniami zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni

Informujemy, że materiały na Walne Zgromadzenie WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 11 czerwca 2016 r. są dostępne po zalogowaniu w zakładce Aktualności – podzakładka Walne Zgromadzenie.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” z dnia 9 maja 2016 r.


UWAGA !!!!!

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA ODPADÓW

Plik pdf jest już zmieniony na orientację poziomą. Żeby się poprawnie otwierał u tych, którzy już go otwierali prosimy wyczyścić pliki tymczasowe w przeglądarce. Osoby, które nie otwierały tego pliku będą go widziały w orientacji poziomej.


Pismo Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych dotyczące wyników lustracji przeprowadzonej w WSM „Żoliborz Centralny”
Ponadto informujemy, że Protokół wraz z załącznikami jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRÓCHNIKA 8A W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI W PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI


INFORMACJA DOTYCZĄCA BONIFIKATY OD OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH


WZÓR PISMA DO POSŁÓW NA SEJM RP


WZÓR PISMA DO RADNYCH M.ST. WARSZAWY


WYKAZ POSŁÓW I RADNYCH


PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY BONIFIKATY Z UZASADNIENIEM