Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żoliborz Centralny"

Aktualności

Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą właścicieli lokali znajdujących się w nieruchomości przy ul. Słowackiego 5/13.

Zawiadomienie o zbieraniu głosów pod uchwałą właścicieli lokali

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 31.08.2023 r. Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 31.08.2023 r >> dostępne po zalogowaniu

Informujemy, że w zakładce „Akty prawne” podzakładka „Protokoły” >> „Protokoły Walnego Zgromadzenia” został zamieszczony Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 24.06.2023 r. Dokument jest dostępny po zalogowaniu

Zawiadomienie z dnia 22.06.2023 r.  Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 24.06.2023 r. zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22.06.2023 r. >>> dostępne po zalogowaniu

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 24.06.2023 r. >>> dostępne po zalogowaniu

O nas

Do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy 2540 Członków, którzy zamieszkują i użytkują łącznie 41 nieruchomości podzielonych na 15 kolonii. Każda Kolonia posiada swojego gospodarza (jednego lub więcej) który dba o czystość na swoim terenie oraz ułatwia kontakt między Mieszkańcami a Spółdzielnią.

Członkowie naszej Spółdzielni zamieszkują 2717 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 107 544 m2. Na terenie WSM „ŻC” można znaleźć również wiele, bo aż 113 lokali użytkowych takich jak banki, restauracje, sklepy, przedszkola, kluby których powierzchnia liczy sobie 9 461 m2. Dodatkowo posiadamy 81 garaży (powierzchnia łączna to 1 305 m2) oraz powierzchnie dodatkowe takie jak piwnice i magazyny.

Władze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

 • Prezes Zarządu: Barbara Hruszowiec
 • Członek Zarządu: Sławomir Zielski

Rada Nadzorcza

 • Przewodniczący: Janusz Udziela
 • Wiceprzewodniczący: Sławomir Markuszewski
 • Sekretarz: Ewa Oranowska-Wróbel
 • Członek RN: Agnieszka Chrząszcz
 • Członek RN: Zbigniew Guziuk
 • Członek RN: Sławomir Jagoliński
 • Członek RN: Agnieszka Kowalska-Parszutas
 • Członek RN: Małgorzata Kuźniewska
 • Członek RN: Renata Strycharska
 • Członek RN: Waldemar Tararuj
 • Członek RN: Jakub Wysoczański
 • Członek RN: Magdalena Ziemak