Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny

Druki

Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach artystycznych >>

Deklaracja w sprawie akceptacji regulaminu >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu >>

Wskazanie adresu do korespondencji >>

Wskazanie internetowego adresu e-mail do korespondencji >>

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni >>

Oświadczenie o zbyciu lokalu >>

Podanie o przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności >>

Ankieta – odrębna własność >>

Podanie o wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu >>

Oświadczenie o zmianie liczby osób zamieszkujących lokal >>

Oświadczenie (załącznik do podania o remont) >>

Formularz zgłoszeniowy do e-bok >>

Formularz zgłoszeniowy do loginu i hasła >>

Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę/usunięcie grzejnika >>

Wniosek o wyrażenie zgody na remont >>

Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę drzwi >>

Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę okien >>