Uchwały Rady Nadzorczej SPIS

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2022

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2021

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2020

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2019

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2018

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2017

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2016

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2015

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2014

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2013

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2012

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2011

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2010

Spis uchwał Rady Nadzorczej rok 2009

2022

1. Uchwała z dnia 31.01.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

2. Uchwała z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 06.12.2021 r.

3. Uchwała z dnia 31.01.2022 r. w sprawie planu pracy Rady Nadzorczej w 2022 r.

4. Uchwała z dnia 21.03.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

5. Uchwała z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2022 r.

6. Uchwała z dnia 21.03.2022 r. w sprawie powołania do Komisji Technicznej Rady Nadzorczej WSM "ŻC"

7. Uchwała z dnia 21.03.2022 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Nadzorczej nr 22a/2002, 14/97, 7/2008, 9/2008

8. Uchwała z dnia 23.05.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

9. Uchwała z dnia 23.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2022 r.

10. Uchwala z dnia 23.05.2022 r. w sprawie rozwiązania komisji regulaminowej Rady Nadzorczej i dalszych prac nad regulaminami

 

2021


1. Uchwała z dnia 25.01.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

2. Uchwała z dnia 25.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 07.12.2020 r.

3. Uchwała z dnia 25.01.2021 r. w sprawie planu pracy Rady Nadzorczej w 2021 r.

4. Uchwała z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcie porządku obrad

5. Uchwała z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej w dniu 25.01.2021 r.

6. Uchwała z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie kosztów wymiany urządzeń pomiarowych – wodomierzy przyporządkowanych do lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz ratalnej zapłaty kosztów wymiany wodomierzy

7. Uchwała z dnia 24.05.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

8. Uchwała z dnia 24.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej w dniu 22.03.2021 r.

9. Uchwała z dnia 23.08.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

10. Uchwała z dnia 23.08.2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółdzielnia za rok 2020

11. Uchwała z dnia 23.08.2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2020

12. Uchwała z dnia 23.08.2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2020

13. Uchwała z dnia 23.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2021 r.

14. Uchwała z dnia 23.08.2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowych przechodu i przejazdu na nieruchomości przy ul. Popiełuszki 16

15. Uchwała z dnia 25.10.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

16. Uchwała z dnia 25.10.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z dnia 23.08.2021 r.

17. Uchwała z dnia 25.10.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 14 lipca 2020 r. do 25 października 2021 r.

18. Uchwała z dnia 25.10.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 20/2020 z dnia 16.11.2020 r. w sprawie planu remontów na 2021 r.

19. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

20. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2021 r.

21. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie planu finansowo-gospodarczego na rok 2022

22. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie planu remontów na rok 2022

23. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalowych dla członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni

24. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie bonifikaty w opłatach lokalowych dla członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych oraz członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych

25. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie opłat za domofony i dźwigi osobowe (windy) dla członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni

26. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 – 2022

27. Uchwała z dnia 06.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 20 z dnia 16.11.2020 r. w sprawie planu remontów na 2021 rok

 

 

2020

1. Uchwała z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

2. Uchwała z dnia 20.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej w dniu 09.12.2019 r.

3. Uchwała z dnia 20.01.2020 r. w sprawie planu pracy Rady Nadzorczej w 2020 r.

4. Uchwała z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wyboru sekretarza Prezydium Rady Nadzorczej

5. Uchwała z dnia 18.06.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

6. Uchwała z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019

7. Uchwała z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019

8. Uchwała z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2019

9. Uchwała z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z dnia 20.01.2020 r.

10. Uchwała z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z dnia 18.05.2020 r.

11. Uchwała z dnia 13.07.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

12. Uchwała z dnia 13.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2020 r.

13. Uchwała z dnia 13.07.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od dnia 16.05.2019 r. do dnia 13.07.2020 r.

14. Uchwała z dnia 13.07.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej nr 36 z 09.12.2019 r. w sprawie planu remontów na rok 2020.

15. Uchwała z dnia 07.09.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

16. Uchwała z dnia 07.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z dnia 13.07.2020 r.

17. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

18. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z 07.09.2020 r.

19. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie planu finansowo- gospodarczy na 2021 r.

20. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie planu remontów 2021 r.

21. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat lokalowych w sytuacji ustawowego przesunięcia terminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

22. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podziale na nieruchomości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 2021 r. (utrzymanie wysokości stawek z 2020 r.) oraz ustalenie wysokości stawki na fundusz remontowy na 2021 r (zmniejszenie stawki w porównaniu do 2020 r.)

23. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustalenia bonifikaty w opłatach lokalowych dla członków Spółdzielni w zakresie opłaty eksploatacyjnej (utrzymanie bonifikaty)

24. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za domofony i dźwigi osobowe (windy) na 2021 r. w podziale na nieruchomości (utrzymanie stawek z 2020 r.)

25. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach Tucholska 13 i Tucholska 9

26. Uchwała z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Tucholska 9

27. Uchwała z dnia 07.12.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

28. Uchwała z dnia 07.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z 16.11.2020 r.

29. Uchwała z dnia 07.12.2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowych nagród Członkom Zarządu

 

2019

1. Uchwała z dnia 21.01.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

2. Uchwała z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej w dniu 10.12.2018 r.

3. Uchwała z dnia 21.01.2019 r. w sprawie planu i harmonogramu pracy Rady Nadzorczej na 2019 r.

4. Uchwała z dnia 21.01.2019 r. w sprawie określenia minimalnych warunków, których spełnienie umożliwi przekształcenie lokalu Mickiewicza 35/14 i garażu w odrębną własność

5. Uchwała z dnia 18.02.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

6. Uchwała z dnia 18.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2019 r.

7. Uchwała z dnia 08.04.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

8. Uchwała z dnia 08.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej w dniu 18.02.2019 r.

9. Uchwała z dnia 08.04.2019 r. w sprawie Regulaminu Rad Kolonii WSM "Żoliborz Centralny"

10. Uchwała z dnia 06.05.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

11. Uchwała z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2018

12. Uchwała z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018

13. Uchwała z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2018

14. Uchwała z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2014

15. Uchwała z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej w dniu 08.04.2019 r.

16. Uchwała z dnia 15.05.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

17. Uchwała z dnia 15.05.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i Komisji Rady z działalności w okresie od 18.06.2018 r. do 15.05.2019 r.

18. Uchwała z dnia 29.07.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

19. Uchwała z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej nr 4 w dniu 06.05.2019 r.

20. Uchwała z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Rady Nadzorczej nr 5 w dniu 15.05.2019 r.

21. Uchwała z dnia 20.07.2019 r. w sprawie  określenia zasad sporządzania protokołów i nagrań z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ich przechowywania i udostępnienia Członkom WSM "Żoliborz Centralny"

22. Uchwała z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 49 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie planu remontów na 2019 rok

23. Uchwała z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

24. Uchwała z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 29.07.2019 r.

25. Uchwała z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej danych i informacji dotyczących funkcjonowania Spółdzielni

26. Uchwała z dnia 26.09.2019 r. w sprawie budynku przy ul. Tucholskiej 13

27. Uchwała z dnia 28.10.2019 r. w sprawie przyjęcia  porządku obrad

28. Uchwała z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2019 r.

29. Uchwała z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za lata 2019 - 2020

30. Uchwała z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 49 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie planu remontów na 2019 r.

31. Uchwała z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały przedkładanego Walnemu Zgromadzeniu Członków w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

32. Uchwała z dnia 28.10.2019 r.

33. Uchwała z dnia 09.12.2019 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad

34. Uchwała z dnia 09.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z RN w dniu 28.10.2019 r.

35. Uchwała z dnia 09.12.2019 r. w sprawie planu finansowo-gospodarczego na 2020 r.

36. Uchwała z dnia 09.12.2019 r. w sprawie planu remontów na 2020 r.

37. Uchwała z dnia 09.12.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalowych

38. Uchwała z dnia 09.12.2019 r. w sprawie bonifikaty w opłatach lokalowych dla członków

39. Uchwała z dnia 09.12.2019 r. w sprawie wysokości opłat za domofony i dźwigi 

 

