Uchwały Zarządu SPIS

Spis uchwał zarządu rok 2022

Spis uchwał zarządu rok 2021

Spis uchwał zarządu rok 2020

Spis uchwał zarządu rok 2019

Spis uchwał zarządu rok 2018

Spis uchwał zarządu rok 2017

Spis uchwał zarządu rok 2016

Spis uchwał zarządu rok 2015

Spis uchwał zarządu rok 2014

Spis uchwał zarządu rok 2013

Spis uchwał zarządu rok 2012

Spis uchwał zarządu rok 2011

Spis uchwał zarządu rok 2010

Spis uchwał zarządu rok 2009

 

2022


1. Uchwała z dnia 03.01.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

2. Uchwała z dnia 10.01.2022 r. w sprawie realizacji planu remontów na rok 2022 ustanowionego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22 z dnia 16.12.2021 r.

3. Uchwała z dnia 17.01.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM"ŻC"

4. Uchwała z dnia 25.01.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM"ŻC"

5. Uchwała z dnia 10.02.2022 r. w sprawie ustalenia kosztu podgrzania wody w nieruchomościach w okresie 1.07-31.12.2021 r.

6. Uchwała z dnia 14.02.2022 r. w sprawie określenia zasad instalacji i korzystania ze światła w piwnicach lokatorskich

7. Uchwała z dnia 16.02.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM"ŻC"

8. Uchwała z dnia 17.02.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM"ŻC"

9. Uchwała z dnia 21.02.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

10. Uchwała z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmian w dopłatach z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

11. Uchwała z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

12. Uchwała z dnia 28.02.2022 r. w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania za 2021 rok z użytkownikami lokali mieszkalnych

13. Uchwała z dnia 09.03.2022 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2021 rok – należności przedawnione

14. Uchwała z dnia 09.03.2022 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2021 rok – aktualizacja należności

15. Uchwała z dnia 15.03.2022 r. w sprawie kosztów związanych z poddawaniem pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwał właścicieli lokali w nieruchomościach będących w zasobach Spółdzielni

16. Uchwała z dnia 17.03.2022 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

17. Uchwała z dnia 23.03.2022 r. w sprawie określenia zasad instalacji i korzystania ze światła w pomieszczeniach gospodarczych, schowkach

18. Uchwała z dnia 23.03.2022 r. w sprawie rozliczenia wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2021 r.

19. Uchwała z dnia 23.03.2022 r. w sprawie kosztów wymiany urządzeń pomiarowych – wodomierzy przyporządkowanych do lokali mieszkalnych wchodzących w skład WSM „ŻC”

20. Uchwała z dnia 19.04.2022 r. w sprawie poddania pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Promyka 5

21. Uchwała z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC

22. Uchwała z dnia 21.04.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC

23. Uchwała z dnia 21.04.2022 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

24. Uchwała z dnia 24.04.2022 r. w sprawie poddania pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Krasińskiego 16

25. Uchwała z dnia 11.05.2022 r. w sprawie naliczenia opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul. Popiełuszki 16

26. Uchwała z dnia 11.05.2022 r. w sprawie naliczenia opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul. Sarbiewskiego 2

27. Uchwała z dnia 12.05.2022 r. w sprawie poddania pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Suzina 3

28. Uchwała z dnia 13.05.2022 r. w sprawie naliczeń opłat za wieczyste użytkowanie dla nieruchomości przy ul. Sarbiewskiego 2 i Popiełuszki 16

29. Uchwała z dnia 20.05.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC

30. Uchwała z dnia 24.05.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC

31. Uchwała z dnia 26.05.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC

32. Uchwała z dnia 02.06.2022 r. w sprawie rozliczeń księgowych dla lokali zamkniętych

 

2021

1. Uchwała z dnia 05.01.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

2. Uchwała z dnia 07.01.2021 r. w sprawie realizacji planu remontów na rok 2021 ustanowionego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 20 z dnia 16.11.2020 r.

3. Uchwała z dnia 07.01.2021 r. w sprawie programu pomocowego - lokale użytkowe

4. Uchwała z dnia 08.01.2021 r. w sprawie programu pomocowego - lokale mieszkalne

5. Uchwała z dnia 11.01.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

6. Uchwała z dnia 25.01.2021 r. w sprawie poddania pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 18 w Warszawie,IV Kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”w sprawie przebudowy i rozbudowy wiaty śmietnikowej na nieruchomości wspólnej

7. Uchwała z dnia 25.01.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

8. Uchwała z dnia 25.01.2021 r. w sprawie zmian w dopłatach z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9. Uchwała z dnia 28.01.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych.

