Witamy na stronie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ŻOLIBORZ CENTRALNY"

 

Klauzula informacyjna 

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” 

Szanowni Państwo, 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach. 

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady. 

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pani/Pan o realizację działań statutowych ze strony Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”. Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności statutowej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” informuje: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Próchnika 6, 01-585 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000026051, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f. W przypadku          art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, 

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak: 

  • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym,
  • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy, 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie Warszawskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, tacy jak:   

  • firmy informatyczne obsługujące system informatyczny i stronę internetową Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”,
  • firmy remontowo-budowlane, firmy wykonujące okresowe przeglądy techniczne, 
  • inni usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie;
  • firmy rozliczające koszty zużycia wody i ogrzewania, 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych, 

6. będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (a po powołaniu nowego organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9. jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” na adres ul. Adama Próchnika 6, 01-585 Warszawa, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 

10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i wynika z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach; podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania danych czynności lub usług przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Żoliborz Centralny”, 

11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”. 

W jaki sposób można śledzić zmiany wprowadzone do niniejszej Klauzuli informacyjnej: 

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia – Klauzuli informacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się 
z najnowszą wersją niniejszego Powiadomienia online lub do wglądu w biurze zarządu 
i  klatkach budynków mieszkalnych. Będziemy informować Panią/Pana o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

 

opublikowano 25.05.2018 r.

 

 

Szanowni mieszkańcy!

Oto strona internetowa przeznaczona dla Was. Łatwo znajdziecie na niej podstawowe informacje o WSM-ŻC, aktualności, sprawy ważne dla mieszkańców (jak zgłaszać awarie), a także dokumenty wymagane przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych (m.in. statut, uchwały i protokoły Rady Nadzorczej, protokół lustracji i roczne sprawozdania finansowe).

 

 

Udostępniamy Państwu kontakty do Członków Rady Nadzorczej, Zarządu, Biura Obsługi Mieszkańców, działów administracji Spółdzielni, Rad Kolonii oraz firm świadczących usługi konserwacyjne.

 

 

Funkcja logowania została stworzona aby Członkowie Spółdzielni swobodnie mogli poruszać się po stronie i mieć dostęp do informacji przeznaczonych specjalnie dla nich.

Mamy nadzieję, że strona okaże się pomocna i czytelna dla każdego użytkownika.

Bardzo zachęcamy do podzielenia się opiniami na temat strony. W tym celu proszę skorzystać z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie uwagi są mile widziane!

 

UWAGA!

Serdecznie Państwa zachęcamy do zakładania kont do naszej strony oraz kont e-BOK! Konto ogólne można uzyskać kontaktując się z BOM-em mailowo lub odwiedzając Spółdzielnię, zaś aby mieć konto e-BOK należy wypełnić krótkie podanie w Biurze Obsługi Klienta.