2018

1. Uchwała z dnia 15.01.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

2. Uchwała z dnia 15.01.2018 r. dotycząca nadania Członkowi RN dostępu do systemu księgowego

3. Uchwała z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

4. Uchwała z dnia 29.01.2018 r. dotycząca ramowego planu i harmonogramu pracy RN 

5. Uchwała z dnia 12.02.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

6. Uchwała z dnia 12.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowej

7. Uchwała z dnia 12.02.2018 r. w sprawie powołania doradcy Komisji Regulaminowej

8. Uchwała z dnia 12.03.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

9. Uchwała z dnia 12.03.2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu nr 9 z posiedzenia RN 

10. Uchwała z dnia 12.03.2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu nr 1 z posiedzenia RN 

12. Uchwała z dnia 12.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16

13. Uchwała z dnia 09.04.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

14. Uchwała z dnia 09.04.2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu nr 2 z posiedzenia RN 

15. Uchwała z dnia 09.04.2018 r. w sprawie wysokości opłat za domofony i dźwigi osobowe (windy) dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych w zasobach WSM "ŻC" 

16. Uchwała z dnia 09.04.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej z 11.12.2017 r. w sprawie planu remontów na 2018 r.

17. Uchwała z dnia 14.05.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

18. Uchwała z dnia 14.05.2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego WSM "ŻC" za 2017 rok

19. Uchwała z dnia 14.05.2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku

20. Uchwała z dnia 14.05.2018 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2017

21. Uchwała z dnia 14.05.2018  r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  i Komisji Rady z działalności w okresie od 25.06.2017 r. do 04.05.2018 r.
22. Uchwała z dnia 25.06.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

23. Uchwała z dnia 25.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej

24. Uchwała z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady Nadzorczej kadencji 2018 - 2021

25. Uchwała z dnia 25.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej kadencji 2018 - 2021

26. Uchwała z dnia 25.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej kadencji 2018 - 2021

27. Uchwała z dnia 25.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej kadencji 2018 - 2021

28. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

29. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 25 czerwca 2018 r.

30. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu i trybu pracy Komisji Rewizyjnej oraz uchyleniu uchwał Rady Nadzorczej.

31. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Technicznej.

32. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Kulturalnej.

33. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowej.

34. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie Planu pracy i harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej w 2018 r.

35. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach przy ulicy Tucholskiej nr 13 i ulicy Tucholskiej nr 9.

36. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (zgodnie z treścią art. 3051 kodeksu cywilnego) na nieruchomości przy ulicy Tucholskiej 9.

37. Uchwała z dnia 30.07.2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (zgodnie z treścią art. 3051 kodeksu cywilnego) na nieruchomości przy ulicy Tucholskiej 13.

38. Uchwała z dnia 24.09.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

39. Uchwała z dnia 24.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu obrad RN z dnia 30 lipca 2018 r.

40. Uchwała z dnia 24.09.2018 r. w sprawie przedstawiania Radzie Nadzorczej danych i informacji dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.

41. Uchwała z dnia 24.09.2018 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”.

42. Uchwała z dnia 24.09.2018 r. w sprawie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego.

43. Uchwała z dnia 24.09.2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Regulaminowej Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny”.

44. Uchwała z dnia 24.09.2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu rozliczania kosztów zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych.

45. Uchwała z dnia 24.09.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 30 z 17.10.2016 r.

46. Uchwała z dnia 22.11.2018 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad;

47. Uchwała z dnia 22.11.2018 r. w sprawie zmiany schematu organizacyjnego;   

48. Uchwała z dnia 22.11.2018 r. w sprawie planu gospodarczego WSM „Żoliborz Centralny” na rok 2019;

49. Uchwała z dnia 22.11.2018 r. w sprawie planu remontów WSM „Żoliborz Centralny” na rok 2019;

50. Uchwała z dnia 22.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały RN nr 38 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie planu remontów na rok 2018;

51. Uchwała z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wysokości opłat za domofony i dźwigi osobowe (windy) dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych  w zasobach WSM „Żoliborz Centralny”.