10. Uchwała z dnia 28.01.2021 r. w sprawie kosztów wymiany urządzeń pomiarowych - wodomierzy przyporządkowanych do lokali mieszkalnych w nieruchomościach, które są w zasobach WSM "ŻC"

11. Uchwała z dnia 28.01.2021 r. w sprawie podziału kosztów wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości Próchnika 6, 4 i 2 znajdujących się w zasobach WSM "ŻC"

12. Uchwała z dnia 02.02.2021 r. w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania za 2020 rok z użytkownikami lokali mieszkalnych

13. Uchwała z dnia 09.02.2021 r. w sprawie ustalenia kosztu podgrzania wody w nieruchomościach w dn. 01.07 - 31.12.2020 r.

14. Uchwała z dnia 12.02.2021 r. w sprawie przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID

15. Uchwała z dnia 16.02.2021 r. w sprawie odśnieżania dachów budynków mieszkalnych w zasobach WSM "ŻC"

16. Uchwała z dnia 18.02.2021 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2020 r. - należności przedawnione

17. Uchwała z dnia 18.02.2021 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2020 r. - aktualizacja należności

18. Uchwała z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego nr 20 przy ulicy Tucholskiej 13

19. Uchwała z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego nr 35 przy ulicy Filareckiej 3
 
20. Uchwała z dnia 25.02.2021 r. w sprawie  przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"
 
21. Uchwała z dnia 08.03.2021 r. w sprawie poddania pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Adama Próchnika 8 w Warszawie, IX Kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” w sprawie przebudowy i rozbudowy wiaty śmietnikowej na nieruchomości wspólnej

22. Uchwała z dnia 08.03.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

23. Uchwała z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

24. Uchwała z dnia 22.03.2021 r. w sprawie rozliczenia wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2020 r.

25. Uchwała z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zakazu stosowania dmuchaw

26. Uchwała z dnia 22.03.2021 r. w sprawie lustracji w Spółdzielni za okres 2018-2020

27. Uchwała z dnia 24.03.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

28. Uchwała z dnia 29.03.2021 r. w sprawie rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych w WSM "Żoliborz Centralny"

29. Uchwała z dnia 06.04.2021 r. w sprawie przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19

30. Uchwała z dnia 09.04.2021 r. w sprawie określenia wysokości wkładu budowlanego jaki wnieść powinien najemca lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Tucholskiej 13 w Warszawie w związku z realizacją prawa do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na podstawie art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27)

31. Uchwała z dnia 12.04.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

32. Uchwała z dnia 21.04.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz "Centralny"

33. Uchwała z dnia 24.04.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Tucholskiej 13

34. Uchwała z dnia 30.04.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

35. Uchwała z dnia 30.04.2021 r. w sprawie rozwiązania sprawy elektronicznych nośników reklamowych Clear Channel

36. Uchwała z dnia 02.06.2021 r. w sprawie ustalenia okresu grzewczego dla użytkowników lokali użytkowych w zasobach WSM "ŻC"

37. Uchwała z dnia 14.06.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

38. Uchwała z dnia 23.06.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

39. Uchwała z dnia 23.06.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

40. Uchwała z dnia 23.06.2021 r. w sprawie kwot istotnych dla sprawozdań za rok 2019, 2020, 2021

41. Uchwała z dnia 12.07.2021 w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

42. Uchwała z dnia 16.07.2021 r. w sprawie nośników reklamowych Clear Channel Sp z o.o.

43. Uchwała z dnia 20.07.2021 w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

44. Uchwała z dnia 29.07.202 1r. w sprawie poddania pod głosownie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Z. Krasińskiego 16 w Warszawie, III Kolonii WSM „ŻC” w sprawie montażu wiaty na rowery na nieruchomości wspólnej

45. Uchwała z dnia 29.07.2021 r. w sprawie poddania pod głosownie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Warszawie, I Kolonii WSM „ŻC” w sprawie wykonania rampy dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych do budynku na nieruchomości wspólnej

46. Uchwała z dnia 17.08.2021 r. w sprawie ustalenia kosztu podgrzania wody w nieruchomościach w okresie 1.01-30.06.2021 r.

