Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żoliborz Centralny"

Aktualności

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 24.06.2023 r. >>> dostępne po zalogowaniu

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie WSM „Żoliborz Centralny” w dniu 24.06.2023 r. >>> dostępne po zalogowaniu

Sprawozdanie z audytu

Sprawozdanie z analizy statusu prawnego zbywania wybranych lokali będących w zasobach WSM „Żoliborz Centralny” Sprawozdanie część 1 Sprawozdanie część 2

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą WSM „Żoliborz Centralny” uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni przekazujemy najważniejsze postanowienia. W strukturze Spółdzielni ponownie wyodrębniono następujące komórki organizacyjne:

Spacer edukacyjny

17 stycznia odbył się na Sadach Żoliborskich spacer edukacyjny z ornitologiem Marcinem Suchnio z Totemownia.pl. Na spacerze pojawiły się także dzieci z Pracowni Plastycznej WSM-ŻC. Dzieci poznały gatunki

O nas

Do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy 2540 Członków, którzy zamieszkują i użytkują łącznie 41 nieruchomości podzielonych na 15 kolonii. Każda Kolonia posiada swojego gospodarza (jednego lub więcej) który dba o czystość na swoim terenie oraz ułatwia kontakt między Mieszkańcami a Spółdzielnią.

Członkowie naszej Spółdzielni zamieszkują 2717 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 107 544 m2. Na terenie WSM „ŻC” można znaleźć również wiele, bo aż 113 lokali użytkowych takich jak banki, restauracje, sklepy, przedszkola, kluby których powierzchnia liczy sobie 9 461 m2. Dodatkowo posiadamy 81 garaży (powierzchnia łączna to 1 305 m2) oraz powierzchnie dodatkowe takie jak piwnice i magazyny.

Władze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

 • Prezes Zarządu: Barbara Hruszowiec
 • Członek Zarządu: Sławomir Zielski

Rada Nadzorcza

 • Przewodniczący: Janusz Udziela
 • Wiceprzewodniczący: Sławomir Markuszewski
 • Sekretarz: Ewa Oranowska-Wróbel
 • Członek RN: Agnieszka Chrząszcz
 • Członek RN: Zbigniew Guziuk
 • Członek RN: Sławomir Jagoliński
 • Członek RN: Agnieszka Kowalska-Parszutas
 • Członek RN: Małgorzata Kuźniewska
 • Członek RN: Renata Strycharska
 • Członek RN: Waldemar Tararuj
 • Członek RN: Jakub Wysoczański
 • Członek RN: Magdalena Ziemak