52. Uchwała z dnia 22.11.2018 r. w sprawie kosztów wymiany urządzeń pomiarowych – wodomierzy przyporządkowanych do lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz ratalnej zapłaty kosztów wymiany wodomierzy.

53. Uchwała z dnia 22.11.2018 r. w sprawie upoważnienia Członków RN do negocjacji z Zarządem.

54. Uchwała z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie uchwalenia porządku obrad.

55. Uchwała z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 24 września 2018 r.

56. Uchwała z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 22 listopada 2018 r.

57. Uchwała z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 40 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie finansowania koszów Międzypokoleniowego Chóru Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”.

58. Uchwała z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Krasińskiego 16 w Warszawie (KW Nr WA1M/00021634/0, KW Nr WA1M/00504492/2).

59. Uchwała z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie stawek opłat za lokale mieszkalne dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ”Żoliborz Centralny” (opłata eksploatacyjna, zaliczka na poczet kosztów funduszu remontowego) obowiązujących od 01.01.2019 r.

60. Uchwała z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni - Barbary Hruszowiec.

61. Uchwała z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółdzielni -Sławomira Zielskiego.

 

 

2017 

1. z dnia 27.02.2017 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny"

2. Uchwała z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

3. Uchwała z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

4. Uchwała z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

5. Uchwała z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

6. Uchwała z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

7. Uchwała z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

8. Uchwała z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

9. Uchwała z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

10. Uchwała z dnia 11.05.2017 r. 

11. Uchwała z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (zgodnie z treścią art. 3051kodeksu cywilnego)   na nieruchomości oznaczonej adresem Mickiewicza 35

12. Uchwała z dnia 11.05.2017 r. w sprawie zmiany trybu działania Komisji Rewizyjnej RN

13. Uchwała z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego WSM "ŻC" za 2016 rok

14. Uchwała z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku

15. Uchwała z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2016

16. Uchwała z dnia 25.05.2017  r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 11 czerwca 2016 r.

17. Uchwała z dnia 25.05.2017 r. w sprawie przyjęcia uzasadnienia dodatkowych prac Komisji Statutowej po 20.11.2016 r. 

18. Uchwała z dnia 25.05.2017 r. Wniosek do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia 

19. Uchwała z dnia 20.06.2017 r. w sprawie preliminarza rzeczowo-finansowego remontów na lata 2015-2017

20. Uchwała z dnia 11.09.2017 r. w sprawie planu i harmonogramu pracy Rady Nadzorczej

21. Uchwała z dnia 11.09.2017 r. w sprawie powołania członka Komisji Społeczno-kulturalnej Rady Nadzorczej

22. Uchwała z dnia 11.09.2017 r. w sprawie przedstawionej przez Komisję Rewizyjną analizy spraw nieruchomości przy ul. Popiełuszki 16

23. z dnia 30.10.2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

24. z dnia 30.10.2017 r. w sprawie preliminarza rzeczowo-finansowego na lata 2015-2017

25. z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni w prawo własności

26. z dnia 27.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych w zasobach WSM "ŻC" 

27. z dnia 27.11.2017 r. w sprawie planu gospodarczego za rok 2018

28. z dnia 27.11.2017 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz kosztów funduszu remontowego w zakresie obciążającym członków Spółdzielni i udzielania bonifikaty członkom Spółdzielni w opłacie eksploatacyjnej

29. z dnia 27.11.2017 r. w sprawie finansowania kosztów Międzypokoleniowego Chóru WSM „ŻC”

30. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

31. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie uchylenie Uchwały RN nr 26 z 27.11.2017 r.

32. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie uchylenie Uchwały RN nr 27 z 27.11.2017 r.

33. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie uchylenie Uchwały RN nr 28 z 27.11.2017 r.

34. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie uchylenie Uchwały RN nr 29 z 27.11.2017 r.

35. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie planu gospodarczego na rok 2018

36. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych w zasobach WSM ,,ŻC"

37. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny" o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz kosztów funduszu remontowego w zakresie obciążającym członków Spółdzielni i udzielenia bonifikaty członkom Spółdzielni w opłacie eksploatacyjnej

38. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie planu remontów na rok 2018

39. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za lata 2017-2018

40. z dnia 11.12.2017 r. w sprawie finansowania kosztów Międzypokoleniowego Chóru WSM „ŻC”

 

 

2016

1. z dnia 04.01.2016 r. w sprawie: zatrudnienia i wynagrodzenia Członka Zarządu

2. z dnia 18.01.2016 r. w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2015

3. z dnia 04.04.2016 r. w sprawie: planu gospodarczego na rok 2016

4. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

5. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

6. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

7. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

8. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

9. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

10. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

11. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

12. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

13. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

14. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

15. Uchwała z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

17. Uchwała z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2015

18. Uchwała z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2015

19. Uchwała z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie zamiany gruntów pomiędzy WSM "ŻC", a Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Warszawie

20. Uchwała z dnia 11.05.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 30 maja 2015 r.

21. Uchwała z dnia 11.05.2016 r.

22. Uchwała z dnia 11.05.2016 r. 

23. Uchwała z dnia 20.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu i harmonogramu pracy RN

24. Uchwała z dnia 11.07.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 24/2014 RN z dnia 08.12.2014 r. w sprawie preliminarza rzeczowo-finansowego na lata 2015-2017

25. Uchwała z dnia 12.09.2016 r.

26. Uchwała z dnia 12.09.2016 r.

27. Uchwała z dnia 12.09.2016 r.

28. Uchwała z dnia 17.10.2016 r. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok

29. Uchwała z dnia 17.10.2016 r.

30. Uchwała z dnia 17.10.2016 r. sprawie utworzenia w siedzibie WSM "ŻC" stanowiska komputerowego w celu umożliwienia realizacji zadań RN wynikających ze Statutu Spółdzielni i przepisów powszechnie obowiązujących

31. Uchwała z dnia 07.11.2016 r.

32. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

33. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

34. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC" 

35. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC"

36. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC” 

37. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

38. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

39. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

40. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

41. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

42. Uchwała z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

43. Uchwała z dnia 19.12.2016 r. w sprawie planu gospodarczego na rok 2017

44. Uchwała z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych w zasobach WSM „ŻC” 

45. Uchwała z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia WSM „ŻC” o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych  z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków spółdzielni i udzielenia bonifikaty członkom Spółdzielni w opłacie eksploatacyjnej


2015

1. z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wyboru sekretarza Rady Nadzorczej

2. z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

3. z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: przedłużenia umowy zlecenia zawartej z Ewą Lenartowicz członkiem Rady Nadzorczej oddelegowaną do pełnienia obowiązków członka Zarządu i wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej upoważnionych do dokonania tej czynności

4. z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: udzielenia nagrody Prezesowi Spółdzielni

5. z dnia 09.03.2015r. w sprawie : Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz uchylenia uchwały 45/2013 z dnia 20 maja 2013r.

6. Uchwała z dnia 29.06.2015r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Uchwała z dnia 29.06.2015r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Uchwała z dnia 29.06.2015r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Uchwała z dnia 29.06.2015r. w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.

10. Uchwała z dnia 29.06.2015r. w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej WSM „Żoliborz Centralny”.

10A. Uchwała z dnia 08.07.2015r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej obrad Rady Nadzorczej w dniu 8 lipca 2015 r.

11. Uchwała z dnia 08.07.2015r. w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Spółdzielni i powołania członka Zarządu Spółdzielni.

12. Uchwała z dnia 08.07.2015r. w sprawie: składu osobowego Zarządu Spółdzielni po wyborze członka Zarządu.

13. Uchwała z dnia 08.07.2015r. w sprawie: powołania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”.

14. Uchwała z dnia 08.07.2015r. w sprawie: powołania członków Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”.

15. Uchwała z dnia 08.07.2015r. w sprawie: wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni – Barbary Hruszowiec.

16. Uchwała z dnia 08.07.2015r. w sprawie: wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółdzielni – Łukasza Kolewskiego.

17. Uchwała z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ustanowienia praw użytkowania na nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 8.

18. Uchwała z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ustanowienia praw użytkowania na nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 8.

19. Uchwała z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ustanowienia praw użytkowania na nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 8.

20. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

21. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

22. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

23. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

24. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

25. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

26. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

27. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

28. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

29. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

30. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków WSM "ŻC"

31. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

32. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

33. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

34. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

35. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

36. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

37. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

38. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

39. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

40. Uchwała z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

41. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

42. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

43. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

44. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

45. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

46. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

47. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

48. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

49. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

50. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

51. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

52. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

53. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

54. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

55. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

56. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

57. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC

58. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

59. Uchwała z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków WSM "ŻC"

60. Uchwała z dnia 30.11.2015 r.

61. Uchwała z dnia 30.11.2015 r.

Uchwały 62, 63, 64 nie zostały podjęte.

65. Uchwała z dnia 14.12.2015 r.

 

2014

 

1. z dnia14.04.2014r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

2. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

3. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

4. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

5. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

6. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

7. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

8. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

9. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

10. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

11. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

12. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

13. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

14. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

15. z dnia14.04.2014r.w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

16. z dnia14.04.2014r w sprawie: działania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

17. z dnia 14.04.2014r w sprawie: działania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej

18. z dnia14.04.2014r nie została podjęta

19.z dnia 23.06.2014r. w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasu pełnienia funkcji członka Zarządu

20. z dnia 23.06.2014r. w sprawie: powierzenia członkowi Zarządu pełnienia obowiązków prezesa Zarządu

21. z dnia 08.12.2014r. w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2014 rok

22. z dnia  08.12.2014r. w sprawie: planu gospodarczego na rok 2015

23. z dnia  08.12.2014r. w sprawie: zmiany uchwały 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie preliminarza rzeczowo-finansowego remontów na lata 2012-2014

24. z dnia  08.12.2014r. w sprawie: preliminarza rzeczowo-finansowego remontów na lata 2015-2017

 

 

2013

 

1. z dnia 18.02.2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 19/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów nie będących członkami WSM „ŻC” i ogłoszenia tekstu jednolitego zmienianej uchwały

2. z dnia 18.02.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów będących członkami WSM „ŻC” posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych w zasobach WSM „ŻC”

3. z dnia 18.02.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty na fundusz społeczno – kulturalny dla członków WSM „ŻC” nie posiadających prawa do lokalu w zasobach tejże Spółdzielni

4. z dnia 18.02.2013r. w sprawie: zmiany uchwały numer 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2012 – 2014

5. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

6. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

7. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

8. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

9. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

10. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

11. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

12. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

13. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

14. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

15. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

16. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

17. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

18. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

19. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

20. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

21. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

22. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

23. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

24. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

25. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

26. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

27. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

28. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

29. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

30. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

31. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

32. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

33. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

34. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

35. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

36. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

37. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

38. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

39. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

40. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

41. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

42. z dnia 18.03.2013r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

43. z dnia 16.05.2013r. w sprawie: odwołania członka zarządu

44. z dnia 16.05.2013r. w sprawie: wyboru członka zarządu i jego zatrudnienia

45. z dnia 20.05.2013r. w sprawie: schematu organizacyjnego WSM „ZC”

46. z dnia 20.05.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za używanie wind

47. z dnia 02.07.2013r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

48. z dnia 15.07.2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej numer 16/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie preliminarza rzeczowo finansowego remontów na lata 2012 – 2014

49. z dnia 16.09.2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Kolonii Kępa Potocka nr 1/2013 z dnia 06.03.2013 roku

50. z dnia 16.09.2013r. w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości

51. z dnia 28.10.2013r. w sprawie: zmiany uchwały numer 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: preliminarza rzeczowo-finansowego remontów na lata 2012-2014

52. z dnia 28.10.2013r. w sprawie: ustalenia służebności gruntowej na działce 6/9 położonej na Kolonii Mickiewicza

53. z dnia 09.12.2013r. w sprawie: planu gospodarczego na rok 2014

54. z dnia 09.12.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów posiadających spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych w zasobach WSM „ŻC”

55. z dnia 09.12.2013r. o przeznaczeniu w roku 2014 pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków

56. z dnia 09.12.2013r. w sprawie: zmiany uchwały numer 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie preliminarza rzeczowo-finansowego remontów na lata 2012-2014