47. Uchwała z dnia 18.08.2021 w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

48. Uchwała z dnia 19.08.2021 w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

49. Uchwała z dnia 25.08.2021 w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

50. Uchwała z dnia 08.09.2021 r. w sprawie poddania pod głosownie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. K. Promyka 1, Kolonii „Kępa Potocka” WSM „ŻC” w sprawie montażu oświetlenia ciągu pieszego na nieruchomości wspólnej

51. Uchwała z dnia 20.09.2021 r. w sprawie wysokości opłat i zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzew wody

52. Uchwała z dnia 20.09.2021 w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

53. Uchwała z dnia 23.09.2021 w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

54. Uchwała z dnia 24.09.2021 r. w sprawie wysokości opłat za dostarczenie ciepła do podgrzania wody

55. Uchwała z dnia 24.09.2021 r. w sprawie określenia opłaty miesięcznej za zajęcia w Pracowni Plastycznej WSM "Żoliborz Centralny"

56. Uchwała z dnia 24.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu WSM "ŻC" nr 12 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Pracowni Plastycznej i Klubów WSM "ŻC"

57. Uchwała z dnia 27.09.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

58. Uchwała z dnia 30.09.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

59. Uchwała z dnia 30.09.2021 r. w sprawie kosztów wymiany urządzeń pomiarowych - wodomierzy przyporządkowanych do lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów WSM "ŻC"

60. Uchwała z dnia 20.10.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

61. Uchwała z dnia 21.10.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

62. Uchwała z dnia 26.10.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

63. Uchwała z dnia 04.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

64. Uchwała z dnia 08.11.2021 r. w sprawie poddania pod głosownie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. K. Promyka 3, Kolonii „Kępa Potocka” WSM „ŻC” w sprawie montażu szlabanu na nieruchomości wspólnej

65. Uchwała z dnia 08.11.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

66. Uchwała z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

67. Uchwała z dnia 19.11.2021 r. w sprawie poddania pod głosownie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Z. Krasińskiego 10, I Kolonii WSM „ŻC” w sprawie wyrażenia zgody WSM "ŻC" na wyrażenie zgody na przebudowę nieruchomości wspólnej w związku z przebudową i podziałem lokalu nr 200 przy ul. Krasińskiego 10 (kl. IX)

68. Uchwała z dnia 19.11.2021 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej

69. Uchwała z dnia 30.11.2021 r. w sprawie realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Koźmiana w Warszawie (KW nr WA1M/00496951/8) terenu zamkniętego wewnętrznego dla mieszkańców budynków przy ul. Promyka 1 (KW nr WA1M/00463034/4), ul. Promyka 3 (KW nr WA1M/00463037/5), ul. Promyka 5 (KW nr WA1M/00463033/7)

70. Uchwała z dnia 30.11.2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu zamkniętego WSM "Żoliborz Centralny" w Warszawie położonego na nieruchomości KW nr WA1M/00496951/8 (pomiędzy nieruchomościami przy ul. Promyka 1, 3 i 5)

71. Uchwała z dnia 03.12.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

72. Uchwała z dnia 07.12.2021 r.  w sprawie wysokości opłat i zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzew wody

73. Uchwała z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wysokości opłaty stałej za dostarczenie ciepła do podgrzania wody

74. Uchwała z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wysokości opłat miesięcznych dla lokali mieszkalnych, z tytułu użytkowania wieczystego części wspólnych gruntu

75. Uchwała z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wysokości opłat na podatek od nieruchomości dla lokali mieszkalnych

76. Uchwała z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wysokości czynszu najmu dla lokali mieszkalnych

77. Uchwała z dnia 14.12.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

78. Uchwała z dnia 14.12.2021 r. w związku z Uchwałą nr LVI/1749/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.11.2021 r.

79. Uchwała z dnia 15.12.2021 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

80. Uchwała z dnia 15.12.2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 i 2022

81. Uchwała z dnia 15.12.2021 r. w sprawie rozliczenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za lata 2016-2018, nieruchomość Próchnika 8A

82. Uchwała z dnia 15.12.2021 r. w sprawie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, nieruchomość Słowackiego 5/13 i Próchnika 8A

83. Uchwała z dnia 21.12.2021 r. w sprawie poddania pod głosownie w trybie indywidualnego zbierania głosów uchwały właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul. Z. Krasińskiego 10, I Kolonii WSM „ŻC” w sprawie wyrażenia zgody WSM "ŻC" na wyrażenie zgody na umieszczenie na nieruchomości wspólnej, na elewacji budynku przy ul. Krasińskiego 10 w Warszawie dwóch sztuk oznakowania oddziału logiem Santander Bank Polska S.A.

