e-BOK

Dzięki wprowadzeniu aplikacji e-BOK przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Żoliborz Cetntralny” dajemy Państwu możliwość pozyskiwania informacji o rozliczeniach, bez konieczności wizyty w siedzibie Spółdzielni. Rozwiązanie to umożliwia bieżący podgląd danych w systemie oraz sprawdzenie swojego salda rachunku. Lokatorzy po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego formularza, otrzymują identyfikator i hasło do systemu e-BOK. Logowanie do systemu odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Obsługa e-BOK jest bardzo prosta i intuicyjna. Dostęp do aplikacji jest darmowy i możliwy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Rejestracja w e-BOK polega na wypełnieniu formularza przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, przybyciu do Biura Obsługi Mieszkańców w celu weryfikacji danych z dowodu osobistego przez pracownika Spółdzielni i odebraniu wydruk potwierdzającego odbiór dostępu do systemu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej WSM "Żoliborz Centralny" i bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Jak korzystać z aplikacji e-BOK?

1. Wejdź na stronę www.wsm-zc.waw.pl

2. Naciśnij na okienko e-BOK umieszczone w górnej części witryny

3. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do aplikacji e-BOK

4. Po wejściu na stronę internetową należy wpisać, w odpowiednie pola, otrzymany identyfikator oraz hasło.

5. Jeśli jest to pierwsze logowanie, zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego hasła, którego od tej pory będziesz używał do logowania się do aplikacji e-BOK. W haśle mogą być użyte jedynie wielkie i małe litery oraz cyfry. Hasło nie może zawierać polskich liter (takich jak: ą, ę, ć, ż, ź, itd.), znaków specjalnych (takich jak: !, @, #, $, itd.).

6. Zostaniesz przeniesiony do właściwej części aplikacji e-BOK, składającej się z czterech zakładek.

7. W zakładce „Rozliczenia”, w formie listy, wyświetlone są informacje dotyczące wpłat i rozliczeń.

Podana jest data dokumentu, rodzaj dokumentu (np. CM – naliczenie opłat eksploatacyjnych, MIL – wpłata lokatora, BO – bilans otwarcia, RLI – rozliczenie liczników), typ, opis dokumentu, oraz kwoty obciążenia (należności do Spółdzielni) i uznania (kwoty wpłacone przez lokatora). Pod pojęciem „zapłata ...” w opisie dokumentu należy rozumieć zapłatę w kasie lub przelewem opłat eksploatacyjnych za dany miesiąc. Podane jest również saldo, które jest wielkością nadpłaty lub niedopłaty na dany dzień.

8. Kliknięcie na dokumencie BO (bilans otwarcia) otwiera listę zawierającą informacje dotyczące wpłat i rozliczeń za lata poprzednie.

9. Aby ułatwić analizę informacji użytkownik może zmienić zakres wyświetlanych danych poprzez wskazanie dat (początkowej i końcowej), dla których dokumenty będą pokazywane, jak również określić typ obrotu (opłaty eksploatacyjne, woda, wszystkie typy obrotów).

Można również zmienić kolejność wyświetlania informacji poprzez kliknięcie na polu z nazwą kolumny. Umożliwia to ułożenie dokumentów według daty, symbolu dokumentu, terminu płatności, typu dokumentu, itd.

10. Osoby posiadające więcej niż jeden lokal mieszkalny albo lokal mieszkalny i garaż lub miejsce parkingowe mogą analizować salda rozliczeń poszczególnych zasobów wybierając je z listy dostępnych punktów.

11. Zakładka "Parametry" zawiera wyszczególnienie składników mających wpływ na wysokość miesięcznych opłat.

12. Zakładka „Kontakt” zawiera dane kontaktowe spółdzielni, takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail.

13. Zakładka „Media” umożliwia analizę zużycia ciepłej i zimnej wody, jak również rozliczenia liczników dla poszczególnych lokali.

Zasady korzystania z e-BOK >>

Formularz zgłoszeniowy >>

>>>ZALOGUJ SIĘ>>>