Witamy na stronie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ŻOLIBORZ CENTRALNY"

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 22.11.2018 r. godz. 18:30.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia porządku obrad;

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 24 września 2018 r.;

Projekt uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego przyjętego uchwałą RN nr 42 z dnia 24.09.2018 r.;  

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za domofony i dźwigi osobowe (windy) dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych  w zasobach WSM „Żoliborz Centralny”;

Projekt uchwały w sprawie kosztów wymiany urządzeń pomiarowych – wodomierzy przyporządkowanych do lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz ratalnej zapłaty kosztów wymiany wodomierzy;

Projekt uchwały w sprawie reklamy wielkoformatowej na budynku przy ul. Promyka 1;

Projekt uchwały w sprawie wyboru i upoważnienia dwóch członków RN do przeprowadzenia w imieniu WSM „Żoliborz Centralny” negocjacji z członkami Zarządu w sprawie zmian w umowach o pracę członków Zarządu oraz zawarcia aneksów do umów o pracę;

Materiały RN 22.11.2018 dostępne po zalogowaniu się

 

opublikowano 14.11.2018 r.

Informujemy, że dyżur Członków Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym tj. 15.11.2018 r.  został odwołany i odbędzie się  w terminie późniejszym.

opublikowano 15.11.2018 r.

 

Informujemy, że w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem ustawowo wolnym od pracy, posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na ten dzień (w harmonogramie pracy RN) zostało przełożone na 22 listopada 2018 r. godz. 18:30.


opublikowano 13.11.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Żoliborz Centralny”

poszukuje kandydatów na stanowisko

GOSPODARZA BUDYNKU

       Zakres obowiązków:

         * utrzymywanie w należytej czystości i porządku klatek schodowych wewnątrz budynku.

      * utrzymywanie w należytej czystości chodników i terenu zewnętrznego należącego do danej  nieruchomości

        Wymagania niezbędne:

          * wykształcenie minimum zawodowe.

          * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

          * stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy.

          * bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

* uczciwość, dyspozycyjność

* kultura osobista, komunikatywność, kreatywność

* umiejętność pracy pod presją

* mile widziane zamieszkanie na terenie dzielnicy Żoliborz

          Oferujemy:

             * pracę pełną wyzwań.

             * zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.

             * pracę w zgranym, doświadczonym zespole.

         Oferty w postaci curriculum vitae prosimy składać w terminie do 16 listopada 2018 r.  na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” ul. Próchnika 6, 01-585 Warszawa, w godzinach 10:00-15:00 lub na adres mailowy: bom@wsm-zc.waw.pl z dopiskiem „OFERTA PRACY”.