 

 

2012

 

1. z dnia 20.02.2012r. w sprawie: zmiany uchwały numer 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie preliminarza rzeczowo - finansowego remontów na lata 2012 – 2014

2. z dnia 20.02.2012r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

3. z dnia 20.02.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za używanie wind

4. z dnia 20.02.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości zaliczek za używanie domofonów

5. z dnia 02.2012r. w sprawie: powołania komisji w trybie §95 ust.1 Statutu WSM „ŻC”’

6. z dnia 07.05.2012r. w sprawie: zmiany uchwały numer 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie preliminarza rzeczowo - finansowego remontów na lata 2012 – 2014

7. z dnia 07.05.2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej WSM „ŻC” nr 3/2010 z dnia 22.02.2010r. w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych

8. z dnia 18.05.2012r. w sprawie: odwołania od uchwały nr 37 Zarządu WSM „ŻC” z dnia 13.03.2012r.1. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wyboru sekretarza Rady Nadzorczej

4. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

5. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2011 z dnia 21.11.2011r. w sprawie planu gospodarczego na rok 2012

6. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

7. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

8. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

9. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

10. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

11. z dnia 20.08.2012r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

12. z dnia 08.10.2012r. w sprawie: zmiany uchwały numer 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie preliminarza rzeczowo - finansowego remontów na lata 2012 – 2014

13. z dnia 05.11.2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej numer 16/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie preliminarza rzeczowo finansowego remontów na lata 2012 – 2014

14. z dnia 05.11.2012r. w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego

15. z dnia 05.11.2012r. w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego

16. z dnia 05.11.2012r. w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego

17. z dnia 05.11.2012r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

18. z dnia 10.12.2012r. w sprawie: planu gospodarczego na rok 2013

19. z dnia 10.12.2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów nie będących członkami WSM „ŻC”

20. z dnia 10.12.2012r. w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2012

21. z dnia 10.12.2012r. w sprawie: udzielenia nagrody Prezesowi Spółdzielni

 

 

 

2011

 

1. z dnia 21.02.2011r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

2. z dnia 21.02.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej numer 3/2010 z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych

3. z dnia 28.03.2011r. w sprawie: przyjęcia regulaminu Rad Kolonii

4. z dnia 28.03.2011r. w sprawie: przyjęcia regulaminu porządku domowego

5. z dnia 28.03.2011r. w sprawie: udzielenia Zarządowi pełnomocnictwa do zawierania porozumień z członkami Spółdzielni w sprawach ratalnej zapłaty za wymianę okien w budynkach, w których będą przeprowadzane remonty elewacji

5a. z dnia 28.03.2011r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

6. z dnia 16.05.2011r. w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2010

7. z dnia 04.07.2011r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości określonej adresem Słowackiego 15/19

8. z dnia 04.07.2011r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości określonej adresem Suzina 3

8a. z dnia 04.07.2011r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

9. z dnia 09.09.2011r. w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2011

10. z dnia 26.09.2011r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

11. z dnia 26.09.2011r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

12. z dnia 26.09.2011r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

13. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: planu gospodarczego na rok 2012

14. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów nie będących członkami WSM „ŻC”

15. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej dla członków WSM „ŻC”

16. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2012 – 2014

17. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości oznaczonej adresem Sarbiewskiego 2

18. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości oznaczonej adresem Popiełuszki 14

19. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 8

20. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 8B i Próchnika 8E

21. z dnia 21.11.2011r. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości oznaczonej adresem Próchnika 8C i Próchnika 8D

 

 

 

2010

 

1. z dnia 22.02.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości zaliczek za używanie domofonów

2. z dnia 22.02.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości zaliczek za używanie wind

3. z dnia 22.02.2010r. w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych

4. z dnia 22.02.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za eksploatację

5. z dnia 22.02.2010r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

6. z dnia 22.02.2010r. W sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2009 rok

7. z dnia 29.03.2010r. w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości

8. z dnia 29.03.2010r. w sprawie: ustalenia służebności gruntowych na nieruchomościach przy ulicy Krasińskiego 10 i przy ulicy Tucholskiej 9 i 11 oraz przy ulicy Tucholskiej 13

