Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja Adres mailowy
Janusz Udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej janusz.udziela@wsm-zc.waw.pl
Sławomir Markuszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej slawomir.markuszewski@wsm-zc.waw.pl
Ewa Oranowska-Wróbel Sekretarz Rady Nadzorczej ewa.oranowska-wrobel@wsm-zc.waw.pl
Agnieszka Chrząszcz Członek Rady Nadzorczej agnieszka.chrzaszcz@wsm-zc.waw.pl
Zbigniew Guziuk Członek Rady Nadzorczej zbigniew.guziuk@wsm-zc.waw.pl
Sławomir Jagoliński Członek Rady Nadzorczej slawomir.jagolinski@wsm-zc.waw.pl
Zofia Konarska Członek Rady Nadzorczej zofia.konarska@wsm-zc.waw.pl
Agnieszka Kowalska-Parszutas Członek Rady Nadzorczej agnieszka.kowalska-parszutas@wsm-zc.waw.pl
Małgorzata Kuźniewska Członek Rady Nadzorczej malgorzata.kuzniewska@wsm-zc.waw.pl
Renata Strycharska Członek Rady Nadzorczej renata.strycharska@wsm-zc.waw.pl
Waldemar Tararuj Członek Rady Nadzorczej waldemar.tararuj@wsm-zc.waw.pl
Jakub Wysoczański Członek Rady Nadzorczej jakub.wysoczanski@wsm-zc.waw.pl
Magdalena Ziemak Członek Rady Nadzorczej magdalena.ziemak@wsm-zc.waw.pl
Skład Komisji Rewizyjnej:
Jakub Wysoczański Przewodniczący Komisji jakub.wysoczanski@wsm-zc.waw.pl
Waldemar Tararuj Zastępca waldemar.tararuj@wsm-zc.waw.pl
Renata Strycharska Członek Komisji renata.strycharska@wsm-zc.waw.pl
Janusz Udziela Członek Komisji janusz.udziela@wsm-zc.waw.pl
Zbigniew Guziuk Członek Komisji zbigniew.guziuk@wsm-zc.waw.pl
Skład Komisji Technicznej:
Janusz Udziela Przewodniczący Komisji janusz.udziela@wsm-zc.waw.pl
Sławomir Markuszewski Zastępca slawomir.markuszewski@wsm-zc.waw.pl
Agnieszka Chrząszcz Członek Komisji agnieszka.chrzaszcz@wsm-zc.waw.pl
Waldemar Tararuj Członek Komisji waldemar.tararuj@wsm-zc.waw.pl
Sławomir Jagoliński Członek Komisji slawomir.jagolinsk@wsm-zc.waw.pl
Skład Komisji Społeczno-Kulturalnej:
Ewa Oranowska-Wróbel Przewodnicząca Komisji ewa.oranowska-wrobel@wsm-zc.waw.pl
Zofia Konarska Zastępca zofia.konarska@wsm-zc.waw.pl
Agnieszka Kowalska-Parszutas Członek Komisji agnieszka.kowalska-parszutas@wsm-zc.waw.pl
Małgorzata Kuźniewska Członek Komisji malgorzata.kuzniewska@wsm-zc.waw.pl
Magdalena Ziemak Członek Komisji magdalena.ziemak@wsm-zc.waw.pl