Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny

Ogłoszenia

Konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy robót remontowych – remont dźwigu towarowego przy ul. Promyka 3Zaproszenie do składania ofert w konkursie na wyłonienie wykonawcy robót remontowych – remont dźwigów osobowych w budynku przy ul. Promyka 1

Zaproszenie do składania ofert w konkursie na wyłonienie wykonawcy robót remontowych – remont dźwigu osobowego kl. IV w budynku przy ul. Promyka 5

Zaproszenie do składania ofert w konkursie na wyłonienie wykonawcy robót remontowych – remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku B przy ul. Krasińskiego 16

Przedmiar Krasińskiego 16

Zaproszenie do składania ofert w konkursie na wyłonienie wykonawcy robót remontowych – remont klatek schodowych VIII – X wraz z modernizacją instalacji teletechnicznej w budynku przy ul. Krasińskiego 10

Przedmiar Krasińskiego 10