9. z dnia 29.03.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat dla podmiotów nie będących członkami WSM „ZC”

10. z dnia 29.03.2010r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

11. z dnia 29.03.2010r. w sprawie: zmiany uchwały z dnia 07.12.2009r. w sprawie planu gospodarczego na rok 2010

12. z dnia 29.03.2010r. w sprawie: ustalenia zasady rozwiązania problemu rozliczeń finansowych między użytkownikami lokali mieszkalnych w WSM „ŻC” w związku z różnicami pomiędzy dotychczas wykazywanymi w dokumentacji Spółdzielni metrażami tychże lokali a metrażami wskazanymi w inwentaryzacjach nieruchomości wykonywanych w celu określenia przedmiotu odrębnej własności tychże lokali

13. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

14. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

15. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

16. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

18. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

19. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

20. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

21. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

22. z dnia 10.05.2010r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

23. z dnia 09.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

24. z dnia 09.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2010 z 22.02.2010r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczek za używanie wind

25. z dnia 09.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2010 z 22.02.2010r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczek za używanie domofonów

26. z dnia 09.08.2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 7/2010 z dnia 29.03.2010r.

27. z dnia 09.08.2010r. w sprawie: regulaminu przyznawania i użytkowania miejsc postojowych na terenie Kolonii „Mickiewicza”

28. z dnia 04.10.2010r. w sprawie: (nie podjęto)

29. z dnia 04.10.2010r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

30. z dnia 06.12.2010r. w sprawie: w sprawie schematu organizacyjnego

31. z dnia 13.12.2010r. w sprawie: planu gospodarczego na rok 2011

32. z dnia 13.12.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za używanie domofonów

33. z dnia 13.12.2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za używanie wind

 

 

 

2009

 

1. z dnia 06.07.2009r. w sprawie: zatrudnienia Prezesa Zarządu

2. z dnia 13.07.2009r. w sprawie: planu gospodarczego na rok 2009

3. z dnia 13.07.2009r. w sprawie: preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

4. z dnia 13.07.2009r. w sprawie: podwyżek stawek opłat dla podmiotów nie będących członkami WSM „ŻC”

5. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: regulaminu zarządu

6. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: ustalenia zasad określania wysokości stawek niektórych opłat związanych z używaniem lokali mieszkalnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

7. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: sposobu rozliczania kosztów i przychodów z tytułu konserwacji i eksploatacji wind

8. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za używanie wind

9. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: sposobu rozliczania kosztów i przychodów z tytułu konserwacji i eksploatacji domofonów

10. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za używanie domofonów

11. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

12. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

13. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

14. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

15. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

16. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

17. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

18. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

19. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

20. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

21. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

22. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

23. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

24. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

25. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

26. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

27. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

28. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

29. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

30. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

31. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

32. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

33. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

34. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków WSM „ŻC”

35. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

36. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

37. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

38. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

39. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

40. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

41. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

42. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

43. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

44. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

45. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

46. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: wykluczenia z rejestru członków WSM „ŻC”

47. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: zasad rozliczania kosztów i przychodów z tytułu wywozu śmieci

48. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: określenia wysokości miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy

49. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: ustalenia zasad ustanowienia i obliczania opłaty za służebność przechodu i przejazdu w nieruchomości położnej przy ul. Koźmiana

50. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: zasad przyznawania wolnych lokali mieszkalnych

51. z dnia 07.09.2009r. w sprawie: regulaminu rozliczenia kosztów ciepła, zużycia energii cieplnej zużywanej do ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody oraz kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w zasobach WSM „ŻC”

52. z dnia 12.10.2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 48/2009 z dnia 07.09.2009r. w sprawie określenia miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy

53. z dnia 09.11.2009r. w sprawie: zmiany uchwały numer 3/2009 Rady Nadzorczej z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów na lata 2009 – 2011

54. z dnia 07.12.2009r. w sprawie: planu gospodarczego na rok 2010

55. z dnia 07.12.2009r. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu ds. techniczno– eksploatacyjnych

56. z dnia 07.12.2009r. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu