Warszawska Spoldzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żoliborz Centralny"

Aktualności

Zawiadomienie z dnia 24.05.2024 r. w sprawie Walnego Zgromadzenia Materiały na Walne Zgromadzenie są widoczne po zalogowaniu się.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej są widoczne po zalogowaniu

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 15.06.2024 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM „Żoliborz Centralny” Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej dostępne są po zalogowaniu.

Wizualizacja Kina Tęcza

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wizualizacją Kina Tęcza Raport Wizualizacja

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 08.04.2024 r. Projekty uchwał są widoczne po zalogowaniu się

O nas

Do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy 2540 Członków, którzy zamieszkują i użytkują łącznie 41 nieruchomości podzielonych na 15 kolonii. Każda Kolonia posiada swojego gospodarza (jednego lub więcej) który dba o czystość na swoim terenie oraz ułatwia kontakt między Mieszkańcami a Spółdzielnią.

Członkowie naszej Spółdzielni zamieszkują 2717 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 107 544 m2. Na terenie WSM „ŻC” można znaleźć również wiele, bo aż 113 lokali użytkowych takich jak banki, restauracje, sklepy, przedszkola, kluby których powierzchnia liczy sobie 9 461 m2. Dodatkowo posiadamy 81 garaży (powierzchnia łączna to 1 305 m2) oraz powierzchnie dodatkowe takie jak piwnice i magazyny.

Władze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

 • Prezes Zarządu: Barbara Hruszowiec
 • Członek Zarządu: Sławomir Zielski

Rada Nadzorcza

 • Przewodniczący: Janusz Udziela
 • Wiceprzewodniczący: Sławomir Markuszewski
 • Sekretarz: Ewa Oranowska-Wróbel
 • Członek RN: Agnieszka Chrząszcz
 • Członek RN: Zbigniew Guziuk
 • Członek RN: Sławomir Jagoliński
 • Członek RN: Agnieszka Kowalska-Parszutas
 • Członek RN: Małgorzata Kuźniewska
 • Członek RN: Renata Strycharska
 • Członek RN: Waldemar Tararuj
 • Członek RN: Jakub Wysoczański
 • Członek RN: Magdalena Ziemak