84. Uchwała z dnia 21.12.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

 

 

 

2020

1. Uchwała z dnia 07.01.2020 r. w sprawie realizacji planu remontów na rok 2020 ustanowionego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 36 z dnia 09.12.2019 r.

2. Uchwała z dnia 17.01.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

3. Uchwała z dnia 20.01.2020 r. w sprawie Uchwały Zarządu WSM "ŻC" nr 79 z dnia 31.12.2019 r.

4. Uchwała z dnia 21.01.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

5. Uchwała z dnia 22.01.2020 r. w sprawie rozliczenia wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2019 r.

6. Uchwała z dnia 24.01.2020 r. w sprawie organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia Spółdzielni.

7. Uchwała z dnia 05.02.2020 r. w sprawie ustalenia kosztu pogrzania wody w nieruchomościach w okresie 01.07 - 31.12.2019 r.

8. Uchwała z dnia 18.02.2020 r. w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania za 2019 rok z użytkownikami lokali mieszkalnych

9. Uchwała z dnia 21.02.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

10. Uchwała z dnia 21.02.2020 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2019 rok - należności przedawnione

11. Uchwała z dnia 25.02.2020 r. w sprawie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów

12. Uchwała z dnia 27.02.2020 r. w sprawie rozliczeń księgowych za 2019 rok - aktualizacja należności

13. Uchwała z dnia 04.03.2020 r. w sprawie określenia wysokości czynszu najmu dla lokali mieszkalnych

14. Uchwała z dnia 06.03.2020 r. w sprawie korekty zapisów konta 204

15. Uchwała z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19

16. Uchwała z dnia 12.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19

17. Uchwała z dnia 12.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19

18. Uchwała z dnia 17.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19

19. Uchwała z dnia 18.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19

20. Uchwała z dnia 30.03.2020 r. w sprawie programu pomocowego

21. Uchwała z dnia 30.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19

22. Uchwała z dnia 30.03.2020 r. w sprawie programu pomocowego (lokale użytkowe)

23. Uchwała z dnia 31.03.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

24. Uchwała z dnia 14.04.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

25. Uchwała z dnia 21.04.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

26. Uchwała z dnia 20.04.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "ŻC"

27. Uchwała z dnia 27.04.2020 r. w sprawie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Tucholskiej 9, 11, 13

28. Uchwała z dnia 28.04.2020 r. w sprawie Uchwały Zarządu WSM "ŻC" nr 11 z 25.02.2020 r. w sprawie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów

29. Uchwała z dnia 29.04.2020 r. w sprawie programu pomocowego - lokale użytkowe

30. Uchwała z dnia 04.05.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

31. Uchwała z dnia 14.05.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

32. Uchwała z dnia 26.05.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

33. Uchwała z dnia 28.05.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

34. Uchwała z dnia 01.06.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

35. Uchwała z dnia 15.06.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

36. Uchwała z dnia 17.06.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

37. Uchwała z dnia 22.06.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

38. Uchwała z dnia 24.06.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

39. Uchwała z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia zasad instalacji i korzystania ze światła w piwnicach lokatorskich

40. Uchwała z dnia 01.07.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

41. Uchwała z dnia 03.08.2020 r. w sprawie ustalenia kosztu podgrzania wody w nieruchomościach w okresie 01.01 - 30.06.2020 r.

42. Uchwała z dnia 03.08.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

43. Uchwała z dnia 12.08.2020 r. w sprawie rozwiązania spraw pracowniczych

44. Uchwała z dnia 12.08.2020 r. w sprawie przeksięgowania kaucji za lokal użytkowy

45. Uchwała z dnia 19.08.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

46. Uchwała z dnia 18.09.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków 

47. Uchwała z dnia 20.09.2020 r. w sprawie sporządzenia wyceny nieruchomości przy ul. Tucholskiej 13

48. Uchwała z dnia 22.09.2020 r. w sprawie sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16

49. Uchwała z dnia 23.09.2020 r. w sprawie sporządzenie pomiarów geodezyjnych budynku Kina "Tęcza" oraz przyległego terenu

50. Uchwała z dnia 30.09.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków WSM "Żoliborz Centralny"

51. Uchwała z dnia 30.09.2020 r. w sprawie odstąpienia od odsetek od nakazów płatniczych